Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Pilkapiai, senkapiai

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Apkartų pilkapiai

Gražutės regioniniame parke esantis pilkapynas yra 0,5 km į vakarus nuo Apkartų kaimo ir į vakarus nuo kelio Zarasai – Salakas per Gražutės mišką, Gražutės girininkijos miško 137 kvartale (Zarasų sen.).

img   Plačiau
Avinuostos pilkapiai I

Pilkapynas yra apie 0,5 km į pietus nuo Avinuostos kaimo, apie 0,2 km į pietus nuo kelio Salakas – Vajasiškis, Salako girininkijos 40 kv. rytinėje ir 41 kvartalo vakarinėje dalyse, miške (Imbrado seniūn.).

img   Plačiau
Avinuostos pilkapiai II

Pilkapynas yra 0,4 km į pietus nuo Avinuostos kaimo, 0,1 km į pietus nuo kelio Salakas – Vajasiškis, Salako girininkijos 40 kvartalo šiaurinėje dalyje, miške (Imbrado sen.).

img   Plačiau
Budriškių senkapis

Vietinės reikšmės archeologijos paminklas yra apie 800 m nuo Meletinio ežero šiaurės rytinio kranto, apie 480 m į pietus nuo tarpkaiminio kelio Pabalinė - Piliakalnis, apie 250 m į pietvakarius nuo Meilūnų kaiimo sodybų (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Čepeliškių pilkapiai I

Pilkapynas yra į pietus nuo Čepeliškių kaimo, apie 0,9 km į šiaurę nuo kelio Salakas – Daugailiai, Salako girininkijos 36 ir 37 kvartaluose, miške (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Čepeliškių pilkapiai II

Pilkapiai yra į pietus nuo Čepeliškių kaimo, apie 0,8 km į šiaurę nuo kelio Salakas – Daugailiai, Salako girininkijos 32 kvartale (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Duburių senkapis

Senkapis yra 110 m. į vakarus nuo Duburio ežero kranto, 30 m į rytus nuo kelio Antazavė - Aviliai (Imbrado sen.).

img   Plačiau
Degučių pilkapiai I

Pilkapiai yra Gražutės regioniniame draustinyje 91 kvartale, 1,5 km nuo Degučių kaimo, 8 m. į rytus nuo kelio Degučiai - Salakas.

img   Plačiau
Degučių pilkapiai II

Pilkapiai yra valstybiniame Gražutės miške, 77 kvartale, 200 m. į pietus nuo piliakalnio, kalvelėje, kurią iš pietų rytų ir šiaurės juosia siauras slėnys. Laikotarpis -  IX - XII a.

img   Plačiau
Didėjos senkapis

Senkapis yra 120 m į šiaurės vakarus nuo Melnyčėlės upelio įtakos į Čičirio ežerą, 400 m. į šiaurės rytus nuo tarpkaiminio kelio Paliūnės  - Didėja. Senkapis skirtinas XVI - XVII a.

img   Plačiau
Eikotiškio senkapis

Degučių apylinkėse, 550 m. į šiaurės vakarus nuo tilto per Antalieptės marių vandens saugyklą, kelyje Kaunas - Degučiai (Degučių sen.) yra Degučių senkapis.

img   Plačiau
Gailiutiškės (Santupių) pilkapiai 2010.10.08

Pilkapiai yra apie 250 m į vakarus nuo Santupių kaimo ir kelio Zarasai - Švenčionys, Gailiutiškės miške, abipus Smalvų girininkijos 13 ir 18 kvartalo kvartalinės proskyros (Turmanto sen.).

img   Plačiau
Galminių pilkapiai I

Galminių pilkapiai I yra 1,4 km į pietvakarius nuo tilto per Antalieptės marias, kelyje KAunas  - Zarasai, tarp buvusių Zazubro ir Daveikio ežerų.

img   Plačiau
Galminių pilkapiai II

Pilkapiai yra 3 km 200 m į pietryčius nuo plento Zarasai - Utena, 200 m  į pietryčius nuo I-ųjų Galminių pilkapių, miško keliuko rytinėje pusėje. Pilkapiai su IX - XII mūsų eros a. degintiniais kapais, vadinami švedkapiais.

img   Plačiau
Giteniškių pilkapiai

Pilkapiai yra apie 1 km į pietvakarius nuo Giteniškės kaimo, apie 0,2 km į vakarus nuo kelio Salakas – Drobiškis, 0,1 km į pietvakarius nuo Ganivosto ežero pietvakarinio kranto, Salako girininkijos 89 kvartalo šiaurinėje dalyje, miške (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Joniškio pilkapis

Pilkapis yra Šniūkštų kolūkio teritorijoje apie 1,4 km į šiaurę nuo Maniuliškių piliakalnio, 1,3 km nuo kelių Kumpuoliai - Aleksandravėlė sandūros, pakilumėlėje, kuri apaugusi medžiais.

img   Plačiau
Juškėnų senkapis

Senkapis, vietos gyventojų vadinamas "Mogilniku", yra Juškėnų kaimo rytinėje dalyje, 0,2 km į šiaurę nuo Izito ežero, prie keliuko į Juškėnų kaimą (Zarasų sen.)

img   Plačiau
Kavolių senkapis

Sartų regioniniame parke esantis senkapis, dar vadinamas Kapų Ščiuriu vardu yra apie 1 km į šiaurės vakarus nuo Kavolių kaimo, Sartų ežero pietinės atšakos į vakarus pietiniame krante, apie 350 m į šiaurę nuo kelio Dusetos – Jūžintai, Šilelio miške, Dusetų girininkijos 40 kvartalo šiaurinėje dalyje.

img   Plačiau
Kloviškių pilkapiai

Kloviškių pilkapiai yra Baibių teritorijoje (Degučių sen.). Pilkapynas yra 0,9 km į rytus nuo Baibių - Vajasiškio kelio ir 0,55 km į vakarus nuo Antalieptės marių kranto, miškelyje.

img   Plačiau
Kraštų senkapis

Senkapis yra apie 400 m į šiaurės rytus nuo sodybų, kelio Dusetos – Antalieptė rytinėje pusėje, miško pakraštyje (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Liaudiškių senkapis

Senkapis, vadinamas Kapeliais, yra Liaudiškių kaimo vakariniame pakraštyje, 0,25 km į šiaurę nuo Balto ežero šiaurinio kranto (Zarasų sen.), 200 m  į rytus nuo Liaudiškių piliakalnio. 160m į pietus nuo pietinio Kurčumo (Latvijos Respublika).  

img   Plačiau
Lygalaukių senkapis

Senkapis, vadinamas Magilniku, yra apie 1,2 km į rytus nuo Lygalaukių kaimo, 0,4 km į šiaurę nuo Kumpuolės upelio kairiojo kranto, pailgoje kalvelėje (Antazavės sen.), netoli Broniaus Bareikos sodybos.

img   Plačiau
Lūžų pilkapynas

VIII – XII a. būdingas pilkapynas yra 400 m į pietus nuo Lūžų piliakalnio, prie miško 59 kvartalo pietinės linijos (Antalieptės sen.). Jame yra keturi 0,5 – 1 m aukščio ir 7,5 – 8 m skersmens sulėkštėję sampilai. 1958 metais pilkapyną tyrinėjo Lietuvos istorijos instituto darbuotojai. 1988 metais nustatyta jo 0,44 ha paminklinė teritorija.

(Parengta pagal kraštotyrininko  Jono Nemanio medžiagą)

img   Plačiau
Maniuliškių senkapis

Senkapis yra apie 0,5 km į pietus nuo Maniuliškių kaimo ir į pietus nuo kelio Antazavė – Kumpuoliai, Keizero ežero rytiniame krante, apie 1 km į šiaurę yra Maniuliškių piliakalnis, šalia kelio Maniuliškis – Antazavė (Antazavės sen.).

img   Plačiau
Nariūnų senkapis

Senkapis yra apie 1 km į pietus nuo kelio Salakas - Daugailiai, Nariūnų kaimo pietinėje dalyje (Salako sen.).

img   Plačiau
Paežerynės pilkapiai

Paežerybės pilkapiai yra apie 0,4 km į vakarus nuo Vyželių pilkapių ir 0,5 km į pietryčius nuo Narinio ežero (Degučių sen.).

img   Plačiau
Pakerių pilkapis

Sartų regioniniame parke esantis pilkapynas yra Pakerių kaimo pietvakariniame pakraštyje, apie 0,4 km į pietryčius nuo Dusetų – Antazavės kelio, apie 0,5 km į pietryčius nuo tilto per Zaduojos upelį, 0,3 km į šiaurę nuo Čiauno ežero šiaurinio kranto (Antazavės sen.).

img   Plačiau
Pakerių senkapis

Yra netoli kelio Pakeriai- Dusetos.

img   Plačiau
Pratkūnų senkapis

Senkapis, vadinamas Milžinkapiu, yra Pratkūnų kaimo rytinėje dalyje, apie 0,28 km į rytus nuo kelio Salakas – Vyželiai – Praktūnai – Galiniai sankryžos (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Riškonių senkapis

Senkapis, vadinamas Kapelių vardu, yra Riškonių kaimo šiaurės rytinėje dalyje, apie 0,5 km į pietryčius nuo Šventosios ir Žiogelės upių santakos, 450 m į šiaurės vakarus nuo Salinio ežero šiaurinio kranto, apie 100 m į pietryčius nuo kelio Vosgėliai – Bileišiai (Dusetų sen.).

img   Plačiau
Rūsteikių pilkapiai

Pilkapiai yra Į pietus apie 1,2 km nuo Rūsteikių kaimo, Tumiškių girininkijos 24 kvartalo pietrytinėje dalyje (Zarasų sen.).

img   Plačiau
Salako pilkapiai

Pilkapynas, vadinamas Švedų kapais arba Kurganais, yra apie 2,5 km į vakarus nuo Salako, abipus kelio į Daugailius, Salako girininkijos 47 kvartalo pietrytinėje, 48 kvartalo pietvakarinėje ir 58 kvartalo rytinėje dalyje, miške (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Salinių senkapis

Antazavės apylinkėje, 440 m į pietus nuo Salinių kaimo, į šiaurės rytus nuo Marintos upelio įtekėjimo į Salinio ežerą yra vietinės reikšmės archeologijos paminklas, vietos gyventojų vadinamas Kapais.

img   Plačiau
Samaukos pilkapynas

Pilkapynas yra apie 0,3 km į rytus nuo Samaukos kaimo, 0,35 km į šiaurės rytus nuo Ūparto ežero šiaurinio kranto, apie 0,3 km į pietvakarius nuo Gaidžiuko ežero, į rytus nuo miško keliuko Šiurpiškės – Samauka, Zarasų girininkijos 131 kv. pietinėje dalyje, Gražutės miške (Salako seniūn.).

img   Plačiau
Subatiškių pilkapiai

Pilkapiai yra 1,2 km į pietvakarius nuo kelių Kaunas - Zarasai, Dūkstas - Dusetos sankryžos, į 0,45 km į rytus nuo Amšarino ežero šiaurės rytinio kranto ir 0,12 km į šiaurės vakarus nuo kelio Degučiai - Kaunas, Subatiškių kaimo miškelyje, 1 km nuo Degučių kaimo.

img   Plačiau
Volungių senkapis

Senkapis yra respublikinės reikšmės archeologijos paminklas. Jis  yra 800 m. į pietvakarius nuo Kelio Maniuliškkės - Šniukštai, 700 m į pietvakarius nuo Šniukštų mokyklos (Antazavės sen.).

img   Plačiau
Verslavos pilkapiai

Verslavos pilkapiai yra 200 m į pietus nuo Šventosios upės kairiojo kranto, js slėnio terasoje, miške (Antalieptės sen.)

img   Plačiau
Vyželių pilkapynas

Pilkapynas yra 0,3 km į šiaurės vakarus nuo sodybų, apie 0,45 km į pietryčius nuo Narinio ežero rytinio kranto, apie 0,3 km į pietryčius nuo Mažojo Ešerinio ežero kranto, abipus kelio iš Joniškio kaimo į kelią Paežerinė - Vyželiai, Utenos rajono Balčių girininkijos 8 kvartalo šiaurės rytiniame pakraštyje, miške (Salako seniūn.).

img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas