Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Stepui Eitminavičiui – 60

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Stepas Eitminavičius (1952.07.17)

Gimė 1952 07 17 Paukšteliškių kaime, Zarasų rajone. Lietuvių eseistas, prozininkas. Mokytojas, ekspertas. 1970 m. baigė Zarasų M. Melnikaitės vidurinę mokyklą, 1975 m. studijavo Vilniaus Valstybiniame universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją. 1975–1978 m. dėstė lietuvių kalbą Linkmenų vidurinėje mokykloje (Ignalinos raj.), 1978–1982 m. Utenos penktosios, 1982–1996 m. Utenos šeštosios vidurinės mokyklos, nuo 1996 – Utenos A. Šapokos gimnazijos mokytojas. Įvairių literatūros vakarų organizatorius ir poezijos vakarų režisierius. Parašė ir išleido 12 knygų, literatūros populiarinimo, literatūros dėstymo ir metodikos 10 knygų, kartu su mokiniais parengė ir išleido 5 knygas. 1993 jam suteikta mokytojo eksperto kvalifikacija. Išrinktas Metų mokytoju“ (2001), pakartotinai (2002- 2004) Nuo 2007 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos.- 2007, p. 265

Knygos
Atodūsis / Stepas Eitminavičius ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius : Leidybos centras, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). - 166, [1] p.
Baladė apie mokytoją / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, 2005 (Utena : Utenos Indra). - 322, [1] p.
Balti juodraščiai : [novelės] / Stepas Eitminavičius ; [nuotraukų autorius Stepas Eitminavičius]. - Utena : Utenos Indra, 2006 (Utena : Utenos Indra). - 407, [1] p.
Iš pa Utenas : [Utenos A. Šapokos gimnazijos mokinių eseistikos knyga] / sudarytojas Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos spaustuvė, 2009. - 96 p.
Kaip apgauti rudenį? : [esė] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, 2009 (Utena : Utenos Indra). - 286, [2] p.
Kas esi, mokytojau? / Stepas Eitminavičius. - Kaunas : Šviesa, 1990. - 110, [2] p.
Klausimų labirinte / Stepas Eitminavičius ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - 2-asis leidimas, pataisytas. - Vilnius : Leidybos centras, 1995. - 89, [1] p.
 Knyga Andersenui / [sudarytojas Stepas Eitminavičius]. - Utena : Utenos sp., 1997. - 124, [2] p.
Kokia ugnim nušviesti? / Stepas Eitminavičius. - Kaunas : Šviesa, 2000 (Kaunas : Aušra). - 159, [1] p.
Lietuva prie Adamkaus : dedikacijos Prezidentui / sudarė Vytautas Ališauskas. - Vilnius : Aidai, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 127, [1] p.
Mano džiaugsmas, mano skausmas : Ped. leid / Stepas Eitminavičius. - Utena : Aut. leid., 1992. - 94, [1] p.
Metai, žaibo apšviesti : [Mažoji proza vaikams] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos sp., 1994. - 95 p.
Mėginimai nuskinti dieną : [esė] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, [2011] (Utena : Utenos Indra, 2010). - 316, [1] p.
Minties budėjimas : apysaka / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). - 123, [1] p.
Pabūkite su manimi : [eilėraščiai] / Genovaitė Adiklienė ; [iliustracijos autorės]. - Utena : Utenos spaustuvė, 2006 (Utena : Utenos sp.). - 78, [2] p.
Šimtas metrų Utenėlės : eilėraščiai / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos spaustuvė, 2012. - 66 p.
Vėjo namai = A home for the wind : lietuvių haiku antologija / sudarė ir į anglų kalbą vertė Artūras Šilanskas ; [tapyba tušu: Dalia Dokšaitė]. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 251, [4] p.
Žiūrėjimas į mėnulį : (miniatiūros) / Stepas Eitminavičius. - Utena : UAB "Utenos sp.", 1995. - 54 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas