Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jehudai Penui -160

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Jehuda Penas (1854 06 05 – 1937 03 02)

Gimė Zarasuose 1854 m. birželio 5 d. (anuomet Novoaleksandrovske, Kauno gubernijoje). Jehuda Yjeguda (kiti vardo variantai – Judelis, Jurijus) Penas žinomas Baltarusijos dailininkas, pedagogas. Pirmasis Marko Šagalo mokytojas Teturėjo keturis metus, kai mirė jo tėvas. Mama jį išsiuntė mokytis į chederį, kuriame atsiskleidė piešimo dovana. Jis piešė raides knygose, spalvojo purimo tarškalus, darydavo kitus „meninius“ darbelius vietos žydų bendruomenei. Labiausiai mėgo piešti vietos gyventojų portretus, generolus, raitus kazokus. 1867m. išvyko į Daugpilį, kur dirbo savotišku namų dailininku. Kartą Pumpianskių šeimoje, pas kurią rinkdavosi visi meną mėgstantys miestelėnai, susipažino su atostogaujančiu dailės akademijos studentu Boruchu Giršovičiumi. Jis ir įtikino Peną mėginti laimę Sankt –Peterburge. 1879 m. metų vasarą jis atvyko į Sankt – Peterburgą. 1880 Penas tapo Akademijos studentu. Tvyrojant antisemitinei atmosferai, Penas laikėsi kartu su žydų kilmės dailininkais, tame tarpe Ilja Ginzburgu (1859-1939). Jį mokė talentingas pedagogas P. Čistiakovas (1832 -1919). 1885m. Penas baigė kraštovaizdžio tapymo klasę Sidabro medaliu. 1886 m. jis grįžo į Zarasus, ieškojo darbo Daugpilyje, galiausiai apsistojo Rygoje. Ten sutiktas baronas N. N. Korf pasiūlė jam darbą Kreizburg, miestelyje tarp Daugpilio ir Vitebsko. Ylja Repinas buvo nusipirkęs Zdravnevo dvarą netoli Vitebsko. Išskyrus žiemas, jis ten gyveno 1892- 1896 metais. Zdravneve lankydavosi ir J. Penas. Ten ir buvo subrandinta idėja, rasti rėmėjai dėl meno mokyklos atidarymo Vitebske. 1897m. lapkričio mėnesį Penas atidarė Piešimo ir tapybos mokyklą. Daugumą mokinių sudarė žydai. J. Peno mokiniais buvo M. Šagalas, Salamonas Judovinas, Osipas Zadkinas, Lazaris Lisitzky, Oskaras Mešnikovas, Abelis Panas ir kt. Kadangi Peno vadovaujama mokykla susilaukė pripažinimo, nuo 1900m. jis sugebėjo mokytojais pasikviesti tokias įžymybes kaip Kazimirą Malevičių, Mstislavą Dobužinskį, Ivaną Punį, Davidą Jakersoną ir daugelį kitų. Jo mokykla veikė iki 1918, kol Markas Šagalas atidarė Aukštąją meno mokyklą. Jis pakvietė savo pirmąjį mokytoją būti vieno skyriaus vedėju. Dailininkas Jehuda Penas sukūrė per 800 darbų: piešinių, eskizų, etiudų, portretų. Jam ypač gerai sekėsi buitiniai vaizdeliai iš žydų amatininkų gyvenimo, kurį puikiai pažino nuo vaikystės, kompoziciniai portretai. Y. Peno darbai buvo pristatomi parodose Sankt Peterburge, jis dalyvavo Sankt Peterburgo dailės akademijos organizuojamose parodose, 1925 m. Minske buvo eksponuojami 42 dailininko darbai. 1933 m. vyko Y. Peno kūrybinio 50-mečio paroda, kuria jis rūpinosi pats. Dailininkas namuose saugojo visus savo darbus, skurdžiame bute sienos buvo nuo grindų iki lubų nukabinėtos dailininko darbais. Juos jis norėjo dovanoti Vitebsko miestui, tačiau niekaip negalėjo rasti tinkamų tam patalpų, o bet kokių dailininkas nenorėjo. Įdomus ir tas faktas, jog dailininkas savo darbų neparduodavo, visi jie buvo saugomi jo namuose, anot jo ,,nenorėjo prekiauti savo įkvėpimu”. Išliko daugiau nei du šimtai jo paveikslų, kurių daugiausiai galima pamatyti Vitebske ir Minske. Vitebske po dailininko Y.Peno mirties buvo įkurta jo paveikslų galerija, kurioje 1939-1941 metais buvo eksponuojama per 80 dailininko darbų, tačiau po II pasaulinio karo iš evakuacijos Saratove sugrįžo tik dalis dailininko darbų, daugelis darbų dingo, keletas darbų saugomi Baltarusijos Respublikos dailės muziejaus archyvuose. Mirė 1937 m. vasario 28 d. Jehuda Penas palaidotas Vitebske Starosiomensko kapinėse.

http://www.shtetl.lt/lt/person/300,jehuda-penas

Paveikslai
Jehuda  Penas. Autoportretas
Jehuda  Penas. Paveikslas
Jehuda  Penas. Paveikslas
Jehuda  Penas. Paveikslas
Jehuda  Penas. Paveikslas
Jehuda  Penas. Paveikslas
Jehuda  Penas. Paveikslai Vitebsko muziejuje
Jehuda  Penas. Paveikslai Vitebsko muziejuje
Bibliografija
img   Plačiau

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas