Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Ilčiukui - 110

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antanas Ilčiukas (1902.11.23 - 1990.11.29)

Gimė 1902 11 23 Vileikių kaime, Zarasų rajone, mirė 1990 11 29 Klaipėdoje. Vargonininkas, pedagogas, choro dirigentas, kompozitorius. Pas Antazavės ir Dusetų vargonininkus išmokęs vargonuoti, 1920 - 1924 vargonininkavo ir vadovavo chorams Daugailiuose ir Kriaunose. Ten susipažino su pedagogu K. Kiela, kuris jaunuolį parengė eksterno egzaminams iš bendrojo lavinimo disciplinų. 1924 - 1930 Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje mokėsi obojaus (dėst. A. Straupas), chorvedybos ir kompozicijos (dėst. S. Šimkus ir J. Žilevičius). Studijuodamas grojo mokyklos simfoniniame orkestre, dainavo moksleivių vyrų chore. Tuo pačiu metu lankė Klaipėdos lietuvių gimnaziją, vadovavo šio krašto Giedotojų draugijos chorams. 1930 - 1938 dirbo muzikos mokytoju ir chorų vadovu Pagėgiuose. 1933 II Klaipėdos krašto dainų šventei parengė Pagėgių mišrųjį chorą, o su K. Donelaičio gimnazijos choru gerai pasirodė 1936 chorų varžybose Kaune. 1938 dainų šventei Klaipėdoje parengė Smalininkų 30 dalyvių chorą. 1938 - 1940 dėstė muziką ir vadovavo chorams Tauragėje. Moksleivių chorus parengė dainų šventėms ir chorų varžyboms - laimėjo pirmųjų ir kitų prizinių vietų. Atvykęs į Vilnių, 1940 - 1943 vadovavo universiteto studentų mišriajam chorui, surengė keletą koncertų. 1940 - 1947 su pertrauka dirigavimą studijavo Vilniaus muzikos mokykloje ir konservatorijoje. 1944 - 1947 buvo Lietuvos valstybinės filharmonijos mišriojo choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. Daug padirbėjo sutelkdamas kolektyvą, mokydamas į j sudėtingų lietuvių ir užsienio klasikų kūrinių, rengdamas koncertus Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 1947 - 1958 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto akademinio choro vadovas. Į chorą subūrė apie 120 merginų ir vaikinų, išmokė sudėtingų lietuvių kompozitorių ir užsienio klasikų kūrinių, koncertų surengė Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose, dainavo Maskvoje, Minske, 1950 respublikinei dainų šventei parengė 250 choristų ir mažesnį būrį dainininkų 1955 respublikinei dainų šventei; respublikinėse apžiūrose ir konkursuose pelnė prizinių vietų. Nuo 1947 buvo ir J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytojas, 1957 - 1972 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedros dėstytojas, nuo 1972 rudens iki mirties Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų vyr. dėstytojas, išugdė būrį chorvedžių. Sukūrė ir harmonizavo dainų chorams, parašė straipsnių apie muzikus ir kitus kultūros veikėjus, buvo respublikinių dainų švenčių konsultantas ir vyr. dirigentas (1946, 1955, 1960), Vilniaus miesto ir keleto rajonų dainų švenčių dirigentas. 
Tarybų Lietuvos enciklopedija. – T. 2.- 1986, p. 46
Muzikos enciklopedija.- T. 2.- 2003, p. 12-13

Knygos
Dainų šventė : [leidinys skirtas resp. jubiliejinei 1960 metų dainų šventei]. - Vilnius, 1960. - 142 p.
Dainų šventės / Vytautas Jakelaitis ; recenzavo salomonas Sverdiolas. - Vilnius : Mintis, 1985. - 77 p.
Koncertinis gyvenimas Lietuvoje 1919-1940 / K. Jasinskas. - Vilnius : Vaga, 1983. - 144 p.
Muzikos enciklopedija. - [Vilnius] : Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, [2000]-. T. 2 : I-N. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 592, [4] p.
Lietuvos chorų istorija / Boleslovas Zubrickas ; [redaktorius G. Daugėla]. - Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1994. - 313 p.,
Moksleivių chorai / Boleslovas Zubrickas. - Vilnius : Vaga, 1988 (Kaunas : K. Poželos sp.). - 285, [2] p.,
Tarybų Lietuvos chorai / Boleslovas Zubrickas. - Vilnius : Vaga, 1979. - 422 p.
Bibliografija
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas