Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštas

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

F35-23

Zarasų miesto mokyklos vedėjo užpildyta anketa, skirta sudaryti Rusijos imperijos šiaurės vakarų krašto archeologiniam žemėlapiui. Zarasai. 1891-1893

Anketoje atsakoma į klausimus apie akmeninių arba geležinių dirbinių radinius, lobius, žmonių palaidojimus, žinomus piliakalnius ir pilkapius Zarasų miesto apylinkėse.

 

img   Plačiau
F35-37

Zarasų parapijos mokyklos mokytojo užpildyta anketa, skirta sudaryti Rusijos imperijos šiaurės vakarų krašto archeologiniam žemėlapiui. Zarasai, 1891-1893

Anketoje atsakome į klausimus apie akmeninių arba geležinių dirbinių, lobius, žmonių palaidojimus, žinomus piliakalnius ir pilkapius Zarasų miesto apylinkėse.

Zarasų miesto ir rajono mokytojų 1891-1893 m. užpildytos anketos, rinkos sudaryti Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašto archeologų žemėlapį. Dauguma duomenų paskelbta archeologo  ir muziejininko Fiodoro Pokrovskio (1855-1903) parengtame leidinyje Archeologinis Kauno gubernijos žemėlapis, išleistame Vilniuje 1899 m. Tačiau knygoje pateikiami jau susisteminti duomenys. VU bibliotekoje saugomose anketose gausų  įdomių liudijimų, kurie atspindi anų laikų gyventojų žinias apie senovę ir jos suvokimą. Anketas pildę mokytojai savo pasakojimus kartais iliustruodavo įvairių objektų piešiniais, arba netgi įdėdavo rastų monetų pavyzdžius.

Anketose atsakoma į klausimus apie akmeninių arba geležinių dirbinių radinius, lobius, žmonių palaidojimus, žinomus piliakalnius ir pilkapius Zarasų apylinkėse.

Pavyzdžiui Zarasų miesto ir parapinės mokyklos mokytojai nurodo apylinkėse dažnai randamus akmeninius kirvukus, akmeninius ginklus, surastus rytinėje miesto dalyje, netoli sienos su tuometine Kuršo gubernija. Vietiniai valstiečiai labai brangina tokius radinius, priskirdami jiems įvairias gydomąsias savybes.

Nurodoma, kad 1887 m užkasant griovį prieš stačiatikių bažnyčią, buvo rastas puodas su sidabriniais ir variniais pinigais. Lobį iškart išgrobstė darbininkai ir aplinkui besisukiojantys vaikai. Tuo pat metu iš žemės buvo iškasti žmogaus griaučiai, o prie jų pluoštelis sulipusių varinių monetų. Minima, kad prieš kelis metus nakty nepažįstamieji atvažiavo ir šalia bažnyčios prieglaudos iškasė lobį – su auksinėm monetom.

Senieji ginklai dažniausiai priklauso karo Napoleonu laikams (1812 m.) Ypač įdomu šiuo atžvilgiu atrodo nedidelis „Putripkos“ (db. Purvinka?) ežeras, kurio dugne, esant giedrai, neva galima išvysti prancūzų patrankas.

Dvarininko Zdanovskio žemėje, nutolusioje apie 50 sieksnių (apie 92 km.) nuo sienos Kuršų, randami apie 12 pilkapių, kelių metrų aukščio, kaip pasakojama, egzistuojančių nuo XVIII a. pr. karų su švedais. Tokia įprasta legenda būdinga paaiškinant daugelio pilkapių atsiradimą; tikėtina dėl žmonių suvokimo, jog taip buvo laidojami žuvusiųjų kūnai. 

img   Plačiau
F34-44

Kauno gubernijos Zarasų apskrities, Smalvų valsčiaus Bachmatų kaimo mokytojo anketa, kurioje pavaizduotas grafo Pliaterio ir p. Daugėlos valdų ribose rastas akmuo su užrašais. Bachmatai, 1891-1893)

Smalvų valsčiaus Bachmatų kaimo mokytojo anketoje pavaizduotas grafo Pliaterio ir p. Daugėlos valdų ribose rastas akmuo su užrašais. Vietinis miškininkas mokytojui pasakojo, kad aplinkinių kaimų valstiečiai ne kartą bandė  kasti po akmeniu, tikėdamiesi rasti lobį. 

img   Plačiau
F35-52

Pastabos apie Kauno gubernijos, Zarasų apskrityje, Antalieptės miestelio apylinkėse esančius piliakalnius ir pilkapius. Antalieptė, 1891-1893

Pasakojamos kelios legendos apie Gutaučių piliakalnį. Pagal vieną iš jų, pirmo karo su Rusijos imperija metu (tikėtina kalbama apie XVIII a. II pusę), kunigai nenorėjo atiduoti rusams čia esančios bažnyčios, todėl įkalbėjo vietinius gyventojus ją užpilti žeme. Tai buvo padaryta per vieną naktį. Sakoma, kad ilgą laiką pylimo viršuje buvo matoma anga, pro kurią Gutaučių gyventojai mėtydavo akmenis, norėdami išgirsti aidą.

Kitas padavimas byloja, kad minėtas piliakalnis buvo sudarytas siekiant apsaugoti nuo priešų kariuomenes, žygiavusias pro Antalieptę.

Vietiniai gyventojai tiki, kad Antalieptės miestelyje, po basųjų karmelitų vienuolynu yra paslėptas didelis lobis. 

img   Plačiau
F119-350

Zarasų panoramos ir „Užuovėjos“ vila [Atvirukas]. Kaunas, po 1928

img   Plačiau
F81-F14738

Gyvenamasis namas Gipėnų kaime, kuriame užaugo poetas Antanas Vienažindys (1841-1892). Gipėnai, 1968

img   Plačiau
   
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas