Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštotyros tekstai

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

KNYGOS
Dr. Domininkas Bukantas : monografija / Juozas Žagrakalys. - Kaunas, 1939. - 68 p.
img   Plačiau
Kun. Jonas Katelė ir jo laikai, 1831-1908 / V. Bičiūnas. - Kaunas, 1934. - 295 p., 1 portr. lap. : iliustr.
img   Plačiau
Zarasų kraštas / Pr. Gipiškis. - Zarasai: Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius, 1936. - 250 p.
img   Plačiau
STRAIPSNIAI KNYGOSE
Bažnyčių statymas. Rūpesčiai dėl Zarasų bažnyčios // Pastabos pačiam sau / Motiejus Valančius. - Klaipėda, 1929. - P. 82 - 83
img   Plačiau
Ežerėnų apskritis // Savivaldybių kalendorius: 1925. - Kaunas, 1925. - P. 257-258, 267, 274. 299-300, 335
img   Plačiau
Historja poviatu Braslawskiego / Otton Hedemann. - Wilno, 1930. - P. XXX - XXXI, 216, 222, 240, 242, 276, 343
img   Plačiau
Mano dienos: atsiminimai / Jonas Juodvalkis. - Čikaga, 1973. - P. 8-67
img   Plačiau
Zarasai // Lietuva : kraštas - gyventojai - kultūra / A. Bendorius. - Chicago : Sūduva, [1952]. - P. 103 - 105
img   Plačiau
Zarasai // Lietuvos bažnyčios. Nr. 4. Panevėžio vyskupija / Bronius Kviklys. - Chicago, 1984. - P. 496-503
img   Plačiau
Zarasai // Lietuvos miestai: bendri istorijos bruožai. - Šiauliai: "Mūsų remontas", 1932. - P. 277-286
img   Plačiau
Zarasai // Lietuvos miestų vardai / A. Vanagas // Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1966. - P. 295 - 297
img   Plačiau
Zarasai // Lietuvių enciklopedija. T. 35. - Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966. - P. 46-54
img   Plačiau
Zarasai // Mūsų Lietuva / Bronius Kviklys. - Boston: Lietuvių enciklopedijų leidykla. - P. 554-562
img   Plačiau
Zarasai (Ežerėnai) ir jų įkūrėjai sėliai // Kalba ir senovė. 1 dalis / K. Būga. - Kaunas, 1922. - P. 1-4
img   Plačiau
Zarasai - senųjų sėlių kraštas // Mes baltai / A. Sabaliauskas. - Kaunas: Šviesa, 1986. - P. 96-99
img   Plačiau
Zarasų aps. // Keliaukime po gimtąjį kraštą / parengė K. Dineika irJ. Dovydaitis. - Kaunas, 1935. - P. 90-97
img   Plačiau
Zarasų apsk. // Lietuvos geografija / A. Klimas. - 3-sis patais. ir papild. leid. - Kaunas-Marijampolė, 1927. - P.-
img   Plačiau
Zarasų apskr. komitetas // Lietuvos lankytinų vietų ir jaunimo kelionių globos komitetų sąrašas 1937 m. - Kaunas: Kūno kultūros rūmai, 1937. - P. 52
img   Plačiau
Zarasų apskritis // Lietuvos lankytinų vietų ir jaunimo kelionių globos komitetų sąrašas 1937 m. - Kaunas: Kūno kultūros rūmai, 1937. - P. 34-35
img   Plačiau
Zarasų operacija rugpiūčio 24-31 d. // Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės / Kazys Ališauskas. - Čikaga, 1972. - P. 273-291
img   Plačiau
Zarasų rajono kapinės // Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai: atlasas: 1919-1940 / Krašto apsaugos ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo centras ; [sudarytojas
img   Plačiau
Zarasų rinktinė // Šaulių sąjungos istorija / parašė Jonas Matusas. - Kaunas, 1939. - P. 252
img   Plačiau
Zarasuose ir apskrityje // Lietuvos policija. [D.] 1: 1918-1928. - Kaunas: V. R. M. Piliečių apsaugos departamentas, 1930. - P. 44-54
img   Plačiau
STRAIPSNIAI PERIODIKOJE
Ežerėnų apskrities pradžios mokyklų mokytojų konferencijos 1924 m. birželio mėnesio 3 d. (...) protokolas // Švietimo darbas: Švietimo ministerijos mėnesinis laikraštis / Red. A. vireliūnas. – Kaunas.
img   Plačiau
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas