Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Nevodničenui - 125

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Antanas Nevodničėnas ( 1888.12.04 – 1953.12.15)

Gimė 1888 12 04 Zabičiūnų kaime, Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Mirė 1953 12 15 Ukmergėje. Zarasų apskrities viršininkas. Mokėsi Antalieptės pradinėje mokykloje, vėliau – Daugpilio gimnazijoje. Sankt Peterburge 1915 m. baigė provizoriaus mokslus, ten dirbo iki 1918 m. aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje, kultūrinėje bei politinėje veikloje. 1919 m. grįž0 į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Nuo 1919 m. birželio 12 d. pradėjo dirbto Vidaus Reikalų ministerijoje bendrųjų reikalų departamento skyriaus sekretoriumi. 1919 m. rugsėjo 5 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu skiriamas pirmuoju Zarasų apskrities viršininku. Pirmąją apskrities viršininkui teko įvesti tvarką ir sudaryti normalias gyvenimo sąlygas karo ir suiručių nualintame mieste. Pirmiausia išleido įsakymą, dėl milicijos organizavimo, suskirstė apskritis, organizavo valdžios organus, administracinei tvarkai palaikyti, rūpinosi kultūros bei švietimo darbu. Ypač giežtai buvo kovojama su degtindarias. 1920 m. pradžioje Zarasuose įsteigiama teismo įstaiga. Per dvejus vadovavimo metus Zarasų apskrityje buvo atstatyta gana pavyzdinga tvarka. 1921 m. rugpjūčio 22 d. skiriamas Kėdainių apskritie, nuo 1923 m. birželio 15 d. – Utenos apskrities, nuo 1925 m. birželio 12 d. Seinių apskrities viršininku. Pasikeitus Lietuvos politinei valdžiai, 1926 m. rugpjūčio 22 d. A. Nevodničenas buvo atleistas iš pareigų ir iki 1933 m. ūkininkavo Kaniūkų palivarke, Antalieptės valsčiuje 1933-1936 m. dirbo Deltuvos valsčiaus sekretoriumi, 1936-1940 m. – Ukmergės apygardos ligonių kasų direktoriumi, 1941-1953 m. – Ukmergės valstybinės prekybos revizoriumi, Ukmergės ligoninės vaistinės vedėju. Mirė 1953 gruodžio 15 d. Palaidotas Ukmergėje. Apdovanotas: Lietuvos nepriklausomybės 10-čio medaliu (1928).
Zarasai laiko vilnyse. 2006, p. 111.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas