Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Piliakalniai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Vosgėlių piliakalnis
Vosgėlių piliakalnis. J. Nemanio nuotrauka, 1979 m.
Vosgėlių piliakalnis. J. Nemanio nuotrauka, 1979 m.

Piliakalnis, kartais vadinamas pagal gretimo kaimo pavadinimą Drageliškių piliakalniu, yra Vosgėlių kaimo pietiniame pakraštyje, 600 m į pietus nuo kelių Dusetos – Užpaliai ir Vosgėliai – Pažiegė sandūros (Dusetų sen.).

Piliakalnis yra ilgą laiką artoje kalvoje. Stačius, 27 m aukščio šlaitus, juosia pelkės. Piliakalnio viršus iškilus, jo 60x30 m dydžio aikštelė, kurioje išliko 0,3 – 1 m siekiančio kultūrinio sluoksnio liekanų, kuriame rasta titnaginių skaldytinių, akmeninių įtveriamųjų ir su skyle kotui kirvių, kaulinių smeigtukų, I - ojo tūkstantmečio papuošalų ir įrankių, II - ojo tūkstantmečio pradžiai būdingų dirbinių, lipdytinės brūkšniuotosios, lygiosios, grublėtos ir žiestosios keramikos fragmentų, neišsiskiria. Radiniai saugomi Vytauto Didžiojo karo bei Lietuvos Istorijos ir etnografijos muziejuose. 1933 metais archeologas P. Tarasenka ištyrė 144 kv. m plotą aikštelės pietvakarinėje dalyje ir šiaurės vakariniame bei pietvakariniame šlaituose. Archeologas nustatė, kad šlaituose buvo iškastas 1,5 m gylio ir 4 m pločio griovys, o ant krašto supiltas pylimas. 1949 metais piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, o 1975 metais – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1994 metais nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas 6,2 ha.
Piliakalnis naudotas II - ojo tūkstantmečio prieš Kristų – II - ojo tūkstantmečio pradžios po Kristaus laikotarpiu.

(Parengta pagal kraštotyrininko Jono Nemanio medžiagą)

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas