Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Bažnyčios, vienuolynai

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Salako Švenčiausios mergelės Marijos skausmingosios bažnyčia

Salako bažnyčia pastatyta 1906 – 1911 metais ir šventoriaus tvora yra vietinės reikšmės architektūros paminklas.

Neoromantinio ir neogotikinio stilių bruožų turinti bažnyčia stovi Salako kaimo šiaurės rytinėje dalyje. Šventorių juosia atraminė akmens mūro siena su tvora.
Šiaurės rytinėje bažnyčios pusėje yra 48,7 m aukščio kvadratinis bokštas su smaile, kuriame įrengtas pagrindinis įėjimas. Iš priekio ir šonų bokštą remia kontraforsai, esantys netoli kampų ir siekiantys ketvirtą tarpsnį. Kontraforsų pakopos skirtingo aukščio, padengtos vienšlaičiais stogeliais. Masyvūs, ryškiai žemyn platėjantys kontraforsai lemia vertikalų, daugiapakopį bokšto siluetą, teikia jam tvirtumo išraišką. Už bokšto antrame plane esanti navų siena papildo bendrą fasado kompozicijos dinamiškumą: vertikalios proporcijos kylantys frontono šlaitai, laiptuoti kontraforsai ir bokštas sudaro nedalomą visumą.
Bažnyčios pamatai akmens mūro ir labai gilūs. 1,58 m storio sienos yra dviejų sluoksnių: išorinis - tašytų akmenų blokų, vidinis - plytų mūro ir tinkuotas. Aukštas gegninis stogas yra padengtas skarda. Bažnyčios šoninius ir apsidos fasadus tolygiai skaido dideli neįprastų formų langai, itin masyvūs kontraforsai. Langai spalvoto stiklo, 4 vitražuoti. Pastebimas savitas karnizas su smulkiomis tašyto akmens gembėmis.
Bažnyčios viduje vyrauja vientisa vidurinės navos ir presbiterijos erdvė, kurios šiaurės rytinėje dalyje į ją įsiterpia dviejų kolonėlių remiamas vargonų choras su kaltinio metalo tvorele. Navas ir presbiteriją dengia pusiau apvalūs kryžminiai skliautai su ramstinėmis arkomis, laikomi kryžminio skerspjūvio stulpų. Ramstines arkas šoninių navų sienose remia piliastrai. Apsidos skliautas pusiau kupolinis. Paprastame ir santūriame bažnyčios interjere ryškūs neobarokinis Didysis ir neogotikiniai šoniniai altoriai bei vargonų prospektas.
1989 metais buvo atstatyta, 1944 metais nugriauta, bažnyčios smailė.

(parengta pagal kraštotyrininko Jono Nemanio medžiagą)

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas