Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Abaris, Leonidas (g. 1955)

Choro dirigentas, muzikos mokytojas

Gimė 1955 m. kovo 5 d. Zarasų raj., Šniukštų kaime. 1962-1973 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dėst. N. Kazakauskienė). 1973-1978 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. N. Kazakauskienės klasė). Nuo 1978 m. Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vyrų choro „Sakalas" chormeisteris, 1980-1990 m. meno vadovas ir dirigentas. Chorą išmokė daug lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių, pagyvino jo koncertinę veiklą. „Sakalas" koncertavo Lietuvoje, Vokietijoje, Šiaurės Korėjoje, Baltarusijoje, Estijoje, Rusijoje ir Ukrainoje, padarė įrašų Lietuvos radijui. L. Abaris kolektyvą parengė 1983 m. respublikiniam moterų ir vyrų chorų sąskrydžiui Šiauliuose, 1984 m. chorų festivaliui „Jaunimo daina", 1985 m. respublikinei dainų šventei, 1986 m. chorų festivaliui „Vivat classica", 1987 m. respublikiniam konkursui „Dainuoja darbo Lietuva". Choras dalyvavo kompozitorių autoriniuose koncertuose, televizijos laidose, Vilniaus miesto dainų šventėse ir kituose kultūros renginiuose. „Sakalas" 1981 m. V-ajame ir 1984 m. VI-ajame S. Šimkaus konkursų Klaipėdoje laureatas, Liaudies dainų festivalių Panevėžyje ir dainų švenčių konkursų prizininkas. 1988 m. lapkričio 26 d. „Sakalas" koncertu pažymėjo savo kūrybinės veiklos 20-metį. Prie „Sakalo" įkurtą berniukų chorą L. Abaris perorganizavo į choro studiją, kurią lankė iki 100 jaunųjų dainininkų; jiems chorvedys 1985-1988 m. kūrybiškai vadovavo. Pagrindinis choras dalyvavo 1987 ir 1988 m. berniukų chorų festivaliuose Kaune ir Klaipėdoje, 1987 m. respublikinėje moksleivių dainų šventėje ir kituose kultūros renginiuose. Būdamas chorų vadovu, taip pat Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Kultūros ir sporto rūmų meno vadovu (1994-95 m.), organizavo teminius šventinius koncertus ir chorų festivalius, kuriuose dalyvaudavo ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų chorai. 1987-1997 m. Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotojas. Daug prisidėjo rengiant 1989 m. Vilniaus miesto dainų šventę, 1990 m. Lietuvos tautinę dainų šventę, 1993 m. Lietuvos jaunimo mažąją dainų šventę, 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventę, 1991 ir 1995 m. Baltijos respublikų studentų dainų šventes „Gaudeamus-XI" Rygoje ir „Gaudeamus-XII" Tartu, pasaulietinės ir religinės muzikos konkursus ir kitus kultūros renginius. Nuo 1990 m. Lietuvos policijos (teisės) akademijos vyrų choro „Aras" meno vadovas ir dirigentas, nuo 1992 m. ir merginų vokalinio ansamblio „Astra" vadovas. Abu kolektyvai turi parengę įvairių kūrinių programas, dažnai koncertuoja Vilniuje ir kitur. „Aras" dalyvavo 1994 m. I-ojoje ir 1998 m. II-ojoje Pasaulio lietuvių dainų šventėse Kaune ir Vilniuje, 1995 m. Baltijos respublikų studentų dainų šventėje „Gaudeamus-XII" Tartu, 1996 m. J. Naujalio II religinės muzikos chorams konkurse ir daugelyje kitų kultūros renginių. Nuo 1997 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas ir choro vadovas - kolektyvą parengė 1998 m. II-ąjai Pasaulio lietuvių dainų šventei Vilniuje. L. Abaris 1988 m. liepos 9 d. Vilniaus Vingio parke, sąjūdžio surengtame istoriniame mitinge, dirigavo V. Kudirkos „Tautišką giesmę", atgimusią kartu su Lietuvos atgimimu. 1993 m. rugsėjo 5 d. Vingio parke dirigavo popiežiaus Jono Pauliaus II aukotose šv. Mišiose. Skaitė paskaitas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, Lietuvos švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute, parašė metodinių straipsnių, spaudai parengė leidinių chorams, sukūrė dainų ir giesmių chorams, laimėjo premijų pasaulietinėsir religinės muzikos konkursuose. „Mišios Šv. Antano garbei" 1998 m. J. Naujalio religinės muzikos chorams III konkurse pelnė trečiąją premiją. 1996 m. Palangoje ir Elektrėnuose surengė pirmuosius savo kūrybos autorinius koncertus. Daina „Mokytojau - tau" skambėjo 1993 m. Lietuvos jaunimo mažojoje dainų šventėje, 1994 m. I-ojoje Pasaulio lietuvių dainų šventėje ir 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje. L. Abaris 1998 m. II-osios Pasaulio lietuvių dainų šventės režisierius - chorų tvarkytojas. 1987 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

Muzikos enciklopedija. - [Vilnius] : Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, [2000]-. - T. 1, P. 11.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas