Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Andriūnas, Izidorius (1902 -1943)

Karininkas

Gimė 1902 m. vasario 14 d. Dumblynės vienkiemyje, Antazavės valsčiuje, Zarasų apskrityje. 1919 m. birželio 24 d. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenės 1-ąjį kavalerijos pulką ir iki 1920 m. rugpjūčio 13 d. dalyvavo visuose pulko žygiuose ir kautynėse su bolševikais Zarasų krašte, su lenkais – Stakliškių ir Varėnos apylinkėse. Neturėdamas reikiamo išsilavinimo, 1920 m. rudenį buvo priverstas palikti tarnybą kariuomenėje. Dirbo Kauno miesto valdyboje techniku, o vakarais mokėsi “Aušros” suaugusiųjų gimnazijoje, kurią baigė 1925 m. birželį. Nuo 1925 m. rugsėjo studijavo VDU Technikos fakulteto Statybos skyriuje. 1927 m. įstojo į Karo mokyklą. 1929 m. ją baigęs leitenanto laipsniu paskirtas į 1-ąjį husarų pulką 1-ojo eskadrono būrio vadu. 1931 m. kovo 23 d. turėtas laipsnis pakeistas į jaunesniojo leitenanto. 1931 m. lapkričio 16 d. paskirtas kariūnų aspiranto būrio vadu. 1932 m. lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus. 1933 m. rugsėjo 1 d. komandiruotas į Karo mokyklą, paskirtas mokomojo eskadrono viršininku. 1933 m. spalio 25 d. baigė oro žvalgų kursus. 1934 m. gegužės 9 d. paskirtas 1-ojo husarų pulko 2-ojo eskadrono vadu. 1936 m. spalio 6 d. perkeltas į 3-ąjį dragūnų pulką. 1936 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1937 m. balandžio 20 d. pasiųstas į Prancūziją stažuoti aukštojoje kavalerijos mokykloje. 1938 m. spalio 1 d. baigęs mokslus sugrįžo į husarų pulką, į ankstyvesnes 2-ojo eskadrono vado pareigas. Žirgų sporte iškovojo daug prizų Lietuvoje ir užsienyje. Aktyviai bendradarbiavo “Kario” ir “Kardo” žurnaluose. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tarnavo 3-ąjame dragūnų pulke, buvo prieššarvinės apsaugos būrio vadas. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo 12 d. paskirtas į Rudonosios Armijos 26-ąjį kavalerijos pulką, ėjo eskadrono vado pareigas. 1940 m. gruodžio 16 d. paleistas į atsargą, dirbo Žiegždrių hipodromo direktoriumi. Nuo 1941 m. balandžio 5 d. Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus krašto štabo narys. 1941 m. birželio 14 d. suimtas, tardytas ir kalintas Lukiškių kalėjime, o prasidėjus Vokietijos – SSRS karui išvežtas į Gorkio kalėjimą. 1941 m. lapkritį nuteistas 10 metų, ištremtas į Viatlagą (Kirovo sritis). Žuvo lageryje 1943 m. lapkričio 27 d.
Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1932), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), savanorių medaliu.

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002. - T. 2 . – 2002. – p. 60 - 61

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas