Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Andriūnas, Jonas (1923 - 1997)

Pedagogas, fizikos, matematikos mokytojas

Gimė 1923 m. birželio 19 d. Galinių kaime, Zarasų rajone. Pradžios mokslus baigė Degučių mokykloje. 1935 m. įstojo į Zarasų gimnaziją, ją baigė 1943 m. Vienerius metus dirbo Vedarių pradžios mokykloje mokytoju. Pradėjęs studijuoti fiziką Šiaulių pedagoginiame institute, 1945 m. buvo paskirtas mokytoju į Zarasų gimnaziją dėstyti fiziką. Toliau mokslus tęsė Vilniaus Pedagoginiame institute (neakivaizdžiai), kurį baigė 1956 m. Dirbo Zarasų vidurinės mokyklos fizikos - matematikos ir astronomijos mokytoju, dėstė fiziką ir matematiką 52 metus, iki pat mirties. Savo dėstomu dalyku – fizika - labai domėjosi, daug skaitė tos srities literatūros, aktyviai dalyvavo pedagoginėje spaudoje, rašė straipsnius, skaitė pranešimus rajoninėse ir respublikinėse konferencijose, dalyvavo stojamųjų egzaminų į Vilniaus Pedagoginį institutą komisijoje (4 kartus). Jo iniciatyva Zarasų vidurinėje mokykloje buvo įsteigtos sustiprinto fizikos dėstymo klasės. Jo paruošti mokiniai dalyvaudavo respublikinėse fizikų olimpiadose, kuriose daug kartų laimėjo prizines vietas. Už gerą mokinių paruošimą iš fizikos dalyko yra gavęs Švietimo ministerijos padėkos raštų, už metodinį darbą turėjo mokytojo - metodininko vardą, ilgus metus buvo renkamas rajono fizikos mokytojų metodinio ratelio pirmininku. Buvo aktyvus ilgametis Lietuvos fizikų draugijos narys. Knygos „Fizikos dėstymo metodika“ bendraautorius, parengė integruotos fizikos ir matematikos mokymo programą. Prasidėjus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui buvo aktyvus šios veiklos dalyvis.
Mirė 1997 m. gruodžio 11 d. Zarasuose. Palaidotas Zarasų miesto kapinėse.
Už ilgametę ir sėkmingą pedagoginę ir visuomeninę veiklą prie Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 1998 m. lapkritį jo atminimui pastatytas stogastulpis (autorius J. Tvardauskas).

Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas / Eglė Makariūnienė, Libertas Klimka ; Fizikos institutas, Lietuvos fizikų draugija. - 2-asis papild. ir patais. leid. - Vilnius : FI, 2001. - p. 35
Nauji mokytojų vardai / Vytautas Baltakis // Zarasų kraštas.  - 1993, gruodžio 3, p. 1
Ne laikas, o mes praeiname: mintys Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 80-mečio proga / Teresė Šlečkuvienė. // Zarasų kraštas. - 1998, lapkričio 17, p. 3

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas