Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Barzda, Petras (1905 - 1963)

Policijos valdininkas

Gimė 1905 m. balandžio 5 d. Eivenių kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų apskrityje. Baigęs Zarasų progimnazijos keturias klases, išvažiavo į Kauną, lankė kooperacijos kursus ir įsigijo buhalterio specialybę. Grįžęs į tėviškę, nuo 1923 m. rugsėjo 1 d. iki 1926 m. gegužės 1 d. mokytojavo gretimo Avyžių kaimo pradžios mokykloje, po to atliko būtinąją karinę tarnybą aviacijos pulke. Grįžęs iš tarnybos, pasiprašė į Utenos apskrities viešąją policiją. Pradžioje tarnavo eiliniu policininku Južintuose, bet kaip gabus ir pakankamą išsilavinimą turintis vyras 1929 m. siunčiamas į nuovados viršininkų mokyklą Kaune, kurią baigęs, nuo 1930 m. balandžio 3 d. buvo Joniškio valsčiaus nuovados viršininko padėjėju. 1931 m. gruodžio 1 d. P. Barzda skiriamas Utenos miesto nuovados viršininku, ir šias pareigas garbingai eina daugiau nei šešerius metus. 1938 m. birželio 20 d. jis siunčiamas į Alytaus apskritį ir dirba Merkinės policijos nuovados viršininku iki 1940 m. liepos 12 d. sovietinės valdžios atleistas iš tarnybos, mokytojavo Merkinės valsčiaus pradžios mokykloje, sugebėjo patraukliai moksleiviams perteikti dėstomus dalykus, rašė eilėraščius, trumpus atsakymėlius, tapė akvarele. 1941 m. gruodžio 1 d. su šeima buvo ištremtas į Slavgorodo miestą Altajuje. Atsidūręs Sibire, tėvynės ilgesį slopino eiliuodamas. „Šarkabarzdžio“ slapyvardžiu paliko pluoštą eilėraščių ir apsakymų. Dirbo plytinėje. 1942 m. gegužės 8 d. P. Barzdą Altajaus krašto teismas nuteisė 10-čiai metų, kalino Krasnojarsko krašte ir Kazachstano kalėjime. 1945 m. lapkričio 21 d. pakartotinai nuteisė. Už pirmąjį teistumą reabilituotas 1955 m. balandžio 21 d. už antrąjį – 1960 m. vasario 26 d. Po reabilitacijos P. Barzda sugrįžo į Slavgorodą pas šeimą. Dirbo statybininku ir žuvo nukritęs nuo pastolių 1963 m. rugpjūčio 28 d. 1989 m. iš Slavgorodo P. Barzdos palaikai pervežti į Lietuvą ir palaidoti Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas