Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Broga, Linas (1925 - 2005)

Poetas, vertėjas, inžinierius

Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Pačiaunės kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų apskrityje. Augo ant gražaus Čiauno ežero kranto, ūkininko šeimoje. Išsiugdė stiprų, poetišką gamtos jausmą. Lankė Kalniškių ir Dusetų pradžios mokyklą. Dirbo Turmanto progimnazijos mokytoju. Vėliau Turmanto ir Antalieptės progimnazijoje. 1946 m. įstojo į Kauno universiteto hidrotechnikos fakultetą. 1951 - aisiais baigė Kauno Politechnikos institutą, 1947 - 1951 m. dirbo Kauno inventorizacijos biure, 1952 –1962 m. – Lietuvos Plentų valdyboje ir Lietuvos Automobilių transporto ir plentų ministerijoje, 1962 - 1983 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto Braižybos katedroje vyresniuoju dėstytoju, nuo 1984 m. atsidėjo vien kūrybiniam darbui. Nuo 1968 m. pradėjo skelbti savo publikacijas periodikoje, almanachuose, knygose, buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Linas Broga rašė klasikinio tipo eilėraščius, yra paskelbęs straipsnių, atsiminimų. Ypač vertingi atsiminimai apie aktorę ir režisierę Unę Babickaitę - Graičiūnienę. Susitikimas su šia ypatingos dvasios menininke jo gyvenime paliko ryškų pėdsaką, padėjo susidaryti savitas pažiūras į meną. L. Broga išsaugojo jos palikimą, vertingų meno daiktų, muziejinių eksponatų, paveikslų, kuriuos perdavė Teatro muziejui. Sudarė didelę knygą "Unė Babickaitė - Graičiūnienė. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai" (2001). Paskelbė straipsnių literatūros bei vertimo klausimais (visa rusiškoji Jurgio Baltrušaičio lyrika), parengė vertimų rinkinius: „Žemės laiptai“. „Kalnų takas“ (1973), „Lelija ir pjautuvas“ (1996). Yra išvertęs daug Rytų poezijos: Nizami poemą „Leili ir Medžiūnas“ bei jo rinktinę lyriką (1985), O. Chajamo „Rubajatus“ (1972), „Išminties taurė“(1984), Hafizo „Gazeles“(1978), Chagani Širvani, Kemine, Machtumkuli, Vazeho eilių. Mirė 2005 birželio 16 d. Vilniuje. Lino Brogos atminimui Pačiaunės kaime pastatytas koplytstulpis (2007 m.)
 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas