Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Černiauskas, Pranas (1889 - ?)

Kapitonas

Gimė 1889 m.gegužės 28 d. Nariūnų kaime, Salako valsčiuje, Zarasų apskrityje.. Buvo baigęs Aleksandro gimnazijos šešias klases Rygoje ir Čugujevo karo mokyklą, kurioje 1917 m. gavo pirmąjį karininko laipsnį. Lietuvos kariuomenės I pėstininkų DLK Gedimino pulke apmokė atvykusius savanorius, o nuo 1919 m. kovo 17 d. iki balandžio 2 d. vadovavo V kuopai. Vėliau tarnavo Marijampolės apskrities komendantūroje kuopos vadu. 1919 m. lapkričio 22 d. suteiktas kapitono laipsnis. Nuo 1920 m. kovo 27 d. iki 1921 m. gruodžio 31 d. tarnavo IX pėstininkų kunigaikščio Vytenio pulke VI kuopos vadu, nuo 1920 m. rugpjūčio 26 d. – III bataliono vadu. Kovėsi su lenkais Švenčionėlių - Labanoro, Molėtų - Giedraičių rajonuose. Nuo 1922 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 13 d. VII pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulke jis vadovavo atsargos batalionui ir IX kuopai. 1922 m. rugpjūčio 13 d. skiriamas karo veterinarijos ligoninės Kaune kareivių komandos viršininku, 1924 m. sausio 1 d. pervestas į IV pėstininkų DLK Kęstučio pulką, vadovavo VIII kuopai. Nuo 1925 m. rugsėjo 1 d. iki 1926 m. liepos 15 d. mokėsi Aukštuosiuose karininkų kursuose. Juos baigęs grįžo į savo pulką ir buvo VII kuopos vadu, vėliau, nuo 1928 m. lapkričio 30 d. – I bataliono vadu. 1928 - 1930 m. tarnavo Alytaus apskrities komendantūroje, nuo 1930 m. balandžio 20 d. iki 1935 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos kariuomenės intendantūroje. 1935 m. rugsėjo 1 d. paleidžiamas į dimisiją. Gyveno Kaune ir savo ūkyje Bajorų kaime, Tauragnų valsčiuje. 1935 m. lapkričio 20 d. priimtas į Zarasų apskrities Šaulių sąjungą, o 1936 m. gegužės 25 d. paskirtas Vajasiškio šaulių būrio vadu.
Apdovanotas „Savanorių - kūrėjų“ medaliu, „Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio“ medaliu.
Mirties data nežinoma.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas