Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Garsys, Algimantas Vladas (g. 1942)

JAV jūrų pėstininkų pulkininkas

Gimė 1942 gegužės 10 d. Dusetose, Zarasų rajone. Po Antrojo pasaulinio karo šeima išvyko į Vokietiją. 1949 m. į JAV. 1966 m. baigė Masačusetso universitetą, gavo magistro laipsnį, parašė daktaratą. 1967 m. išėjo į JAV kariuomenę. Parašė pareiškimą į jūros pėstininkų kursą. Tarnybos metu buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis, vėliau mokėsi karininkų kursuose, kur ruošiami pėstininkų būrio vadai. Baigus kursą gavo įsakymą vykti į Vitnamą. 1968 m. tarnavo 26-jame jūrų pėstininkų pulke. A. Garsys Vietnamo kare dalyvavo vienerius metus, užsitarnavo vyresniojo leitenanto laipsnį. 1969 m. sugrįžęs į JAV gavo paskyrimą į Kentiko Virdžiniją. Ten dirbo štabe, tvarkė aprūpinimo reikalus. 1971 m. baigė Karinį kalbų institutą Montery (Kalifornijos valstija), išmokęs tajų kalbą 1971 - 1973 m. buvo patarėju pas Tailando jūrų pėstininkus. Tailande tarnavo dvejus metus, koordinavo visų patarėjų darbą, rūpinosi tiekimu. Tarnybą baigė kapitonu. Vėliau išvyko į Japoniją netoli Hirosimos, ten tarnavo jūrų pėstininkų aviacijos 12-oje grupėje vienerius metus. Vėl Kentiko Virdžinija, divizijos direktoriaus pavaduotojas. 1975 m. įstojo į anfibinio karo mokyklą, kur kapitonai ruošiami štabų ir batalionų vadų pareigoms. 1976 m. instruktorius jūrų pėstininkų aprūpinimo bazėje Albany Džordžioje. Buvo skyriaus direktorius, vyriausias instruktorius. 1976 čia baigė desantininkų karo mokyklą. 1977 m. A. Garsiui suteiktas majoro laipsnis. 1979 m. ėmė dirbti Generalinio štabo mokykloje, kurioje ruošiami divizijos štabų, pulkų vadai. 1980 m. baigė jūrų pėstininkų štabo vadų koledžą, ir gavęs paskyrimą, atvyko į Vyriausiąjį jūrų pėstininkų štabą. Ten buvo paskirtas į technikos analizės skyrių, derino visus jūrų pėstininkų užsakymus dėl ginkluotės, ryšių priemonių ir t. t. Po metų išrinktas biudžeto direktoriumi. 1985 m. tapo generolo pavaduotoju, tvarkė visos JAV kariuomenės aprūpinimą maistu, nafta, medikamentais ir t. t. 1982 m. A. Garsiui suteiktas pulkininko leitenanto vardas, o 1988 m. – pulkininko laipsnis. 1985 m. A. Garsys gavo paskyrimą į Okinavą Japonijoje. Dvejus metus buvo brigados vadas. 1989 m. lankė Nacionalinio saugumo universiteto Karo tarnybų industrijos koledžą. Po to dvejus metus dirbo generolo Švarchofo štabe, dalyvavo planuojant Persų įlankos karą. Atlikęs tarnybą sugrįžo į Kaliforniją. Ten buvo paskirtas visos JAV kariuomenės aprūpinimo centro vadu. 1993 m. kovo 1 d. pulkininkas baigė aktyvią tarnybą. 1997 - 1999 m. Lietuvos kariuomenės generalinis inspektorius. JAV kariuomenėje tarnavo 26 metus, septynerius iš jų praleido užsienyje., mokėsi septyniose mokyklose. Yra apdovanotas 7 asmeniniais medaliais, ir dar tiek pat apdovanojimų pelnė su kitais dalinio kovotojais. Gyvena Kalifornijoje.
 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas