Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Kavaliauskaitė – Vasalauskienė, Gitana (g. 1976)

Mokytoja

Gimė 1976 gegužės 5 d. Zarasuose. 1983 - 1994 m. mokėsi Zarasų 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1994 - 1998 m. studijavo Vilniaus Pedagoginiame universitete lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. 1998 - 2000 m. Vilniaus Pedagogikos universitete įgijo literatūrologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Dirbo: 1996 - 2001 m. Lietuvių kalbos institute, 2001 - 2003 m. Zarasų P. Širvio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, nuo 1998 m. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, nuo 2005 m. – teatro mokytoja. Mokytoja metodininkė stažavosi Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (2003), seminaruose Italijoje (2005), Švedijoje ir Suomijoje (2006). Skaitė pranešimus seminaruose „Gimtosios kalbos ir literatūros pamokų aktualijos“ (2002), „Lietuvių kalba mokykloje: problemos, aktualijos ir perspektyvos (2005), Mąstančių spalvotų kepuraičių metodas“, rajono mokytojų konferencijoje „Mokytojų darbo metodai – palankios ugdymo aplinkos kūrimas“ (2006). Organizavo ir vedė seminarą „Lietuvių kalbos ugdymo kaita. Lietuvių kalbos egzaminų raida. Nauji mokymo metodai“ (2006). Straipsnių „Nežinomas Paulius Kwauka“ (2000), „Kaip prabyla lietuviškasis A. Churgino ir A. Jonyno Faustas“ (2000), poezijos knygos „Varnalėšos dienoraštis“ (2002 m.), knygos „Geroji patirtis“ (2005) autorė. Parengė mokamąją priemonę „Kasdieniai senojo kaimo darbai ir smagios istorijos“ (2004), jaunimo meno klubo kūrybos kalendorių „Zarasams -500“ (2005). Nuolat bendradarbiauja rajono spaudoje, yra viena iš apskrities jaunimo internetinio puslapio www.zarasai.info kūrėjų ir bendradarbių. Apdovanota už literatūrinę veiklą, moksleivių kūrybiškumo ugdymą (2004), entuziazmą, atvirumą, kūrybiškumą, pasitikėjimą, sąžiningą darbą kuriant ir puoselėjant gimnaziją, jos tradicijas, išsaugant jos mokslo dvasią, perteikiant jos mokiniams ne tik konkrečias dalykines žinias, bet ir ruošiant gyvenimui. (2006). Už poetinę kūrybą suteiktas Zarasų rajono Metų literato vardas (2003). Dalyvavo tarptautiniame Lenkijos Zdunska Wola miesto gimnazijos Nr. 1 ir Lietuvos Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bendrame projekte „Lietuvių ir lenkų tautų panašumai ir skirtumai“ (2005). Buvo vertinimo komisijų rajono Metų literatui išrinkti (Zarasų viešoji biblioteka), Zarasų rajono kultūros ir meno premijų vertinimo komisijos (Zarasų rajono savivaldybė), Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos narė, rajono moksleivių kūrybos konkurso „Aš – kūrėjas“, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos, Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos, Zarasų „Santarvės“ vidurinės mokyklos meninio skaitymo konkursų, tradicinio rajono vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų sambūrio „Oželio pastogėj“ vertinimo komisijų narė. Vadovauja kraštotyros būreliui. Nuolat dalyvauja rajoninėse ir respublikinėse mokytojų metodinių darbų parodose. Įkūrė ir vadovauja jaunimo meno klubui „Lietus vitraže“, publikuoja moksleivių kūrybos darbus rajono ir mokyklų laikraščiuose „Zarasų kraštas“, „Gilė“, „Ausla“. Bendradarbiavo jaunųjų poetų kūrybos almanachuose „Žodžiu prakalbinti“, „Dėlionės iš debesų“, rajono metų literatų kūrybos rinktinėje „Prabėgantis laikas“. Subūrė klubo narių kūrybos rinkinius „Lietus vitraže“, „Laikas sunaikina viską“. Bendrauja ir bendradarbiauja, susitinka su kitais meno klubais, rašytojais. Kartu su moksleiviais nuolat dalyvauja Rytų Lietuvos literatų konkursuose ir suvažiavimuose. Vadovauja teatro grupei, aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, Zarasų miesto 500-ųjų metinių jubiliejaus renginiuose.
 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas