Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Kviklys, Vladas (1908 - 1985)

Profesorius, gydytojas, higienistas, medicinos mokslų daktaras

Gimė 1908 m. balandžio 6 d. Šavašų vienkiemyje, Daugailių valsčiuje, Utenos apskrityje. Mokėsi Antalieptės žemės ūkio mokykloje, Utenos Saulės gimnazijoje. 1928 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1931 m. sausio 2 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1932 m. rugsėjo 15 d. baigus karo mokyklą  suteiktas kavalerijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į kavalerijos karininkų atsargą. 1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą, 1935 m. – sporto mediciną Aukštojoje kūno kultūros akademijoje Romoje. Nuo 1934 m. žurnalo “Kūno kultūra ir sveikata” bei laikraščio “Mūsų sportas” redaktorius. 1936 m. žiemos olimpinių žaidynių Garmiš - Partenkirchene (Vokietija) oficialus Lietuvos spaudos atstovas.1934 – 1938 m. tobulinosi sporto medicinoje Graco universitete Austrijoje, įgijo fizinės terapijos ir sporto medicinos daktaro laipsnį. 1938 m. lapkričio 3 d. paaukštintas gavo leitenanto laipsnį, įrašytas į sanitarijos karininkus ir priimtas į tikrąją karinę tarnybą Karo ligoninės jaunesniuoju ordinatoriumi. 1939 m. balandžio 27 d. pačiam prašant paleistas į sanitarijos karininkų atsargą. 1940 m. dirbo Sveikatos ir socialinio aprūpinimo ministerijos Medicinos departamento direktoriumi, vėliau Vilniaus universiteto fizinio auklėjimo ir sporto higienos dėstytoju. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą V. Kviklys buvo apsaugos liaudies komisariato Gydymo ir profilaktikos valdybos viršininku. 1941 - 1944 m. Daugailių ambulatorijos ir Utenos apskrities gydytojas. 1944 – 1945 m. Priešepideminės valdybos viršininkas. 1945 – 1962 m. Sanitarijos ir higienos instituto Vilniuje direktorius. 1953 - 1966  m. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos medicinos mokslų tarybos pirmininkas; LTSR nusipelnęs gydytojas (1958 m.). 1963 – 1985 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Higienos katedros vedėjas, habilituotas daktaras (1969 m.), profesorius (1970 m.). Daugelio medicinos knygų ir vadovėlių autorius. Bendradarbiavo leidiniuose „Ūkininko patarėjas“, „Sporūtoje“, „Medicina“, „Mūsų sportas“, „Vairas“, „Fiziškas auklėjimas“, „Kūno kultūra ir sveikata“, „Skautų aidas“, „Sveikata ir darbas“. Žurnale „Fiziškas auklėjimas“ yra paskelbęs visą eilę platesnių studijų sporto ir sveikatos klausimais. Vėliau rašė visoje eilėje tarybinių laikraščių. Parašė knygas: „Protinio darbo higiena“ (1955 m.). „Sveikatos apsaugos ir higienos pagrindų dėstymas bendrojo lavinimo mokyklose“ (1960 m.), „Vaikų ir paauglių higiena“ (1966 m.), „Vaiko fiziologija ir mokyklinė higiena“ (su E. Andriuliu, 1974 m.), „Sanitarinis švietimas“ (1977 m.), vadovėlio „Higiena“ (1966 ir 1982 m.) vienas iš autorių.1988 m. išleista bibliografinė rodyklė „Vladas Kviklys“(1988 m.).
V. Kviklys mirė 1985 m. vasario 23 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas