Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Markelis, Juozas(1883 - 1941)

Mokytojas, mokyklų inspektorius, vaistininkas

Gimė 1883 m. kovo 11 d. Eivenių kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų apskrityje. Baigė Dusetų pradžios mokyklą, nuo 1897 m. tarnavo Dusetų vaistinėje provizoriaus pasiuntinuku, vėliau mokiniu. 1900 m. išvyko į Rostovą prie Dono, kur įsidarbina Rostovo miesto vaistų sandėlyje. 1906 - 1910 m. tarnaujant carinėje kariuomenėje, gavo tarnybą Vierno miesto ligoninėje, kur lankė medicinos kursus ir gavo karo felčerio pažymėjimą. 1910 - 1914 m. gyveno Novočersko mieste ir Konstantinovkos stanicoje dirbo vaistinių provizoriaus padėjėju. 1915 m. buvo mobilizuotas į frontą ir tarnavo felčeriu kilnojamoje karo ligoninėje. 1918 m. vasario mėn. demobilizuotas apsigyveno Kijeve ir dirbo karo ligoninėje iki 1921 m. rudens. 1913 m. lapkričio 23 d. Kijevo universitete įsigijo provizoriaus padėjėjo liudijimą, kurį 1922 m. liepos 31 d. patvirtino Lietuvos sveikatos ministerija ir suteikė teisę užsiimti vaistininko darbu. Negavęs tokios tarnybos, nuo 1922 m. rugsėjo 1 d. pradėjo mokytojauti gretimo Avyžių kaimo pradžios mokykloje. 1925 m. išlaikė Švietimo ministerijos mokytojams skirtus valstybinius egzaminus ir buvo paskirtas šios mokyklos vedėju. 1927 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ministro įsakymu perkeltas į Degučių pradžios mokyklą ir čia dirbo vedėju iki 1939 m. lapkričio 21 d. Dvylika metų vadovaudamas Degučių pradžios mokyklai, Juozas Markelis iš kitų mokytojų išsiskyrė ne tik ryškia pedagogine, bet ir kultūrine veikla. Nuo 1928 m. spalio 16 d. priklausė Šaulių sąjungai, nuo 1932 m. Tautininkų partijai ir 1934 - 1940 m. buvo Degučių skyriaus pirmininku. 1933 m. Degučiuose organizavo „Vilniui vaduoti“ sąjungą. 1931 m. įsteigė jaunųjų ūkininkų ratelį (JŪR), jo vadovaujamas ratelis buvo vienas veikliausių ir pavyzdingiausių Zarasų apskrityje. Lietuvai atgavus lenkų okupuotą Vilniaus kraštą, mokytojas Juozas Markelis 1939 m. lapkričio 21 d. paskirtas Dūkšto pradžios mokyklos vedėju. 1940 m. rugsėjo 1 d. įsakymu patvirtintas Zarasų apskrities pradžios mokyklos inspektoriumi.
1928 m. apdovanotas „Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio“ medaliu, 1930 m. Vytauto Didžiojo III laipsnio medaliu, 1938 m. DLK Gedimino V laipsnio ordinu (1938).
Mirė 1941 m. kovo mėnesį po sunkios ligos.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas