Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Norkūnas (Narkūnas), Petras (1894 - 1921)

Karininkas

Gimė 1894 m. liepos 1 d. Subatiškių kaime, Degučių valsčiuje, Zarasų apskrityje. 1913 baigė Dvinsko (dabar Daugpilis) A. Sacharovo gimnazijos 6 klases Latvijoje. Prasidėjus I-ajam pasauliniam karui 1915 su seserimi evakavosi į Jekaterinburgą Rusijoje. 1915 m. rugsėjo 8 d. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo eiliniu 49-to Sibiro pulko 32-ame Smolensko būryje. 1916 m. rugsėjo 8 d. baigęs Gatčinos praporščikų mokyklą ir gavęs praporščiko laipsnį, vadovavo būriui. 1917 m. vasario 10 d. paskirtas 49-tojo Sibiro pulko kuopos vadu. 1917 m. liepos 23 d. perkeltas į 74-tą Sibiro pulką jaunesniuoju karininku. 1917 m. sausio 9 d. pakeltas į paporučikius. Dalyvavo I-ojo pasaulinio karo kautynėse. 1917 m. birželio 23 d. sužeistas, pateko į austrų nelaisvę, kurioje išbuvo iki 1918 m. lapkričio 13 d. Grįžęs į Lietuvą gyveno tėviškėje. 1919 m. rugpjųčio 1 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas I-ojo pėstininkų pulko 8-os kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – 3-iosios kuopos vadu. 1919 m. lapkričio 18 d. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, bolševikais ir lenkais. 1920 m. spalio 3 d. pasižymėjo kautynėse su lenkais prie Varėnos. 1921 m. gegužės 27 d. pakeltas į kapitonus. Susirgęs plaučių uždegimu, 1921 m. birželio 24 d. paguldytas į Kauno karo ligoninę, ten 1921 m. rugsėjo 14 d. mirė, palaidotas Kauno miesto kapinėse.
Apdovanotas Rusijos kariuomenės Šv. Anos 4-ojo laipsnio ordinu.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas