Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Pakerys, Antanas (g. 1940)

Kalbininkas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1940 m. gegužės 14 d. Eivenių kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų apskrityje. Mokėsi Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1964 m. jį baigė ir liko jame dėstytoju. 1968 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių literatūrinės kalbos dvibalsių au, ai, ei akustiniai požymiai”. 1970 m. tapo docentu. 1970 – 1976 m. redagavo tęstinį leidinį “Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga”. Nuo 1987 m. A. Pakerys profesorius. 1989 - 1992 m. Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas. Nuo 1993 - iki 2003 m. (dvi kadencijas) A. Pakerys buvo išrinktas Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriumi. Yra paskelbęs straipsnių: „Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga 2“ (1966; 3 – 1968). Ypač reikšmingas jo straipsnis apie lietuvių bendrinės kalbos balsių diferencinių požymių hierarchiją, paskelbtas 1974 m. Eksperimentinius tyrinėjimus A. Pakerys apibendrino habilitaciniame darbe „Lietuvių bendrinės kalbos prozodija“ 1982 m. Išleido mokymo knygų: „Kalbotyra“ (1967), „Eksperimentinės fonetikos medžiaga“ (su A.Pupkiu) (1968). Vienas ir drauge su kitais parengė fonetikos mokymo priemonių. Iš jų minėtina studentams skirta knyga „Lietuvių kalbos bendrinės fonetikos pratybos“ (1978). Spaudai parengė E. Mikalauskaitės ir A. Salio „Lietuvių kalbos fonetikos darbus“ (1975). „Lietuvių literatūrinės kalbos prozodijos akustinė struktūra „(rusų k., 1983). Svarbiausios publikacijos: “Lietuvių bendrinės kalbos prozodija“ (1982), „Akcentologija“ (1994, I d.; 2002, II d.), „Tarptautinių žodžių kirčiavimas“ (1991), „Lietuvių bendrinės kalbos fonetika“ (1986, 1995 m.). Parašė mokomųjų knygų, daug mokslinių straipsnių. Yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys. Paskelbė straipsnių fonetikos, kirčiavimo, kalbos mokymo metodikos, kalbos kultūros ir kt. klausimais „Kalbotyroje“, „Gimtojoje kalboje“ ir kt. Vadovavo bakalaurų ir magistrų darbams ir kt. Nuo 2000 m. - Lietuvos švietimo tarybos pirmininkas. Kalbininko išleistos knygos: Sunkiau kirčiuojami žodžiai“, „Lietuvių kalbos bendrinė tartis: plokštelių tekstai“ (su A.Pupkiu), „Lietuvių kalbos fonetikos dalijamieji pratimai“ (su K. Kuzaviniu), „Lietuvių kalbos kirčiavimo dalijamieji pratimai“ (su K. Kuzaviniu). 1970 - 1976 m. leidinio „Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga“ redaktorius.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas