Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Penas, Ijeguda (1854 - 1937)

Dailininkas, pedagogas

Gimė 1854 gegužės 24 d. (pagal kitus šaltinius – birželio 5 d.) Novoaleksandrovsko mieste (dabar Zarasai). Baigęs chederą (žydų pradinę mokyklą) mokėsi sinagogos realinėje mokykloje. Trylikmetį berniuką išsiuntė į Dinaburgą (Daugpilis) mokytis pas iškabų dažytoją. Nuo 1867 iki 1875 m. dirbdamas pameistriu I. Penas ne tik išmoko dažytojo amato, bet ir sukūrė nemažai tapybos darbų. 1979 m. bando stoti į Peterburgo dailės akademiją, tačiau nesėkmingai. Tik 1881 m. pavyko įstoti į Dailės akademiją mokytis pas P. Čestiakovą iki 1886 m. Baigęs mokslus dailininkas grįžta į Novoaleksandrovską. Ieškodamas darbo jis važinėja iš vieno miesto į kitą. Būdamas Rygoje dailininkas susipažįsta su baronu N. N. Korfu, dirba jo dvare Daugpilyje. 1897 m. I Penas atvyksta į Vitebską (Baltarusijoje) ir atidaro ten savo dailės mokyklą. Nuo tada ir prasideda jo aktyvi kūrybinė veikla. I. Penas sukūrė šimtus paveikslų, portretų, etiudų, eskizų, atskleidžiančių žydų miestelėnų gyvenimą. Ypač didelio pripažinimo sulaukė I. Peno kompoziciniai portretai. Tai, jog dailininkas visą laiką gyveno tarp amatininkų, padėjo jam labai įtikinamai ir nuodugniai atskleisti laikrodininkų, siuvėjų, batsiuvių ir kitų meistrų darbą ir gyvenimą, jų dvasinį pasaulį, slaptąsias svajones, liūdesį ir džiaugsmą, pavaizduoti juos konkrečioje darbinėje aplinkoje. Keturiasdešimt penkerius metus jis dalijo savo talentą bei savo laiką skyrė dailės menui ir pedagoginiam darbui. Jo mokyklą baigė visame pasaulyje pripažinti dailininkai Markas Šagalas, Solomonas Judovinas, Levas Leitmanas ir daugelis kitų. I. Penas buvo kuklus žmogus, kurį laiką nedrįsęs viešai demonstruoti savo darbų. Primygtinai reikalaujant mokiniams, jis pristatė savo kūrinius ir buvo priimtas į Peterburgo dailininkų draugiją. Geriausi jo darbai: „Našlė“, „Kalėjime“, „Madona“, „Vitebskas“, „Paskutinis šeštadienis“, „Autoportretas“, „Laikrodininkas“. Garsus dailininkas Ilja Repinas ypač gerai įvertino paskutiniuosius dailininko kūrinius. 1937 m. vasario 28 -osios naktį, savo dirbtuvėse Ijeguda Penas buvo žiauriai nužudytas.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas