Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Radzevičius, Lionginas (1938 - 2016)

Technikos mokslų daktaras, docentas

Gimė 1938 m. balandžio 26 d.Stelmužės kaime, Zarasų rajone. Mokėsi Stelmužės pradžios mokykloje, 1949 - 1958 m. mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje ir iki 1963 m. mokytojavo Zarasų rajono mokyklose. Nuo 1958 m., baigęs vidurinę mokyklą, dirbo Zarasų rajono Kiviškių kultūros namų direktoriumi, Suvieko, Stelmužės ir Avilių aštuonmečių mokyklų mokytoju. Nuo 1963 iki 1968 m. dirbo Vilniaus profesinės technikos mokyklos dėstytoju. Baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1963 m. dirbo Vilniaus 2 - osios profesinės techninės mokyklos dėstytoju, nuo 1968 m. - Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo laboratorijos vedėju, Vilniaus inžinerinio statybos instituto asistentu, vyresniuoju dėstytoju, docentu, vėliau - Kauno politechnikos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentu. Dirba mokslinį pedagoginį darbą Vilniaus Gedimino technikos universitete ir eksperto darbą Lietuvos teismo ekspertizės institute.
1981 m. Charkovo politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją ir 1993 m. jam buvo suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis. Už mokslinę pedagoginę veiklą 1985 m. jam suteiktas docento vardas. 1993 m. šis vardas nostrifikuotas. Stažavosi Vokietijoje.
Vėliau dirbo Kauno politechnikos institute ir Vilniaus inžineriniame statybos institute laboratorijos vedėju, asistentu, vyresniuoju dėstytoju, docentu, Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakulteto elektros įrengimų katedros docentu. Mokslinių interesų sritis - teismo ekspertizė, socialinė sauga, elektrosauga, gamybos įrenginių automatizavimas. Papildomoji kvalifikacija ir veikla - išradyba ir patentologija. L. Radzevičius dirbo teismo vyriausiasis elektrotechnikos ir darbų saugos ekspertu, Lietuvos elektrosaugos ekspertu buvo tarptautinės saugos asociacijos (IVSS) tyrimų ir prevencijos nelaimingiems atsitikimams bei profesiniams susirgimams išvengti narys; Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys; Sociologijos sekcijos vadovas, Lietuvos darbų saugos ekspertų ir specialistų sąjungos prezidentas. Paskelbė per 100 mokslinių publikacijų ir mokymo bei metodikos leidinių. 4 išradimų autorius. Pagrindinėse studijose dėstė elektromechaninių sistemų valdymą, apsaugos nuo elektros pagrindus, žmonių saugą, elektros įrenginių eksploatavimą, magistrantūroje – elektrotechnikos ekspertizes, elektros traumatizmo prevenciją. L. Radzevičius buvo Pasaulinės socialinės apsaugos organizacijos dviejų sekcijų narys, Lietuvos darbų saugos ekspertų ir specialistų sąjungos prezidentas, kraštiečių bendrijos "Ežerėnai" pirmininkas, Lietuvos pensininkų ir neįgaliųjų teisių gynimo komiteto narys, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas, Lietuvos teismo ekspertizės instituto vyresnysis ekspertas. Sovietmečiu ir laikotarpiu iki 2000 m. jokiai politinei partijai ir organizacijai nepriklausė. 2000 m. buvo Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos narys. Zarasų rinkimų apygardoje buvo iškeltas kandidatu į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Kituose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą nedalyvavo.
Kaip specialistas buvo kviečiamas dirbti tarptautinėse organizacijose. Buvo išrinktas Pasaulinės socialinės apsaugos organizacijos (ISSA) dviejų sekcijų nariu. Ši organizacija nagrinėja tarptautinius ir valstybinius socialinius klausimus. L. Radzevičius yra kelių išradimų, knygelių, metodinių nurodymų ir mokomosios literatūros autorius ir bendraautorius: „Automatinio reguliavimo teorijos klausimai : mokymo priemonė skirta elektros pavarų ir gamybos įrenginių automatizavimo specialybės studentams“ (1975), „Automatinio elektros pavarų valdymo kursinis projektavimas“ (1979), „Lietuvos darbo federacija“ (1995), „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“ (1996), „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“ (1997), „Energetikos ir elektrotechnikos technologijos“ (2001), „Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės“ (2004), „Overvoltages in power, electronic and computer engineering“ (2004), „Teismo ekspertizės raida: pasiekimai ir iššūkiai“ (2005), „Elektros ir valdymo technologijos – 2006“ (2006).

Mirė 2016 metais. Palaidotas Vilniuje.
 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas