Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Sakalienė – Žilinskaitė, Birutė Ona (g. 1950)

Pedagogė, ekspertė

Gimė 1950 m. liepos 7 d. Bajorėlių kaime, Zarasų rajone. 1956 – 1960 m. mokėsi Tolimėnų (Zarasų raj.) prad. mokykloje, 1960 – 1964 m. - Salako (Zarasų raj.) vidurinėje mokykloje, 1964 – 1968 m. - J. Tallat - Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1969 – 1973 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Dirbo:1970 – 1975 m. akademinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" orkestro artistė, 1975 – 1999 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro orkestro sektoriaus vedėja, dainų ir šokių ansamblio "Ugnelė" orkestro vadovė, 1993 – 1995 m. Vilniaus "Sietuvos" vidurinės mokyklos etninės kultūros mokytoja, folklorinio ansamblio vadovė, nuo 1995 m. - dainų ir šokių ansamblio "Siaudelė" įkūrėja ir vadovė. Įgijo papildomo muzikinio ugdymo mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. Dalyvavo konferencijoje, skirtoje Lietuvos muzikos mėgėjų meninės veiklos 100-mečiui, kurioje skaitė pranešimą "Dainų ir šokių ansamblio reikšmė bendrojo lavinimo mokykloje" (2000), konferencijoje "Tautinių muzikos instrumentų orkestrų nūdienos aktualijos, problemos, reikšmė" kalbėjo tema "Tautiniai muzikos instrumentai šiuolaikinės kultūros kontekste" (2002). Respublikinei konferencijai "Tautinė muzika ir jaunimas" parengė pranešimą: "Tautinių muzikos instrumentų integracija į jaunimo gyvenimą" (2004). Taip pat skaitė paskaitas užsienio pedagogams apie lietuvių tautinius muzikos instrumentus, grojimo techniką, dėstymo metodiką. Sukūrė keletą kūrinių tautinių muzikos instrumentų orkestrui, muziką šokiams, tekstų šokių muzikai, suinstrumentavo daugiau nei 250 partitūrų tautinių muzikos instrumentų orkestrams bei parašė metodinį darbą "Per muziką į gyvenimą". Suorganizavo ir įvykdė prevencinius projektus: "Šokis, daina - narkotikams ne", "Atsisakykime žalingų įpročių, pažadinkime meilę tautiniam menui", "Socialiai remtinų šeimų vaikų integracija į visuomenės gyvenimą per kūrybingą laisvalaikį". III respublikinio vaikų ir jaunimo tautinių muzikos instrumentų orkestrų, ansamblių festivalių "Ralio" (1998) bei "Ainių sutartinė" (2000, 2005) organizatorė, scenarijų autorė, režisierė. Kolektyvas "Siaudelė" nuolatinis dainų švenčių dalyvis. Jos vadovaujamas ansamblio "Ugnelė" orkestras tarptautiniame muzikos festivalyje Velse (D. Britanija, 1993) laimėjo 2 vietą.. Dainų ir šokių ansamblis "Siaudelė" pasižymėjo tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose: Charkove (Ukraina, 1998) "Žaliasis pasaulis" laimėjo II laipsnio diplomą, Tulcea (Rumunija, 1999) mieste "Aukso žuvelė" specialų prizą ir laureato diplomą, Kišiniove (Moldova, 2002) laureato diplomą. Respublikinio konkurso "Aukso paukštė" nominacijoje "Geriausias dainų ir šokių ansamblis" nugalėtojas (2003). Festivaliuose "Džiaukimės drauge" tapo laureatu (1999, 2001, 2006). "Siaudelės" orkestras festivalyje "Tek saulelė" apdovanotas Lietuvos muzikų sąjungos prizu (2000), tapo LTV laidos "Mažųjų žvaigždžių valanda" žiūrovų numylėtiniu (2003). Projektas "Vilniaus miegamieji rajonai išjudinti šokio ir dainos" laimėjo 3 vietą UNESCO Taikos miesto konkurse (2001). B. O. Sakalienė - Žilinskaitė XIII lietuvių tautinės dainų šventės dirigentė (1990), Pasaulio lietuvių dainų šventės ansamblių vakaro programos koncertmeisterė, kanklių muzikos vakaro dirigentė (1998, 2003), respublikinės moksleivių dainų šventės baletmeisterio asistentė (2005). Buvo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro muzikos pedagogų metodinio būrelio pirmininkė. Įkūrė vokalo studiją "DainuOK" (2003).

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas