Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Šeduikis, Mykolas (1905 - 1971)

Mokytojas, savamokslis dailininkas, filosofas, muzikantas, medžio drožėjas

Gimė 1905 m. sausio 2 d. Degučių kaime, Zarasų apskrityje. Baigė Degučių pradžios mokyklą, Zarasų gimnaziją. Išlaikė egzaminus į Kauno Meno mokyklos II kursą, bet dėl pinigų stygiaus joje mokytis neteko. Tais pačiais metais įstojo į Utenos pedagoginius kursus. Nuo 1926 m. rugsėjo 1 d. Alantos (Molėtų raj.) pradinės mokyklos mokytojas, vėliau mokyklos vedėjas, direktorius. Mykolas Šeduikis dėstė piešimą, braižybą, muziką ir psichologiją, vadovavo orkestrui, mokinių chorui. Turėjo pasidaręs 8 smuikus, didžiąją laisvalaikio dalį skyrė tapybai. Alantoje M. Šeduikis išdirbo beveik 45 metus. Nors neturėjo specialaus meninio išsilavinimo, tapybos ir technologijos pagrindų, M. Šeduikio darbuose akivaizdus individualus braižas ir talentas. Buvo didelis Lietuvos patriotas, bendravo su jaunalietuviais, tautininkais, pavasarininkais. Mokytojas subūrė miestelio jaunimą, su kuriais rengdavo gegužines, statydavo dramos veikalus, organizuodavo pasilinksminimus, piešdavo dekoracijas, režisuodavo vaidinimus, grodavo gegužinėse. Žymiausi jo paveikslai: „Lietuvių rašytojo filosofo Vydūno portretas“ (1964 m.), „Žalgirio mūšis“ (1970 m.), "Valstiečių 1863 m. sukilimas Alantoje" bei kiti portretai, gamtovaizdžiai ir istoriniai paveikslai. Apie mokytoją išleista knyga „Alantos šviesuolis mokytojas Mykolas Šeduikis“ (sudarė Lidija Pivorienė, Vitalija Lamanauskaitė - Miškinienė, Romualdas Miškinis (2004).
Mirė 1971 m. Palaidotas Alantos kaimo kapinėse (Molėtų raj.).

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas