Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Stankevičienė - Bružaitė, Danutė (g. 1930)

Mokytoja, tautodailininkė, literatė

Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Senadvario kaime,  Antalieptės valsčiuje, Zarasų apskrityje. Utenoje baigė pradžios mokyklą, mokėsi Dusetose, Kupiškyje gimnaziją baigė Zarasuose. Mokytojavo Imbrade, Užpaliuose, Antalieptėje, Aviliuose aštuonmetėse mokyklose. Dirbdama sėkmingai baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įsigijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1962 m. dirbo Dusetų K. Būgos vidurinėje mokykloje. Neakivaizdžiai baigė biologijos institutą, mokė vaikus gamtos pažinimo žinių. Jos vadovaujamas  Dusetų gamtininkų būrelis garsėjo visoje Lietuvoje, pelnė daug prizų ir apdovanojimų. Mokytojaudama domėjosi menu ir kraštotyra, drauge su mokytoja Zofija Vilyte rūpinosi mokyklos kraštotyros muziejumi, surinko ir sukaupė didelę liaudies meno pavyzdžių kolekciją. Už nuoširdų darbą 1987 m. D. Stankevičienei suteiktas Nusipelniusios mokytojos vardas, ji apdovanota daugeliu garbės raštų ir diplomų. Aktyviai dalyvauja Dusetų bendruomenės gyvenime, yra daugelio renginių vedėja, aktyvi literatų klubo „Atgaiva“ narė. Kartu su tautodailininke Adele Tumėniene parengė knygą apie tradicinį audimą, dalyvauja tautodailės darbų parodose Dusetose ir Zarasuose. 2001 m. D. Stankevičienei suteiktas rajono Metų literato vardas. 2005 m. dalyvavo Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos konkurse „Lygiadienio giesmė“, tapo šio konkurso diplomante. 2006 m. tapo Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nare. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 2006 m. D. Stankevičienei skirta rajono kultūros ir meno premija. Išleidusi poezijos knygas: „Juodi sparnai - balti sparnai“ (2002), „Lapkričio obelys“ (2005), „Tradicinis audimas“ (kartu su A. Tumėniene) (2003), sudarytoja ir redaktorė knygos „Laiko tėkmė“ (2005).

 

 

 

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas