Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Triponis, Vytautas (g. 1938)

Gydytojas, profesorius

Gimė1938 m. gruodžio 9 d. Zarasuose mokytojų šeimoje. Pradinį išsimokslinimą gavo Antalieptėje. Baigė Utenos vidurinę mokyklą sidabro medaliu 1956 metais. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė su pagyrimu 1962 metais. Nuo to laiko Vilniaus universiteto darbuotojas. Pradėjo dirbti laborantu Hospitalinės chirurgijos katedroje. V. J. Triponis buvo pirmasis Širdies ir kraujagyslių chirurgijos mokslo tiriamosios laboratorijos darbuotojas. ais. Nuo1968 m. V. Triponis tapo kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėjas Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje Antakalnyje. Skyriaus vedėju buvo iki 1990 m., kuomet buvo išrinktas Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovu. Profesoriaus vardas suteiktas 1984 m. Nekonkursinio profesoriaus vardas V. Triponiui buvo suteiktas 1996 m. vasario 13 d. V. Triponis aplankė daugelį mokslo įstaigų Maskvoje, Novosibirske, Budapešte, Prahoje, Berlyne, Frankfurte prie Maino ir kitur. Vadovavo moksliniams darbams, atliekamiems kartu su Greifsvaldo Erfurto medicinos akademijos kraujagyslių chirurgais. V. Triponis 1988 m. lankė Van Dongeno Kraujagyslių chirurgijos mokyklą ir išlaikė ten licencijos egzaminus. V.Triponis buvo pirmasis daugelio naujų operacijų atlikėjas ir propaguotojas. Kartu su kitais kraujagyslių chirurgais V. Triponis 1985 m. buvo apdovanotas valstybine mokslo premija už indėlį vystant universitetinį mokslą ir kraujagyslių chirurgiją Lietuvoje. V. Triponis skelbia darbus žurnaluose, turinčiuose tarptautinį pripažinimą: "European Journal of Vascular Surgery", "International Angiology", "Angiology and Vascular Surgery", "Zentralblatt für Chirurgie" ir kituose. Dalyvavo daugelyje konferencijų ir kongresų buvusios Tarybų Sąjungos miestuose: Maskvoje, Sankt Peterburge, Minske, Jerevane, Kazanėje, Suzdalėje, Riazanėje, Novosibirske ir kitur. Ypač dažnai dalyvauja Baltijos šalių mokslo renginiuose. Pastarųjų metų tyrinėjimai pašvęsti smulkiųjų arterijų rekonstrukcijai sergantiems cukriniu diabetu, pilvinės aortos aneurizmoms ir venų ligoms. Tyrinėjimų rezultatai pateikti kongresuose Amsterdame, Londone, Paryžiuje, Romoje, Berlyne, Prahoje, Budapešte, Atėnuose, Lunde ir kitur. Prof. Triponis yra šių mokslo draugijų narys: Lietuvos Kraujagyslių chirurgų, Baltijos krūtinės, širdies ir kraujagyslių chirurgų, Europos Kraujagyslių ir endovaskulinės chirurgijos ir kt. Jis buvo pirmasis Lietuvos Kraujagyslių chirurgų draugijos, įsteigtos 1989 m., pirmininkas. Keleto žurnalų redkolegijų narys. Publikacijų skaičius viršija 300. Knygos "Klinikinė chirurgija" (1980) bendraautorius, knygos "Arterijų chirurginės ligos" (1981) kartu su prof. E. Barkausku autorius, kartu su žmona doc. Dalia Triponiene knygos "Angiologija ir kraujagyslių chirurgija medicinos studentams ir rezidentams" (1995) autorius. Taip pat dalyvavo rašant knygą "Širdies - kraujagyslių ligų klasifikacija ir diagnozių formulavimai" (1980).

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas