Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečiai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Vaitkevičius, Romualdas (1898 - 1935)

Pedagogas, karininkas

Gimė 1898 m. vasario 13 d. Gaidelių dvare, Zarasų apskrityje. Baigė septynias klases Panevėžio realinėje gimnazijoje. Mokėsi matininkų institute Maskvoje, iš kur buvo mobilizuotas į frontą ir nukreiptas į III – ją Peterhofo kariūnų mokyklą. 1917 m. lapkričio 11 d. gavo karininko laipsnį, tarnavo „Bartašio Chovatskio“ pulko VI kuopoje. 1918 m. kovo 14 d. demobilizuotas grįžo į Gaidelių dvarą. 1919 m. gegužės 13 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenės Vilniaus bataliono IV kuopą jaunesniuoju karininku Ukmergėje. 1919 m. liepos 7 d. pervestas į Kretingos komendantūrą, suteiktas leitenanto laipsnis, jis paskirtas kovinės kuopos vadu. Dalyvavo susirėmimuose su lenkais, pasižymėjo kaip narsus ir išmintingas karininkas. 1920 m. lapkričio 2 d. jam suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1922 m. vasario 1 d. baigė Aukštųjų karininkų mokyklą. 1922 m. spalio 15 d. leitenantas Vaitkevičius iš kariuomenės paleistas. Studijavo Lietuvos universitete, gamtos - matematikos fakultete ir kartu dirbo Žemės tvarkymo departamente braižytoju, vėliau matininko padėjėju. Nuo 1923 m. rugsėjo iki 1929 m. liepos 1 d. studijavo Čekoslovakijoje Prahos universitete, vandens ūkio ir kultūrtechnikos mokslus, gavo inžinerijos diplomą. Grįžęs į Lietuvą dirbo mokytoju Kėdainių Aukštesniojoje kultūrtechnikos mokykloje, dėstė mechaniką, žemės darbus, bendrąją statybą. Nuo 1934 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirtas mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Parašė ir 1932 m. išleido dviejų dalių vadovėlį „Hidrotechniniai pastatai“.
R. Vaitkevičius 1919 m. apdovanotas „De la Reconnaissance Militaire“ medaliu ir „Medaille d‘Honneur“ sidabro ordinu, 1920 m. Už Tėvynę“ kryžiumi, kuris vėliau pakeistas į I-os rūšies Vyčio kryžių, ir „Savanorio kūrėjo“ medaliu.
Mirė 1935 liepos 3 d. Kėdainiuose. Palaidotas Antalieptės kapinėse.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas