Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Kraštiečių informacija

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Stanislovas Sinkevičius
Aversas
Aversas

Jono Kazimiero šilingas

17 a. viduryje Vladislovo Vazos brolio Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos valdymo laikais tuometinė Respublika patyrė didelių sukrėtimu; prasidėjęs karas su Rusija, Švedijos kariuomenės įsiveržimas. Parbloškiama Lenkija ir LDK lieka viena prieš dvi galingas jėgas... Prie viso krašto suirutės prisidėjo ir 1655 - 56 metų maras, toliau sekęs badmetis... Smurto ir nuopolio bangos viena po kitos ritosi ir per tuometinius Zarasus.

Šiandien mažai težinome kaip tuo metu miestelis išgyveno. Kaip mini 1669 m. inventoriaus aprašas, gyvenvietėje būta penkių gatvių, turgaus aikštės.
 
Mano vaikystėje (prieš 50 metų) individualių namų sklypuose (daržuose), tarp dabartinių Šiaulių ir Sinagogos gatvių, buvo aptinkama įvairaus amžiaus (dažniausiai 19 a.) monetų, namų apyvokos daiktų, o pasitaikantys dirvoje taisyklingai sudėti akmenys, o kai kur vėlesnių laikų mūro, plytų, stiklo duženos, rodė apie anksčiau stovėjusius įvairios paskirties pastatus.
Tuo metu purenant dirvas lysvėms pasisekdavo aptikti daugiausia 19 a. pabaigos 20 a. pradžios carinės Rusijos pinigų – smulkaus nominalo metalinių kapeikų, o pakasinėjęs giliau  senų akmeninių rūsių liekanose radau du užsmaluotus butelius su popierinių carinių rublių tumulais. Retsykiais nuolat perkasamo daržo lysvėse po lietaus suboluodavo ir tarpukario Lietuvos respublikos centai.

Tačiau pasitaikė ir daug senesnių - apie ką užsiminta teksto pradžioje. Buvo rasti 17 a. šilingai. 

LDK varinė šilingo moneta, ⅓ grašio vertės, nukaldinta Vilniaus monetų kalykloje 1665 metais. (Valdant Jonui Kazimierui Vazai variniai šilingai buvo kaldinti 1660 - 66 m. Ujazdovo, Olyvos, Marienburgo (dabartinė Lenkijos teritorija), Kauno, Vilniaus ir Bresto (dabart. Baltarusija) monetų kalyklose).

Monetos reverse vaizduojamas šuoliuojantis Vytis, o po juo LDK žemės iždininko Jeronimo Kryšpino Kiršenšteino (≈ 2,5 mm) KHPL monograma. Aplinkui ratu legenda: SOLI  MAG  DVC  LIT ir metai 1665.

Monetos averse iškaldintas valdovo – Jono Kazimiero atvaizdas su laurų vainiku ant galvos, o aplinkui legenda: IOAN* CAS REX.
Minėti Jono Kazimiro šilingai Vilniuje kasinėjant statomų Valdovų rūmų, Katedros aikštės teritoriją nėra staigmena. Čia archeologams pasitaikė rasti ir falsifikatų...

Tačiau visai kas kita nuošali to meto gyvenvietė, kokia buvo Zarasai. Gal būt 17 a. šiame rajone gyventa prekybininko ar būta karčiamos, ar kokių nakvynės namų? Gal čia vyko intensyvesnis prekybinis gyvenimas negu mes šiandien numanome ? Kiek žinau, tuo metu šiuose sklypuose profesionalių archeologinių tyrimų nebuvo, o dabar jau per vėlu. Manau, kad šiandien vargu ar bus ten dar belikę nepaliesti kokie nors kultūriniai sluoksniai….

Reversas
   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas