Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Istorijos paminklai

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Kauno – Daugpilio kelio paminklas

Paminklas buvo pastatytas 1845 m. Zarasuose.

Paminklas pastatytas aukštumėlėje priešais kelio sargybos kareivines. Nuo 1817 metų carinėje Rusijoje pradėtas vystyti plentų tinklas. Sausumos keliai buvo intensyviai tiesiami 1830 – 1860 metais. Tuomet per Lietuvą buvo tiesiami du svarbūs traktai (keliai). Vienas jų buvo Sankt Peterburgas – Varšuva per Daugpilį, Zarasus, Ukmergę, Kauną, Marijampolę, Suvalkus. Šis traktas (kelias) buvo pirmasis Lietuvoje, turėjo svarbią strateginę, ekonominę ir socialinę reikšmę.
Paminklas iš ketaus buvęs nudažytas juoda ir žalai spalva (h 11 m.) - obeliskas su laiptuotu cokoliu (4,28x4,28 m). Priekinėje plokštumoje buvo 2 metalinės plokštės su įrašais rusų kalba „Po velenijem gosudaria imperatora Nikolaja I sooružena nasipnaja doroga ot Kovno do Dinaburga 193 versti 1836 g“ ir metalinis Rusijos imperijos herbas. Paminklas buvo skirtas Rusijos caro Nikolajaus I įsakymu 1836 m. nutiesto 193 varstų kelio nuo Kauno iki Daugpilio įamžinimui. Autoriais Piotras Šteinkeleris ir Žarskis.
1932 m. paminklas buvo perdažytas, pašalintas herbą ir obelisko plokštės. Jų vietoje pritvirtintas metalinis Vytis ir 2 naujos plokštės. Jose buvo įrašyta „1918 – VASARIO 16 – 1928“. „LIETUVAI LAISVĘ ATGAUNANT / KOVOSE ŽUVĘ ZARASŲ KRAŠTO / KARŽYGIAI“, nurodytos žuvusiųjų pavardės. Buvo reljefiniai Gedimino stulpai. 1941 m. sovietų valdžios nurodymu Vytis ir plokštės buvo nuimta. 1961 m. prie obelisko pritvirtinta iš nerūdijančio plieno juostelių išlankstyta kompozicija, vaizduojantį žmogų, kylantį į kosmosą. 1987 m. ji pašalinta, prie obelisko pritvirtinta plokštė su įrašu lietuvių ir rusų kalbomis: 1836 / metais/ nutiestas / kelias / Kaunas – Daugpilis“/. Paminklas perdažytas. 2006 m., švenčiant Zarasų miesto 500 m. jubiliejų, obeliskas buvo restauruotas.

Nukentėję paminklai.- V., 1994.- P. 236-237

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas