Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Ilčiukui - 110

 

Virtualios parodos 2023
Vytautui Indrašiui – 80
Virtualios parodos 2022
Meilei Kudarauskaitei - 90
Petrui Šatkui - 80
Elenai Pimpytei - 120
Virtualios parodos 2021
Stanislavai Kirailytei – 90
Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Židoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Danutei Venclovaitei - 80
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Antalieptės karmelitų vienuolynas
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Dusetų parapijos dokumentai
Dusetų parapijos inventorinės ir kasos knygos
Dusetų parapijos gyventojų sąrašai
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Zarasų metrikų knygos
Vardiniai sąrašai
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Garso įrašas

Pilipavičienė, Dalia. Prisiminkime maestro Antaną Ilčiuką : [apie vargonininką, pedagogą, choro dirigentą, kompozitorių] / Dalia Pilipavičienė // Klaipėda - 2000, lapkr. 29, p. 10. 

Po Aukštaitijos pilnatim : [Utenos krašto poetų kūrybos rinkinys / redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela] 2-asis papild. leid. Utena : Kintava, 2006 ([Utena] : Utenos sp.) 151, [2] p. ; 18 cm 

Šalia kelio vieškelėlio : lietuvių liaud. daina / harm. A. Ilčiuko ; [atlieka] LAD Vilniaus raj. org. Rusų dainos ansamblis, vad. Višinskienė ; Arvo Kunder, koncertmeisteris LAD VI respublikinė rajonų organizacijų meno saviveiklos apžiūra 1984 m. [Garso įrašas - Audio]. - Vilnius : Lietuvos aklųjų b - ka, 2007. - CD 3, įr. 8.

Trumpa informacija apie žmonių ir įvykių sukaktis Tauragėje. Minima, kad 1907 11 18 Pagramantyje gimė artistas, dainininkas J. Mažeika (mirė 1976 07 31); 1928 11 18 Griežpelkiuose gimė choreografė T. Kalibataitė; 1932 11 19 Skaudvilėje gimė kraštotyrininkas D. Habdangas (mirė 1989 07 26); 1902 11 23 Zarasų rajone gimė dirigentas A. Ilčiukas (dirbo Tauragės gimnazijoje, mirė 1990). 

Trumpa informacija apie žmonių ir įvykių sukaktis Tauragėje. Minima, kad 1907 11 18 Pagramantyje gimė artistas, dainininkas J. Mažeika (mirė 1976 07 31); 1928 11 18 Griežpelkiuose gimė choreografė T. Kalibataitė; 1932 11 19 Skaudvilėje gimė kraštotyrininkas D. Habdangas (mirė 1989 07 26); 1902 11 23 Zarasų rajone gimė dirigentas A. Ilčiukas (dirbo Tauragės gimnazijoje, mirė 1990). Datos ir žmonės // Tauragės kurjeris. – 2011, lapkr. 18, p. 11, 13, priedas "Desertas".

Voveraitė : lietuvių liaudies daina / harmonizuota Antano Ilčiuko ; [atlieka] "Daina", Sidnėjaus lietuvių choras, vadovai Birutė Aleknaitė ir Justinas P. Ankus, dirigentas Bronius Kiveris // Australijos lietuviai [Garso įrašas]. - Vilnius : Kukū Records : Sutaras, p 2000. - Įr. 20. Datos ir žmonės // Tauragės kurjeris. –2011, lapkr. 18, p. 11, 13, priedas "Desertas" 

Natos 

Anksti rytą = Рано утром ; Voveraitė = Белочка : liaudies dainos / harm. A. Ilčiukas Gretut. tekstas liet., rus. Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija [Natos]. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1963-1980. - P. 52, 56 

Anksti rytą : lietuvių liaudies daina / harm. A. Ilčiuko Vilniuj žydi liepos [Natos]. - Vilnius : Respublikiniai liaudies kūrybos namai, 1957. - P. 13-17 

Aš žinau, man sakė / A. Ilčiukas ; dainuoja Irena Giečiūtė ir mama, akordeonu groja Ąžuolas Stelmokas Trijų metų Irutė [Garso įrašas]. - [USA] : RCA Victor, [1962?]. - Įr. 1

Aš žinau, man sakė / A. Ilčiuko muzika ; fortepijonui pritaikė S. Jonkus Dainų aidai [Natos]. - Kaunas : Šviesa, 1998. - Nr. 46 

Gale tėvo sodno : lietuvių liaudies daina / harmonizavo A. Ilčiukas Gale tėvo sodno [Natos]. - Vilnius : LTSR Liaudies meno rūmai, 1971. - P. 45 

Ji visų gražiausia / muz. A. Ilčiuko ; žodž. V. Valsiūnienės Uždek žvaigždes [Natos]. - Vilnius : LTSR Kultūros m-jos Liaudies meno rūmai, 1966. - P. 3

Tai gyvent pakilo mano kraštas / muzika A. Ilčiuko ; žodž. V. Valsiūnienės Dainuok, manoji Lietuva [Natos]. - Vilnius : Vaga, 1965. - P. 17 

Tai gyvent pakilo mano kraštas / A. Ilčiukas ; žodž. V. Valsiūnienės ; [atlieka] LAD Šakių raj. organizacijos mišrus vok. ansamblis, vad. A. Banytė LAD VI respublikinė rajonų organizacijų meno saviveiklos apžiūra 1984 m. [Garso įrašas - Audio]. - Vilnius : Lietuvos aklųjų b - ka, 2007. - CD 5, įr. 2

Tai gyvent pakilo mano kraštas! / muz. A. Ilčiuko ; žodž. V. Valsiūnienės 1955 m. dainų šventės repertuaras [Natos]. - Vilnius : LTSR Kultūros m-jos Resp. liaudies kūrybos namai, 1954. - P. 3 

Tėvynei / muz. A. Ilčiuko ; žodž. V. Spudo Mūs Kauno Marios [Natos]. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1960. - Nr. 13

Voveraitė / A. Ilčiukas ; [atlieka] jungtinis mišrus choras, diriguoja S. Žukas VIII dainų švente Adelaideje 1974 [Garso įrašas]. - [Adelaide] : Adelaides choras "Lithuania", 1974. - Įr. 10 

Voveraitė / A. Ilčiukas ; [atlieka] Sydnėjaus "Daina", dirigentas B. Kiveris VII-sios Australijos dainų šventės chorų koncertas, Sydney 1972 [Garso įrašas]. - Sydney : V. Šliteris, 1972. - Įr. 1 

Voveraitė : lietuvių liaudies humoristinės dainos / muz. A. Ilčiuko Nesigirk, svainiuk [natos]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. - P. 50-51.
60 dainų Lietuvos jaunuomenei / A. Ilčiukas 60 dainų Lietuvos jaunuomenei / A. Ilčiukas Tauragė : Autoriaus leidinys, 1940 70, [2] p. : natos.

Apie A. Ilčiuką 

Antano Ilčiuko 100-osioms gimimo metinėms : [apie pedagogą, choro dirigentą, vargonininką, kompozitorių, visuomenininką] / Vytautas Blūšius // Klaipėda - 2002, lapkr. 27, priedas "Durys", p. 7. 

Antanas Ilčiukas : muzikas, chorvedys : biografija] / Benjaminas Kondratas // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – Kn. 7, p. 139-141. 

Antanas Ilčiukas : chorų vadovas : biografija] / Benjaminas Kondratas // Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – Kn. 6, p. 93-94. 

Datos ir žmonės // Tauragės kurjeris. –2011, lapkr. 18, p. 11, 13, priedas "Desertas". 

Dūšia ant popierio : lyrika / Antanas Ilčiukas Kaunas : [s.n.], 1932 (Šiauliai : "Vilties" sp.) 32 p. 

Ilčiukas Antanas / Boleslovas Zubrickas // Muzikos enciklopedija. - [Vilnius] : Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, [2000]-. - T. 2, P. 12 - 13. 

Pirmieji Universiteto akademinio choro žingsniai / Vygintas Bronius Pšibilskis. – Iliustr., portr., faks. // Spectrum. –2007, Nr. 2, p. 33-35. 

Po žvaigždėtu dangumi… ; Kol širdis dar nešalta… ; Žirgas neša mane jauną ; Laukiu mylimo atjojant : [eilėraščiai] / Antanas Ilčiukas ; [su prierašu apie autorių] // Po Aukštaitijos pilnatim / redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela]. – Utena : Kintava, 2006. – P. 54-57, 148. 

60 dainų Lietuvos jaunuomenei / A. Ilčiukas 60 dainų Lietuvos jaunuomenei / A. Ilčiukas Tauragė : Autoriaus leidinys, 1940 70, [2] p. : natos [tekstine medžiaga: rankraštis]. 

Trumpa informacija apie žmonių ir įvykių sukaktis Tauragėje. Minima, kad 1907 11 18 Pagramantyje gimė artistas, dainininkas J. Mažeika (mirė 1976 07 31); 1928 11 18 Griežpelkiuose gimė choreografė T. Kalibataitė; 1932 11 19 Skaudvilėje gimė kraštotyrininkas D. Habdangas (mirė 1989 07 26); 1902 11 23 Zarasų rajone gimė dirigentas A. Ilčiukas (dirbo Tauragės gimnazijoje, mirė 1990). 

Zarasų krašto šviesuolis Antanas Ilčiukas / parengė Vida Mikštienė. – Nuotr. // Zarasų kraštas. –2007, lapkr. 23, p. 2.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas