Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Janei Grigėnienei - 70

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Einu į tave : eilėraščiai / Janė Grigėnienė. - Utena : Utenos spaustuvė, 2007. - 124, [3] p. 

Rudens taku : eilėraščiai / Janė Grigėnienė. - Utena : Utenos spaustuvė, 2010. - 80 p. 

Rūko dulkės : eilėraščiai / Janė Grigėnienė. - Dusetos [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2005 (Utena : Utenos sp.). - 130, [2] p. 

Sugrąžink, o laike, jaunystę : [novelės ir eilėraščiai] / Janė Grigėnienė. - Utena : Utenos spaustuvė, 2008 (Utena : Utenos sp.). - 61, [1] p. 

Sužvarbę smilgos : [poezija] / Janė Grigėnienė.- 221, [2] p. : iliustr., portr. ; 21 cm Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2003 (Utena : Utenos sp.) 221, [2] p. 

Šerkšnas ant ražienų : [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2004 (Utena : Utenos sp.). - 100, [2] p. 

Eilėraščiai 

Ar nematai : mėnulio pilnatis pakilo … : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. - 2006, geg.26, p.7. 

Ateik, svajone: [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Utenis - 2002, saus. 24, p. 4. 

Atsigręžk ; Padėk… : [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. - 2011, spal. 28, p. 7. 

Einu ; Ramunėlė ; Gimtinei : [eilėraščiai] / Jane Grigėnienė // Zarasų kraštas. –2005, birž. 21, p. 4. 

"Einu į tave…" ; O Dieve! ; Laiko pusnys : [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė. – Portr. // Ten, sidabro vingy. – [T. 8] (2007), p. 74-75. 

Gal netyčia: [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Utenis - 2002, saus. 3, p. 5. 

Gimtinėj žydi dobilai : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Gintaro gimtinė. – 2009, rugpj. 1-31 (Nr. 2), p. 6. 

Gyvybė ; Lietuva laisva ; Upė Šventoji ; Gal netyčia ; Niekas ; Ateik Sartų pakrantėm ; Kūčios ; Sanoj sadybaj ; Vieniši dviese ; Neužmirštuolė ; Išgalvojau tave : [eilėraščiai] / Janė 

Grigėnienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. // Laiko tėkmė. – Švenčionys [i.e. Vilnius] : Firidas, 2005. – P. 47-56. 

"Gražiausiu vardu aš pašauksiu saulėtą gegužį…" : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. - 2007, gruod. 28, p. 7. 

Kas beliko : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. –2005, rugpj. 26, p. 7. 

Kodėl? : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Gintaro gimtinė. – 2010, spal. 1-31 (Nr. 10), p. 6. 

Laša… : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Gintaro gimtinė. – 2010, liep. 1-31 (Nr. 7), p. 6. 

O" kay : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. - 2006, bal. 28, p. 7. 

Niekada : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. - 2011, geg. 27, p. 5. 

Pasupk valtel: [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas - 2002, liep. 26, p. 5. 

Rasiu : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Gintaro gimtinė. – 2010, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 6. 

"Sapnų žvaigždėtu...": [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas - 2002, vas. 22, p. 5. 

Sartai: [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas - 2001, lapkr. 30, p. 5. 

Senoj sodyboj ; Po tavęs : [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė. – Po Aukštaitijos dangumi // Utenis. –2004, rugpj. 19, p. 4. 

Sutemos : [eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. –2005, rugpj. 26, p. 7. 

Tai tik ; Mano metai ; Jau gana… : [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas. - 2007, lapkr. 30, p. 7. 

Viskas praeina :[eilėraštis] / Janė Grigėnienė // Zarasų kraštas - 2002, spal. 25, p. 5. 

Apie J. Grigėnienę 

Apsiprasti su kuo neapsiprantama: [apie Janės Grigėnienės "Sužvarbę smilgos" knygos pristatymą] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. –2003, rugs. 23, p. 6. 

"Einu į tave": [apie Janės Grigėnienės naujai išleistą poezijos knygą "Einu į tave"] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2007, lapkr. 30, p. 7. 

Į gimtinę sugrįžo eilėmis: [ Jūžintuose, bibliotekos vedėjos A.Šakalienės iniciatyva pristatyta kraštietės, nepriklausomų rašytojų sąjungos narės J.Grigėnienės šeštoji poezijos knygelė 
"Rudens taku"] / Audronė Baltuškaitė // Gimtasis Rokiškis. –2010, spal. 23, p. 10. 

Janė Grigėnienė //Laiko tėkmė.- Švenčionys: Firidas.- 2005, p. 47. 

Išsiliejo penktas eilių upelis: [apie Janės Grigėnienės naujai išleistą knygą "Sugrąžink, o laike, jaunystę"] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2009, geg. 8, p. 8. 

„Jei jau gimiau rašyti, tai ir bus lyg smertis šitaip“: [apie J. Grigėniene] / Daiva Budrikaitė // Zarasų kraštas, 2004, rugsėjo 14, p. 8. 

Jūžintai. Laibgaliai : Seniūnijose: [apie Laibgalių bibliotekoje vyko tradicine tapusi poezijos ir dainų popietė "Kai už lango ruduo…". Renginyje Zarasų rajono "Atgaivos" literatų klubo narė 

J.Grigėnienė pristatė savo šeštąją poezijos knygelę "Rudens taku"] // Gimtasis Rokiškis. –2010, lapkr. 20, p. 2. 

Kai žydi šerkšnas ant ražienų: [Literatė J. Grigėnienė išleido naują poezijos knygą "Šerkšnas ant ražienų" ]/ Rūta Jonuškienė. Po Aukštaitijos dangumi // Utenis. –2004, rugpj. 19, p. 4. 

Kuriantis žmogus - mylintis žmogus : [interviu su 2004 metų rajono literate Jane Grigėniene] / kalbino Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. – 2005, birž. 21, p. 4. 

Rūko dulkės - ir dideliems, ir mažiems: [Dusetiškė literatė Janė Grigėnienė išleido trečiąją eilėraščių knygą "Rūko dulkės"] / Rūta Jonuškienė. – Po Aukštaitijos dangumi // Utenis. –2006, saus. 10, p. 5. 

Svečiuose - premijų laureatai; [apie Zarasų rajono Metų literatus J. Grigėnienę ir kt.] // Zarasų kraštas. - 2011, geg. 27, p. 4. 

"Šerkšnas ant ražienų": [apie Dusetų miestelio gyventojos Janinos Grigėnienės išleistą antrąją poezijos knygą "Šerkšnas ant ražienų"] / Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. – 2004, rugs. 7, p. 8. 

Trečioji šventė - dar įdomesnė : mes atėjome ir einame: [apie Rokiškyje vykusią Lietuvos kaimo rašytojų šventę "Branginkime lietuvišką žodį, meną ir Tėvynę". Dalyvavo J. Grigėnienė ir kt.] / Vytautas Gasiūnas // Ūkininkas. – 2008, Nr. 1/12, p. 122-124. 

Vaikystės takų šauksmas: [apie literatę J. Grigėnienę] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas.- 2005, vas. 4, p. 8.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas