Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Stanislovui Sinkevičiui - 60

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Epikontinentinės jūros ekologija : mokomoji knyga / Stanislovas Sinkevičius ; Vilniaus universitetas. - [Vilnius] : VU l-kla, 2000 (Vilnius : VU sp.). - 196 p. : iliustr. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 189-196 (146 pavad.). – 

Globali aplinkos kaita : [mokomoji knyga II ir III pakopos studentams / Aušrys Balevičius, Arūnas Bukantis, Egidijus Bukelskis, Gytautas Ignatavičius, Ernestas Kutorga, Pranas Mierauskas, Egidijus Rimkus, Jonė Rukšėnienė, Stanislovas Sinkevičius, Gintautas Stankūnavičius, Gintaras Valiuškevičius, Petras Zemlys, Rimas Petras Žaromskis ; atsakingieji redaktoriai Egidijus Rimkus, Stanislovas Sinkevičius] ; Europos socialinis fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas.- Vilnius : Petro ofsetas, 2007.- 300 p. : iliustr., žml.

Jaunojo gamtininko kalendorius / Alis Balbierius ; piešinių ir nuotraukų aut. Stasys Sinkevičius ; red. Daina Karlonaitė. - Vilnius : Žalioji Lietuva, 1995 (Viltis). - 192 p. 

Jaunojo tyrėjo vadovas : projekto "Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas" leidinys / [Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras ; mokslinis redaktorius Vladas Vansevičius ; sudarytoja Rima Stonkutė ; leidinį rengė: Aldona Krutinienė, Dalia Ignatjeva, Ieva Šablevičiūtė, Saulė Markevičiūtė].- Vilnius : Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras.- 2011 (Vilnius : Lodvila).- 264 p. 4 t.

Kalendorius … metams (dvisav.) / red. sudaryt. M. Staskevičienė, F. Šileikytė, R. Pinkevičienė.- Vilnius : Mintis, 1983-[1984] 

Lietuvos biologinė įvairovė ( respublikinė konferencija) (2001; Vilnius) .- Lietuvos biologinė įvairovė : (būklė, struktūra, apsauga) : respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, 2001 m. rugsėjo 20-21 d. / Vilniaus pedagoginis universitetas.- [Kaunas] : Lututė, [2001].- 105 p. 

Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida / Aplinkos apsaugos agentūra ; [rengėjai A. Bukantis, P. Gedžiūnas, J. Giedraitienė, G. Ignatavičius, J. Jonynas, P. Kavaliauskas, J. Lazauskienė, R. Reipšleger, G. Sakalauskienė, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, G. Žilinskas, G. Valiukevičius].- Vilnius : [Petro ofsetas] : Aplinkos apsaugos agentūra, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas).- 238 p. : iliustr., 

Lietuvos fauna : [vadovas / [redakcinė kolegija: V. Kontrimavičius (pirmininkas) … et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1988-1997 (Kaunas : Spindulys). - 5 kn. : iliustr. - Papild. lapo antr.: Фауна Литвы ; Fauna of Lithuania. - Santr. angl., rus. - ISBN 5-420-00743-6 (4-ių kn.)
d. 1] : Paukščiai / [sudarė Vytautas Logminas]. - Vilnius : Mokslas, 1990. - 366 p. : 

Lietuvos fauna : [vadovas / [redakcinė kolegija: V. Kontrimavičius (pirmininkas) … et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1988-1997 (Kaunas : Spindulys). - 5 kn. : iliustr. - Papild. lapo antr.: Фауна Литвы ; Fauna of Lithuania. - Santr. angl., rus. - ISBN 5-420-00743-6 (4-ių kn.)
2] : Paukščiai / [sudarė V. Logminas]. - Vilnius : Mokslas, 1991. - 253 p. 

Mokslas Gamtos mokslų fakultete ( mokslinė konferencija) (3; 2004; Vilnius) .- Mokslas Gamtos mokslų fakultete : fakulteto trečiosios mokslinės konferencijos, vykusios 2004 m. balandžio 22-23 d., pranešimai / [mokslinis redaktorius Kęstutis Kilkus].- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004 (Vilnius : Sapnų sala).- 255, [1] p. 

Pasaulio paukščiai / Tadas Ivanauskas ; piešinių autorius Stasys Sinkevičius ; nuotraukų autorius Vytautas Logminas. - 2-as papild. leid. - Vilnius : Vaga, 1981. - 236 p. : iliustr. - (įr.) 

Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga : straipsnių rinkinys / Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos geografų draugija, Švarios Baltijos koalicija ; [piešiniai Stasio Sinkevičiaus].- Vilnius : [LGF], 1998 (Vilnius : Petro ofsetas).- 40 p. 

Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje : mokomoji knyga / Stanislovas Sinkevičius ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : VU l-kla, 2001. - 262 p. 

Pelkių ekosistemos : raida, įvairovė, reikšmė, apsauga : mokomoji knyga / Pranas Mierauskas, Arūnas Pranaitis, Stanislovas Sinkevičius, Julius Taminskas ; Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Žuvinto biosferos rezervato administracija, Lietuvos gamtos fondas.- Vilnius : Lietuvos gamtos fondas, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas).- 130, [1] p. 

Straipsniai 

Application of geographic information system (GIS) technologies in identification of potential nesting habitats of black stork (Ciconia nigra) = Geografinių informacinių sistemų technologijų taikymas optimalių juodojo gandro (Ciconia nigra) lizdaviečių biotopų paieškoje / Danas Augutis, Stanislovas Sinkevičius. – Diagr., lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 23 pavad. // Acta zoologica Lituanica. – Vol. 15, nr. 1, p. 3-12. 

Assessment of heavy metal contamination and spatial distribution in surface and subsurface sediment layers in the northern part of Lake Babrukas = Sunkiųjų metalų taršos ir erdvinio pasiskirstymo vertinimas Babruko ežero šiaurinės dalies paviršiniame ir popaviršiniame dugno nuosėdų sluoksniuose / Mindaugas Raulinaitis, Gytautas Ignatavičius, Stanislovas Sinkevičius, Vytautas Oškinis. – Iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 35 pavad. // Ekologija. –Vol. 58, no. 1 (2012), p. 33-43. 

Assessment of possibilities to search for and locate separate populations by means of geographic information systems (GIS) = Atskirų populiacijų paieškos ir lokalizacijos galimybių panaudojant Geografines informacines sistemas (GIS) vertinimas / Stanislovas Sinkevičius, Danas Augutis. – Schem. – Angl. – Santr. liet. – Bibliogr.: 9 pavad. // Acta zoologica Lituanica. –Vol. 14, nr. 2, p. 77-82. 

Changes in the natural environment and their potential impact for Lithuania / Stanislovas Sinkevičius, Gytautas Ignatavičius. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lithuanian annual strategic review. –2008, p. 227-257. 

Changes in the natural environment and their potential impact for Lithuania / Stanislovas Sinkevičius, Gytautas Ignatavičius. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lithuanian annual strategic review. – 2008, p. 227-257. 

Ekologijos ir aplinkotyros studijos Vilniaus universitete / Stanislovas Sinkevičius. – Iliustr., diagr., lent. – Santr. angl. // Geologijos akiračiai. –2006, Nr. 2, p. 50-54. 

Gamtinės aplinkos kaita ir tikėtinos pasekmės Lietuvai / Stanislovas Sinkevičius, Gytautas Ignatavičius. – Diagr. – Santr. liet. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos metinė strateginė apžvalga. – 2008, p. 247-277. 

Gamtinės aplinkos kaita ir tikėtinos pasekmės Lietuvai / Stanislovas Sinkevičius, Gytautas Ignatavičius. – Diagr. // Lietuvos metinė strateginė apžvalga. – 2008, p. 247-277. 

Genotoksiniai Palearktikos paukščių populiacijų tyrimai / Stanislovas Sinkevičius. – Graf. – Bibliogr.: 11 pavad. // Mokslas Gamtos mokslų fakultete / [mokslinis redaktorius Kęstutis Kilkus]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – P. 113-117. 

GIS panaudojimas stačiojo atgirio (Huperzia selago) populiacijų paieškoje ir lokalizacijoje / Stanislovas Sinkevičius, Danas Augutis. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 35 pavad. // Ekologija. –2004, Nr. 2, p. 8-15. 

Harmoniją griauname patys : [Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros centro vedėjo doc. dr. Stanislovo Sinkevičiaus komentaras]. – Iliustr. // Savaitė su TV. –2010, Nr. 3 (saus. 20), p. 7. 

Kodėl kai kurie medžiai nepražįsta? / Stanislovas Sinkevičius // Kauno diena. –2010, gruod. 15, p. 12-13. 

Kokią žalą daro ant kelių barstoma druska? : atsako ekspertai / Stanislovas Sinkevičius. – Iliustr. // Spectrum. –2010, Nr. 1, p. 40. 

Spontaneous micronuclei in the Black-headed Gull (Larus ridibundus L.) embryos in relation to parameters determining nestling survival = Rudagalvio kiro (Larus ridibundus L.) embrionų spontaninio mikrobranduolių dažnio priklausomybė nuo jauniklių išgyvenimą lemiančių parametrų / Darius Stončius, Stanislovas Sinkevičius. – Diagr., lent. – Angl. – Santr. liet. – Bibliogr.: 25 pavad. // Acta zoologica Lituanica. –Vol. 13, nr. 3, p. 294-298. 

Suteikime šviesos! : mūsų valioje - išsaugoti biologinę įvairovę / Stanislovas Sinkevičius. – Iliustr. // Aplinka: darna, atsakomybė, apsauga. – 2010, Nr. 2 (lapkritis/gruodis), p. 16-21. 

Šiaurės Rytų Lietuvos miškuose - sibiriniai kėkštai / Stanislovas Sinkevičius. – Iliustr. – Santr. angl. // Paukščiai. – 2010, Nr. 4, p. 21. 

Viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę / Romualdas Juknys, Jurgis Staniškis, Algimantas Paulauskas Stanislovas Sinkevičius ir kt. // Žalioji Lietuva. –2009, Nr. 9, p. 6.

Apie S. Sinkevičių 

Keturios naujos knygos apie Lietuvos klimatą ir vendenis / Ričardas Baubinas, Giedrė Kulvičienė. – Lent. – Rec. leid.: Klimato kaita: prisitaikymas prie jos poveikio Lietuvos pajūryje / [Arūnas Bukantis, Inga Dailidienė, Stanislovas Sinkevičius ir kt. - Vilnius : [Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba], 2007 // Annales geographicae. –T. 40(1) (2007), p. 75.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas