Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Stepui Eitminavičiui – 60

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Atodūsis / Stepas Eitminavičius ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius : Leidybos centras, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). - 166, [1] p. 

Baladė apie mokytoją / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, 2005 (Utena : Utenos Indra). - 322, [1] p. 

Balti juodraščiai : [novelės] / Stepas Eitminavičius ; [nuotraukų autorius Stepas Eitminavičius]. - Utena : Utenos Indra, 2006 (Utena : Utenos Indra). - 407, [1] p. 

Iš pa Utenas : [Utenos A. Šapokos gimnazijos mokinių eseistikos knyga] / sudarytojas Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos spaustuvė, 2009. - 96 p. 

Kaip apgauti rudenį? : [esė] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, 2009 (Utena : Utenos Indra). - 286, [2] p. 

Kas esi, mokytojau? / Stepas Eitminavičius. - Kaunas : Šviesa, 1990. - 110, [2] p. 

Klausimų labirinte / Stepas Eitminavičius ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - 2-asis leidimas, pataisytas. - Vilnius : Leidybos centras, 1995. - 89, [1] p. 

Knyga Andersenui / [sudarytojas Stepas Eitminavičius]. - Utena : Utenos sp., 1997. - 124, [2] p. 

Kokia ugnim nušviesti? / Stepas Eitminavičius. - Kaunas : Šviesa, 2000 (Kaunas : Aušra). - 159, [1] p., [4] iliustr. lap. 

Lietuva prie Adamkaus : dedikacijos Prezidentui / sudarė Vytautas Ališauskas. - Vilnius : Aidai, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 127, [1] p. ; 24 cm. - Aut.:, Stepas Eitminavičius ir kt. 

Mano džiaugsmas, mano skausmas : Ped. leid / Stepas Eitminavičius. - Utena : Aut. leid., 1992. - 94, [1] p. 

Metai, žaibo apšviesti : [Mažoji proza vaikams] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos sp., 1994. - 95 p. 

Mėginimai nuskinti dieną : [esė] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, [2011] (Utena : Utenos Indra, 2010). - 316, [1] p. 

Minties budėjimas : apysaka / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). - 123, [1] p. 

Pabūkite su manimi : [eilėraščiai] / Genovaitė Adiklienė ; [iliustracijos autorės]. - Utena : Utenos spaustuvė, 2006 (Utena : Utenos sp.). - 78, [2] p. 

Šimtas metrų Utenėlės : eilėraščiai / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos spaustuvė, 2012. - 66 p. 

Vėjo namai = A home for the wind : lietuvių haiku antologija / sudarė ir į anglų kalbą vertė Artūras Šilanskas ; [tapyba tušu: Dalia Dokšaitė]. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 251, [4] p. : iliustr. ; 19 cm. - Aut.: Stepas Eitminavičius ir kt. 

Žiūrėjimas į mėnulį : (miniatiūros) / Stepas Eitminavičius. - Utena : UAB "Utenos sp.", 1995. - 54 p. 

Eilėraščiai, miniatiūros, novelės

Abėcėlė : [eilėraštis] / Stepas Eitminavičius. – Kūryba // Utenos apskrities žinios. – 2007, vas. 15, p. 5. 

Aštuoniolika, trisdešimt du ; Prie miškelio ; Girioje ; Susitikimas : [apsakymai] / Stasys Eitminavičius // Literatūra ir menas. – 2009, rugs. 11, p. 17.

[Eilėraščiai] / Stepas Eitminavičius ; Aliaus Balbieriaus iliustracijos. – Iliustr. – Rubrika: Kūryba // Nemunas. – 2010, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 9. 

Empatija : [proza] / Stepas Eitminavičius // Imbiero vakarai. – 2008/10, p. 173-174. 

Gaisras: [Petro Cvirkos novelės konkursui] / Stepas Eitminavičius // Nemunas. – 2008, rugs. 4-10 (Nr. 30), p. 10. 

Iš "Mėginimų nuskinti dieną" : [apsakymas] / Stepas Eitminavičius // Literatūra ir menas. – 2010, birž. 11, p. 13. 

Iš mokytojo vasaros mozaikos… : [esė] / Stepas Eitminavičius. – Iliustr. // Dialogas. – 2012, rugpj. 23, p. 9. 

"Kaip pirmą sykį…" ; "Virpantis mėnuo…" ; "Matau Žemaitę…" ; "Ant Ladakalnio…" ; "Kai bąla vyšnios…" ; "Kas ten pravirksta?" ; "Liūdesį, kurį…" ; "Kaime liūdėjau…" ; "Pamiškėj lyja…" ; 

"Vakaro žara…" ; "Jauną bučinį…" ; "Traukinio languos…" ; "Žiūriu į liepą…" ; "Dobilų kvapas…" ; "Žiūriu į uogas…" ; "Valgau obuolį…" ; "Daiktų puotoje…" ; "Tamsu kambary…" ; 

"Laukdamas manęs…" ; "Jau mano dienos…" : [eilėraščiai] / Stepas Eitminavičius // Birželio sodai. – [20]10, p. 34-38. 

"Kolei malėm liežuviais…" : poezija / Stepas Eitminavičius // Literatūra ir menas. – 2011, birž. 3, p. 13. 

Maksimalistiniai imperatyvai: ar įmanoma jų laikytis? : [esė] / Stepas Eitminavičius. – Iliustr. // Dialogas. – 2012, rugs. 6, p. 7. 

Menuetas ; Į parduotuvę "Norfa" ; Ką pasakė Kantas? ; Pyragas ; Griūtys : [novelės] / Stepas Eitminavičius // Literatūra ir menas. – 2009, kovo 6, p. 16-17.

"Mes tavęs nesuprantam…" ; "Į pavakarę…" ; "Paukšteliškės…" ; "Vakare sugula į lovą…" ; "Saulei tekant…" ; "Užsirakina…" ; "Laikydamiesi…" ; "Kūneli mielasai…" : [eilėraščiai] / 

Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, lapkr. 4, p. 4. 

Nusiramino ir ėmė laukti ; Džiaugsmas ; Ariadnės siūlai ; Už vėliavėlių ; Gilinėje ; Pasas : novelės / Stepas Eitminavičius. – Portr. // Metai. – 2008, Nr. 6, p. 56-62. 

Rugpjūčio pabaiga ; Poetai ir lietus ; Nescaro upė ; Platono oloje ; Hamake : [esė] / Stepas Eitminavičius. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, kovo 28, p. 17, 22. 

Saugok žaliąją suknelę ; Malonumas ; Kvailė ; Rožės ; Žiūrėjimas į mėnulį ; Inkilėliai ; Pirtyje ; Negailestingas ; Šypsenos ; Traukiniai ; Medžioklė ; Nusikaltėlė : [miniatiūros] / Stepas Eitminavičius // Verdenė. – [Kn.] 2, p. 86-89. 

Sausio pūga ; Tyla ; Užsispyręs ; Spektaklyje ; Skruzdėlytė ; Kregždutė vaivorykštėje ; Priedermė : novelės / Stepas Eitminavičius. – Portr. // Metai. – 2009, Nr. 3, p. 41-48. 

Susirinko vakarėjant ; Septynios minutės vienuolika sekundžių ; Nusiramino ir ėmė laukti ; Džiaugsmas ; Diena, skirta Aliošai Karamazovui ; Ariadnės siūlai ; Gilinėje : [novelės] / Stepas Eitminavičius // Verdenė. – Kn. 5, p. 27-32. 

Šeštadienį : [proza] / Stepas Eitminavičius // Imbiero vakarai. – 2008/10, p. 128-129. 

"Šimtas metrų Utenėlės…" : [eilėraštis] / Eitminavičius Stepas // Indraja. – 2011, Nr. 2, p. 7. 

Trijų veiksmų drama be pavadinimo ; Būties akcentas / Stepas Eitminavičius. – Nuotr. // Verdenė. – Kn. 4, p. 35-37. 

"Už balto lauko…" ; "Kažkada važiavome traukiniu…" ; "Vis važiuodavo mano gyvenimas…" ; "Eiti šaltu geležinkeliu…" ; "Pro rakto skylutę…" : [eilėraščiai] / Stepas Eitminavičius // Birželio sodai. – [20]12, p. 59-63. 

Vakarėjant : novelė / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, bal. 13, p. 4. 

"Veidrody skausmas…" : [eilėraštis] / Stepas Eitminavičius // Mano uteniškių albumas / [sudarytojas Antanas Kibickas]. – Utena : Utenos Indra, 2008. – P. 75. 

Straipsniai 

Amžinas rūpestis: kaip vertinti pamoką? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2010, gruod. 3, p. 5. 

Amžinose sūpuoklėse: [pamąstymai apie mokytojo bei mokinio ryšį] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2012, geg. 29, p. 2. 

Andersenas, mūsų rašytojas : (anketos atsakymai). – Aut.: Gintarė Adomaitytė, Stepas Eitminavičius, Sigitas Geda, Nijolė Kepenienė, Violeta Palčinskaitė, Genovaitė Raguotienė, 
Ramutė Skučaitė, Kęstutis Urba, Martynas Vainilaitis, Vytautė Žilinskaitė, Irena Žviliuvienė // Rubinaitis. – 2005, Nr. 1, p. 13-19. 

Ant Ladakalnio : [pamąstymai] / Stepas Eitminavičius // Verdenė. – Kn. 3, p. 28-29. 

Ar egzistuoja Mokytojo kultas? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2006, rugs. 8, p. 5. 

Ar mokytojams dar leista abejoti? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2006, saus. 13, p. 6. 

Ar mokytojas mokytojui - vilkas? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2006, vas. 17, p. 6. 

Ar reikia tokios viešojo kalbėjimo įskaitos? : [pasisakymai] / Stepas Eitminavičius, Stasė Burkšaitienė, Zita Nauckūnaitė // Dialogas. – 2010, vas. 19, p. 3. 

Atnaujintų programų dulkėti vieškeliai / Stepas Eitminavičius // Dialogas. –2009, bal. 17, p. 5. 

Aukštaitijos nacionaliniame parke / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2009, birž. 4, p. 2. 

Buvimo mokytoju spalvos / Stepas Eitminavičius // Asmenybės / sudarytojos Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. – Vilnius : "Dialogo" redakcija [i.e. Polilogas], 2003. – P. 154-155. 

Debesyse atsispindinčios knygos: [Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos skaitytojai apie bibliotek] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, bal. 15, p. 4. 

Du "Verdenės" dešimtmečiai : [Utenos literatų klubo jubiliejus]. – Regina Stakėnienė, Giedrė Sudniutė, Vytautas Marcinkevičius, Bronė Budriūnienė, Vytautas Petronis, Stepas Eitminavičius, Silvestras Sinkus, Romualdas Katinas, Aldona Pelanienė, Sandra Ragaišytė, Veronika Jankūnienė, Bronislava Veikutienė, Jurgita Bagdonaitė, Vilius Vanagickas, Donata Prušinskaitė, Violeta Meidienė, Aldona Grigaravičienė, Regina Abukauskienė, Žydrūnė Bikelienė // Utenos diena. – 2003, spal. 25, p. 3-4. 

Du žvilgsniai į tą patį, bet ne taip pat / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, liep. 8, p. 5. 

Dvidešimtmečio likimas prie Alaušo: [apie partizaną Algirdą Raškevičių ir jo pomirtinę knygą "Iš praeities…"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2012, saus. 28, p. 3. 

Dvidešimtmečio minėjimo taškas: [apie šventinį renginį "Švietimas ir valstybės vizija". Pateikiami mokytojo eksperto S. Eitminavičiaus, kunigo R. Doveikos pranešimai] // Dialogas. – 2009, vas. 27, p. 4-5. 

Džiaugsmo knyga ir džiaugsmo diena: [apie literatūros bei meno šventę mokyklose S. Nėries 100-ųjų gimimo metinių proga] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2004, lapkr. 12, p. 11. 

Ėjimas per Uteną Basanavičiaus gatve / Stepas Eitminavičius // Metai. – 2012, Nr. 8-9, p. 3-7. 

Elegiškų obuolių atspindžiai: [Juknėnuose, Antano ir Motiejaus Miškinių sodyboje, įvyko tradicinis uteniškių literatų klubo "Verdenė" vakaras "Gimtoji mūsų žemė"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. –2010, lapkr. 4, p. 4. 

Galimybė išeiti iš užburto rato: [apie lietuvių kalbos mokymo programos projektą] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2010, lapkr. 19, p. 9. 

Geras mokytojas - koks jis? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2007, bal. 6, p. 5. 

Gyventi buvo gražu : lietuvių kalbos mokytojos Elenos Klimavičienės, išėjusios per patį gamtos žydėjimą, šviesiam atminimui / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2005, liep. 5, p. 3. 

Įsižiūrėjimų, įsiklausymų žemėje: [apie trijų uteniškių - Audronės Driskiuvienės, Rūtos Jonuškienės, Mindaugo Stundžios - naują eilėraščių ir miniatiūrų knygą "Kaip iš grumsto žolė"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2005, geg. 31, p. 3. 

Išlikimo išdaigos: [mokytojo mintys apie šiuolaikinę mokyklą, Utena] / Stepas Eitminavičius // Indraja. – 2004, Nr. 1, p. 4. 

Jaunystės rudens skausmas ir ironija: [apie žurnalisto Modesto Vaišnoro knygą "Rudens kelias pas mane"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2011, rugs. 29, p. 5. 

Juknėnų įvaizdis / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. –2012, bal. 21, p. 5. 

Justinui Marcinkevičiui – 80: [mintys apie poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybą] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, kovo 10, p. 4. 

Ką laimėsime ne dirbdami, o planuodami?: [apie lituanistų svarstomą ugdymo turinio planavimo 5-10 klasėse projektą] / Remutė Baurienė, Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2008, spal. 31, p. 5. 

Ką patiria mūsų mokiniai aukštosiose? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2007, vas. 2, p. 12. 

Ką reiškia būti lietuvių kalbos mokytoju / Stepas Eitminavičius // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 5 (vas. 3), p. 33-34. 

Kad literatūra keltų žavesį : kolega – kolegai: [apie tai, ką pedagogai lituanistai galėtų padaryti, kad knyga mokiniui vis dažniau būtų patarėja, kad mokiniai norėtų dirbti individualiai] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2012, saus. 5, p. 7. 

Kada metodikos gėlė žydi, o kada vysta?: [apie mokymo metodikos įvairovę] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2009, kovo 27, p. 11. 

Kaip ateinama, praeinama, nueinama : [apie poeto P. Panavo kūrybą] / Stepas Eitminavičius. – Persp. iš : Utenis, 2002 m. gruodžio 3 d. // Verdenė. – Kn. 4, p. 132-133. 

Karuselėje: [mokytojo mintys apie tai, ką reiškia būti jaunam] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2012, kovo 8, p. 5. 

Kas yra "atvira" pamoka - mokymosi forma ar apgaulė? / parengė Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2004, spal. 22, p. 10. 

Kas yra gera pamoka? : pokalbis su Juodupės gimnazijos mokytoju Mingaila Rasteniu / [parengė] Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2012, rugs. 13, p. 10. 

Kelio atkarpėlės / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2012, geg. 17, p. 4. 

Kieno skausmas ar džiaugsmas tikresnis? : [literatų klubo "Verdenė" jaunųjų narių kūrybos rinkinys "Vėjas tarp sūpynių"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2003, rugs. 30, p. 2-3. 

Kodėl būti mokytoju yra gera : [autorius analizuoja apie mokytojo profesijos gerąsias ir blogąsias savybes, apie šios profesijos daugiasluoksniškumą, apie atsakomybę, kūrybą ir altruizmą, Lietuva] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2012, saus. 26, p. 9. 

Kodėl neprabyla ženklai senam akmeny?: [apie naują poeto Petro Panavo eilėraščių knygą "Praamžiaus paunksmėje" (Utena, "Kamonada", 2009)] / Stepas Eiminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2009, kovo 26, p. 5. 

Kokiais raktais atrakiname GEROS mokyklos duris? / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2009, geg. 1, p. 13. 

Kuktiškių dangaus paglostyti: [Kuktiškėse (Utenos r.), Antano Čiužo sodyboje, vyko literatų klubo "Verdenė" poezijos šventė] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2011, birž. 9, p. 4-5. 

Lietuviškai su abiturientais pasišnekėjus… : [pasisakymai apie lietuvių kalbos įskaitos rezultatus]. – Iliustr. – Aut.: Stepas Eitminavičius, Regina Dilienė, Jūratė Galinauskienė // Dialogas. – 2009, bal. 24, p. 8-9. 

Linksmiau apie kalbą: [lietuvių kalbos mokymas] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2003, spal. 24, p. 10. 

"Mane keri vieversio šokis, man mokykla - tarsi hamletiškoji elsinoro pilis…" : [pokalbis su literatu, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoju Stepu Eitminavičiumi / kalbėjosi] Leonardas Grudzinskas. – Persp. iš : Žaliasis pasaulis, Nr. 14, 2002 m. balandžio 11 d. // Verdenė. – Kn. 4, p. 37-40. 

Mano bendrakeleivis: [apie Petrą Stankevičių (-2011) nekrologas] / Stepas Eitminavičius // Zarasų kraštas. – 2011, gruod. 16, p. 4. 

Margaspalvė planavimo karuselė: [apie mokytojo darbo planavimą] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2005, kovo 18, p. 10. 

Mažvydiškasis "kam aš ir kodėl?": [apie buvimo mokytoju esmę ir prasmę] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2009, rugpj. 21, p. 7. 

Mėginimas sulipdyti dvasinį portretą: [ apie Gedimino Gadliausko knygą "Laiko upės tiltas"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2005, bal. 2, p. 3. 

Mėginimo suprasti pradžia: [Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai buvo išvykę į Chelmą (Lenkija), kartu su I-ojo bendrojo lavinimo S.Čarnieckio licėjaus bičiuliais dalyvauti projekte "Mokykla-miestas-regionas: pasakojimas apie vietoves, kur gyvename"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2008, spal. 2, p. 5. 

Meilės ir vienatvės stiprinami: [pristatoma naujoji Alvydo Katino poezijos knyga "nugalėję lygumas"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2011, bal. 21, p. 5. 

Mėnuo be mokytojos: [apie lietuvių kalbos mokytoją, literatę Aldoną Grigaravičienę] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2012, rugs. 13, p. 4.

Mindaugui Stundžiai 70 : ateina eilėraštis: [apie poeto, "Utenio" laikraščio redaktoriaus pavaduotojo jubiliejų, Utena] / Stepas Eitminavičius. – Iliustr. // Indraja. – 2009, Nr. 1, p. 4. 

Mokykla - šviesos šaltinis : [pasisakymai] / parengė Elvyra Matačiūnienė. – Aut.: Gintaras Steponavičius, Stepas Eitminavičius, Ričardas Doveika // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2009, Nr. 6 (kovas), p. 9. 

Mokytojas iš pašaukimo : [pokalbis su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoju ekspertu Stepu Eitminavičiumi / kalbėjosi] Violeta Develienė // Utenos diena. – 2009, liep. 18, p. 5. 

Mokytojas, kuriam lemta rašyti… : [pokalbis su Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Stepu Eiminavičiumi / kalbėjosi] Edita Zabielaitė ; Sigitos Sadaunikienės nuotr. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – 2007, liep. 26, p. 3. 

Nauja atsiminimų knyga: [ pristatoma uteniškio poeto Petro Panavo atsiminimų knyga "Įkvėpimo auka"] / Stepas Eiminavičius // Utenos diena. – 2010, gruod. 14, p. 5. 

Nauja Petro Panavo atsiminimų knyga / Stepas Eitminavičius // Mūsų Ignalina. – 2011, saus. 25, p. 2. 

"Neįsivaizduoju pasaulio be mokytojų…" / Stepas Eitminavičius ; [su Antano Kibicko prierašu apie autorių // Mano uteniškių albumas / [sudarytojas Antanas Kibickas]. – Utena : Utenos 
Indra, 2008. – P. 74-75. 

'Nesaugomas dangaus, kur tu eini, žmogau?' : [apie D. Stankevičienės poezijos knygą 'Juodi sparnai balti sparnai'] / Stepas Eitminavičius. – Po Aukštaitijos dangumi // Utenis. – 2003. liep. 24, p. 4. 

Norite "popierinio" mokytojo?: [apie biurokratiją, formalizmą mokykloje] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2008, gruod. 5, p. 8. 

Nuoroda į jaunystę: [apie Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių teatro spektaklį "Medėja"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2012, bal. 24, p. 4. 

Pastebėti sielos gelmėje sudaigintą žvilgsnį: [apie naujai išėjusį, ketvirtąjį Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalą "Sietuvos"] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. –2011, saus. 4, p. 5. 

Paukšteliškėje : [vaikystės ištakos] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2003, geg. 3, p. 3. 

Pirma įvaldykime technologijas: [ literatūros mokslo užduotys, skatinančios veikti mokinio sielą ir protą] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2004, saus. 9, p. 10. 

Plepanti mokykla: [Utenos A. Šapokos gimnazijos mokytojo eksperto mintys apie mokyklą] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2004, saus. 30, p. 7. 

Poeto stiprybė : poetui Petrui Panavui - 75 / Stepas Eitminavičius // Sietuvos. – 2008, Nr. 2, p. 90. 

Problemas kuria ne daiktas, o jo savininko galva : [pasisakymai ar uždrausti moksleiviams mokyklose turėti mobilųjį telefoną]. –Aut.: Danutė Račkauskienė, Stepas Eitminavičius, 

Regina Jasukaitienė, Rūta Osipavičiūtė, Rigonda Skorulskienė // Dialogas. – 2009, bal. 10, p. 5. 

Savanoriai įkaitai: [apie pedagogų kvalifikacijos kėlimo kokybę] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2006, birž. 9, p. 7. 

Skaitytojų anketa : [skaitytojų nuomonė apie laikraštį 'Utenos apskrities žinios']. – Aut.: Stepas Eitminavičius, Valentinas Stundys  ir kt. // Utenos apskrities žinios. – 2003, geg. 10, p. 3. 

Stebėti ir stebėtis : [pokalbis su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, 2001-ųjų Metų mokytoju, prozininku, eseistu Stepu Eitminavičiumi / kalbėjosi] Akvilė Žilionytė. – // Bernardinai.lt. – 2009, geg. 18. 

Supratome, kad galime sukilti: [apie lituanistų sąjūdį, Egzaminų centrą, užduotis ir jų vertinimą] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2007, rugpj. 10, p. 3. 

Tarpininkai: [apie tarpininkus tarp mokytojo ir mokinio] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2010, vas. 26, p. 10, 14. 

Taurios būties paliudijimas: [Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos salėje įvyko Antano Kibicko "Mano uteniškių albumo" pristatymas] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2008, rugs. 25, p. 4. 

Tik dirbdamas gali laimėti: [ apie švietimo sistemos reikalavimus, su kuriais ne kiekvienas linkęs sutikti, apie neadvekačius mokyklinių programų sudarymo principus ir kitas švietimo problemas ir spragas: pedagogas iš savo darbo patirties suvokdamas, kad moksleiviams reikia daugiau nei reikalauja vadovėliai, ir tas atsiskaitymas su savimi, leidžia išlikti oriems, nes alternatyvos nėra - jeigu nepaklusi, išeik iš mokyklos, Lietuva] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. - 2012, vas. 16, p. 9. 

Tik ne šiais mokslo metais…: [apie lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino rašinių vertinimo kriterijų projektą] / Stepas Eitminavičius // Dialogas. – 2009, saus. 23, p. 7. 

Vieno gyvenimo vaidmenys: [pristatoma naujoji Petro Panavo atsiminimų knyga "Įkvėpimo auka“] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, gruod. 16, p. 3. 

Vieno gyvenimo vaidmenys :[ apie Petro Panavo knygą "Įkvėpimo auka"] / Stepas Eitminavičius // Nauja vaga. – 2011, vas. 19, p. 3-4. 

Žalgirio šviesa: [įspūdžiai iš ekskursijos po Šiaurės Lenkiją, kur prieš 600 metų vyko Žalgirio mūšis] / Stepas Eitminavičius // Utenos apskrities žinios. – 2010, geg. 29, p. 4.

Recenzijos apie S. Eitminavičiaus knygas 

Mokytojo mįslė: atsakymų ieškokite savyje : [recenzija] / Rūta Jonuškienė // Baladė apie mokytoją / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos Indra, 2005 // Indraja. – 2005, Nr. 2, p. 9. 

Pašaukimas ir atsidavimas mokytojo tarnyboje : [recenzija] / Donatas Sauka. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 13. – Rec. leid.: Kaip apgauti rudenį? / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos 
Indra, 2009 // Dialogas. – 2010, bal. 9, p. 5. 

Pašaukimas ir atsidavimas mokytojo tarnyboje : [recenzija] / Donatas Sauka. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 13. – Rec. leid.: Kaip apgauti rudenį? / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos Indra, 2009 // Dialogas. – 2010, bal. 16, p. 5. 

Pašaukimas ir atsidavimas mokytojo tarnyboje : [recenzija] / Donatas Sauka. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 13. – Rec. leid.: Kaip apgauti rudenį? / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos Indra, 2009 // Dialogas. – 2010, bal. 23, p. 8. 

Pašaukimas ir atsidavimas mokytojo tarnyboje : [recenzija] / Donatas Sauka. – Portr. – Pab. Pradžia: Nr. 13. – Rec. leid.: Kaip apgauti rudenį? / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos Indra, 2009 // Dialogas. – 2010, geg. 7, p. 13. 

Pašaukimas ir atsidavimas mokytojo tarnyboje : [recenzija] / Donatas Sauka. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 13. – Rec. leid.: Kaip apgauti rudenį? / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos Indra, 2009 // Dialogas. – 2010, bal. 30, p. 8.

Recencijos S. Eitminavičiaus 

Vieno gyvenimo vaidmenys: [ apie P. Panavo atsiminimų knygą "Įkvėpimo auka"]  / Stepas Eitminavičius. – Iliustr. – Rubrika: Kauko laiptai // Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 2011, vas. 17 - kovo 2 (Nr. 7/8), p. 13. 

Vieno gyvenimo vaidmenys : [recenzija] / Stepas Eitminavičius. – Iliustr. – Rec. leid.: Įkvėpimo auka / Petras Panavas. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2010 // Bernardinai.lt. – 2011, kovo 2.

Apie S. Eitminavičių 

Andersenas, mūsų rašytojas : (anketos atsakymai). – Iliustr. – Aut.: Gintarė Adomaitytė, Stepas 

Aštuntoji knygelė: [apie kraštiečio mokytojo Stepo Eitminavičiaus knygelę „Atodūsis“] / Liucija Guzejeva // Zarasų kraštas.- 1996, spal. 11, p. 2. 

Aš tiesiog būsiu mokytojas…: [apie bendrovės "Lietuvos telekomas" įgyvendinamą projektą "Geriausi mokiniai renka savo geriausius mokytojus".,Eitminavičius, Stepas, 1952] / Lolita Kaminskienė. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – 2003, lapkr. 6, p. 1-2. 

Bandymas suprasti: [apie Utenos A. Šapokos gimnazijos mokytoją lituanistą S. Eitminavičių] / Ramutė Baurienė // Asmenybės / sudarytojos Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. – Vilnius : "Dialogo" redakcija [i.e. Polilogas], 2003. – P. 143. 

Eitminavičius, Sigitas Geda, Nijolė Kepenienė, Violeta Palčinskaitė, Genovaitė Raguotienė, Ramutė Skučaitė ir kt.  // Rubinaitis. –2005, Nr. 1, p. 13-19. 


Eitminavičius Stepas (g. 1952 07 17 - ). - Nuotr. // Kas yra kas Utenos apskrityje 2001. - Kaunas : UAB "Neolitas", 2001. - P. 59. 

Eitminavičius Stepas (g. 1952 07.17 ) // Kas yra kas Lietuvoje. - Vilnius : Politika, 1993-. - 97/98, P. 222. 

Eitminavičius Stepas (g. 1952 07 17). - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos. - Kaunas : Neolitas, 2007. - P. 265. 

Gyvenimo ir laiko epitetai: [Anykščiuose vyko tarptautinė poezijos šventė "…ir saulas diementas žėruos…"] / Aušra Miškinienė // Šilelis. – 2008, birž. 18, p. 4.

"Iš pa Utenas": [Pristatoma Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių su mokytoju Stepu Eitminavičiumi išleista knyga "Iš pa Utenas"] / Gailė Budvytytė // Utenos apskrities žinios. –2010, vas. 18, p. 5. 

Išrinkti labiausiai miestui nusipelnę žmonės. – Utenos rajono savivaldybės informacija // Utenos apskrities žinios. –2005, rugs. 24, p. 2. 

Išrinkti labiausiai Utenai nusipelnę žmonės: [Eitminavičius, Stepas ir kt.] / Saulius Mockus // Utenis. –2005, rugs. 22, p. 2.

Jaunatviškas - tai ir jaunas Stepas Eitminavičius: [apie Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoją ekspertą, ryškiausią miesto lituanistą Stepą Eitminavičių] / Birutė Nenėnienė // Utenos diena. – 2011, spal. 15, p. 9. 

Kaip gimsta knyga?: [Utenos A. Šapokos gimnazijoje vyko pamoka tema "Kaip gimsta knyga", kurioje dalyvavo mokytojas Stepas Eitminavičius] / Rasa Lašaitė, Julija Lisicova // Utenis. –2006, saus. 12, p. 4. 

Keli žodžiai ekpromtu…: [apie uteniškio novelisto ir eseisto, pedagogo Stepo Eitminavičiaus poezijos rinkinį "Šimtas metrų Utenėlės"] / Petras Panavas ; Vytauto Ridiko nuotr. – Iliustr. // Utenos diena. – 2012, birž. 12, p. 4. 

Knygų mugėje - Utenos autoriai ir leidėjai / Viktoras Ramanauskas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. –2006, kovo 2, p. 5. 

Kuris moko Jausti: [apie Utenos A. Šapokos gimnazijos lituanistą S. Eitminavičių] / Gintarė Trinkūnaitė, Šarūnė Trinkūnaitė // Asmenybės / sudarytojos Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. – Vilnius : "Dialogo" redakcija [i.e. Polilogas], 2003. – P. 145. 

"Mane keri vieversio šokis, man mokykla - tarsi hamletiškoji elsinoro pilis…" : [pokalbis su literatu, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytoju Stepu Eitminavičiumi / kalbėjosi] Leonardas Grudzinskas. – Persp. iš : Žaliasis pasaulis, Nr. 14, 2002 m. balandžio 11 d. // Verdenė. – Kn. 4, p. 37-40. 

Mokytojas, kuriam lemta rašyti… : [pokalbis su Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Stepu Eiminavičiumi / kalbėjosi] Edita Zabielaitė ; Sigitos Sadaunikienės nuotr. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. –2007, liep. 26, p. 3. 

Mokytojas iš pašaukimo : [pokalbis su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoju ekspertu Stepu Eitminavičiumi / kalbėjosi] Violeta Develienė // Utenos diena. – 2009, liep. 18, p. 5. 

Mokytojo mįslė: atsakymų ieškokite savyje: [apie naują Stepo Eitminavičiaus knygą "Baladė apie mokytoją"] / Rūta Jonuškienė // Utenis. –2005, rugs. 20, p. 3. 

"Neįsivaizduoju pasaulio be mokytojų…" / Stepas Eitminavičius ; [su Antano Kibicko prierašu apie autorių] // Mano uteniškių albumas / [sudarytojas Antanas Kibickas]. – Utena : Utenos Indra, 2008. – P. 74-75. 

Pašaukimas ir atsidavimas mokytojo tarnyboje / Donatas Sauka. – Iliustr. – B. d. – Rec. leid.: Kaip apgauti rudenį? / Stepas Eitminavičius. Utena : Utenos Indra, 2009 // Dialogas. –– 2010, bal. 2, p. 5. 

Praskleidus mokytojo kūrybinės laboratorijos uždangą: [apie Utenos švietimo centro renginį iš projekto "Mokytojo kelias per tūkstantį metų": Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojo eksperto Stepo Eitminavičiaus pamoką "Ką reiškia būti patriotiškam"] / Zita Stundžytė // Utenis. – 2009, bal. 7, p. 3. 

Premijos - nuo simbolinio pagerbimo iki solidžių sumų: [apie Utenos apskrities rajonų įkurtas premijas] / Linas Bitvinskas // Aukštaitiškas formatas. – 2009, Nr. 12, p. 16-17. 

Silpnojo, nuskriaustojo pusėje: [apie mokytojo Stepo Eitminavičiaus knygą "Balti juodraščiai"] / Albina Varnienė // Utenos diena. – 2007, spal. 6, p. 7 

Stebėti ir stebėtis: [pokalbis su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Stepu Eitminavičiumi] / Akvilė Žilionytė // Nemunas. – 2009, geg. 7-13 (Nr. 17), p. 4. 

Stepas Eitminavičius ir Utena. Ex-Libris / O. Tumėnaitė-Bražėnienė // Verdenė. –– Kn. 5, p. 27. 

Stepas Eitminavičius. Rašytojas. Pedagogas. 2008. Ex Libris / G. Adiklienė // Verdenė. –Kn. 5, p. 27. 

Stepas turi žaidžiantį protą: [apie Utenos A. Šapokos gimnazijos lituanistą S. Eitminavičių] / Viktorija Daujotytė // Asmenybės / sudarytojos Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. – Vilnius : "Dialogo" redakcija [i.e. Polilogas], 2003. – P. 144-145. 

Utenos leidėjai pristatys mokytojo knygą: [Baltijos ir Vilniaus knygų mugės metu leidykla-spaustuvė "Utenos Indra" pristatė mokytojo Stepo Eitminavičiaus knygą "Baladė apie mokytoją"] // Utenos apskrities žinių" informacija // Utenos apskrities žinios. –2006, vas. 21, p. 1. 

Utenos rugsėjai su Stepo ženklu: [apie Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos literatūros mokytoją ekspertą S. Eitminavičių ir jo auklėtinius] / Regina Stundienė // Lietuvos žinios. –2004, rugs.1, p. 5. 

Vaiko žvilgsnio žmogus : [pokalbis su V. Andriukaičiu apie lituanistą S. Eitminavičių / kalbėjosi] Elena Tervidytė. – Nuotr. // Asmenybės / sudarytojos Elena Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. – Vilnius : "Dialogo" redakcija [i.e. Polilogas], 2003. – P. 141-142. 

Virtualioji kūryba - kas tai: nepripažinti šedevrai ar niekalas? : [apie interneto sveitainę www.ŽaliaŽolė.lt ir išleistą almanachą "Dvi uogos", kuriame publikuojami šios svetainės autorių kūriniai: S. Eitminavičiaus it kt.] / Marius Glinskas // Naujienos. – 2010, vas. 5, p. 5.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas