Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Aleksandrui Krasnovui – 65

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija


Knygos 

Atgimimo proza : XX a. devintojo dešimtmečio lietuvių prozos ir kritikos studija / Aleksandras Krasnovas ; Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas.- Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011 (Vilnius : Ciklonas).- 366, [1] p. 

Česnakas - gamtos vaistas / S. Fulderis, D. Blekvudas ; [vertė Aleksandras Krasnovas]. - Vilnius : Rosma, 1997. - 158, [2] p. 

Dešimt klausimų rašytojams / sudarė Laimonas Inis ; [redakcinė komisija: Kazys Ambrasas, Aleksandras Krasnovas, Algimantas Zurba ; nuotraukos V. Dichavičienės … et al.].- Vilnius : Vaga, 1986.- 404, [2] p. 

Egzodo literatūros atšvaitai : išeivių literatūros kritika, 1946-1987 / sudaryt., įvado ir paaišk. aut. L. Mockūnas ; red. A. Krasnovas. - Vilnius : Vaga, 1989. - 667, [1] p. - 7 (įr.) 

Fantastiškoji tikrovė : tikroviški pasakojimai, kvapą gniaužianti informacija, nauji pažinimo horizontai / Viktor Farkas ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas].- Vilnius : Mintis, 1999 (Kaunas : Spindulys) .- 290, [1] p., 

Istorinės prozos byla / Aleksandras Krasnovas ir kt..- V: Vaga, 1988, 335 p. 

Literatūros kritika ir dabartis 1984-1987 / [sudarė Elena Bukelienė].- 1988 (Vilnius : M. Šumausko sp.).- 517, [2] p. 

Literatūra ir kalba / vyr. red. K. Korsakas ; Lietuvių lit. ir tautosakos inst. - Vilnius : Vaga, 1956-1995. - 22 t. 

Literatūros terminų žodynas : Romanas / [parengė Aleksandras Krasnovas].- 1995.- 18, [1] p. 

Lietuvių literatūra šiuolaikinėmis socializmo sąlygomis : [straipsnių rinkinys / Silvestras Gaižiūnas, Vytautas Galinis, Algis Kalėda, Aleksandras Krasnovas, Vytautas Kubilius, Jonas 

Lankutis, Juozas Laurušas, Ričardas Pakalniškis, Algis Samulionis, Saulius Žukas ; redaktorius Jonas Lankutis] ; Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas.- Vilnius : Vaga, 1986 (Vilnius : M. Šumausko sp.).- 436, [4] p. 

[T.] 20 : Lietuvių rašytojai laiškuose ir atsiminimuose / [redakcinė kolegija: K. Doveika (ats. redaktorius), A. Krasnovas, V. Vanagas]. - 1987. - 502, [4] p. - Dalis teksto ir santr. rus. - Pavardžių r-klė: p. 494-503. - (įr.) 

[T.] 18 : Literatūriniai ryšiai / [redakcinė kolegija: K. Doveika (ats. redaktorius), V. Galinis, A. Krasnovas]. - 1985. - 259, [3] p. - Dalis teksto ir santr.rus. - Pavardžių r-klė: p. 248-260. - 

Bibliogr. Išnašose 

Mirtis - dar ne pabaiga : apie dvasinės energijos nemirtingumą / Milan Ryzl ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas]. - Vilnius : UAB "Mūsų knyga", 2000 (Vilnius : Standartų sp.). - 233, [1] p. ; 21 cm. - Versta iš: Der Tod ist nicht das Ende. 1996. 

Motiejus Gustaitis : [apybraiža] / Antanas Patackas. - Vilnius : Vaga, 1993. - 205, [2] p. Krasnovas, Aleksandras (1948-) 

Naujasis simbolių žodynas / Hans Biedermann ; iš vokiečių kalbos vertė Vilius Gibavičius, Aleksandras Krasnovas, Vaclovas Mikailionis ir Ona Pulkauninkienė. - Vilnius : Mintis, 2002 (Vilnius : Spauda). - 542, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr. ; 22 cm. - Versta iš: Knaurs Lexikon der Symbole. - Bibliogr.: p. 514-541. 

Persitvarkymo Pabaltijyje motyvai : straipsnių rinkinys / sudarė Aleksandras Krasnovas, Uldis Nuorietis, Endelis Pilau ; [vertė Lilija Kudirkienė] … [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1989. - 125, [2] p. - 

Simbolių žodynas : 16 spalvotų ir 900 vienspalvių iliustracijų / Udo Becker ; iš vok. k. vertė Laima Bareišienė … [et al.]. - Pakart. leid. - Vilnius : Vaga, 1996 (Kaunas : Spindulys). - 323, [4] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Vertėjai : Laima Bareišienė, Aleksandras Krasnovas, Lilija Kudirkienė, Ona Pulkauninkienė. - Versta iš: Lexikon der Symbole. - Bibliogr.: p. 326-327. 

Stalino duktė : Svetlanos Alilujevos gyvenimas / Martha Schad ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas ir Eugenijus Kubilinskas]. - [Vilnius] : Mūsų knyga, [2005] ([Vilnius] : Vilniaus spauda). - 461, [1] p., [8] iliustr. lap. ; 23 cm. - Orig. antr.: Stalins Tochter. - Bibliogr.: p. 451-454. - Pavardžių r-klė: p. 455-462. 

Šiandienos pasaulis ir literatūra : [straipsnių rinkinys / sudarė Margarita Dautartienė, Romualdas Grigas ; redakcinė komisija: Vytautas Martinkus … [et al.].- Vilnius : Vaga, 1989 (Vilnius : M. Šumausko sp.).- 335, [1] p. 

Tekstai ir kontekstai [T. 1].- 2005 (Vilnius : VU l-klos sp.).- 668, [1] p. Aut.: A. Krasnovas ir kt. 

Tekstas ir kontekstas: prasmės formavimasis / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas ; [redakcinė kolegija: Ilona Mickienė (pirmininkė) … [et al.].- Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas [i.e. Rodiklis], 2004.- 235 p. Aut. : A. Krasnovas ir kt. 

Vidinio monologo proza / Aleksandras Krasnovas. - Vilnius : Vaga, 1983. - 238 p. 

Viešojo diskurso retorika ir lingvistika = The rhetorics and linguistics of public discourse : straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Kauno technologijos universitetas ; [redaktorių kolegija: pirmininkas Aleksandras Krasnovas … [et al.] .- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : Pozicija).- 218, [1] p.

Vaizdo, garso įrašai 

Fantastiškoji tikrovė [Garso įrašas - MP3] : tikroviški pasakojimai, kvapą gniaužianti informacija, nauji pažinimo horizontai / Viktor Farkas ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas] ; skaito Vytautas Radzevičius.- Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka).- 1 garso diskas (11 val. 23 min.; 7 val. 33 min.) : Įrašas MP3 fmt ; 1 dėžutė 

Fantastiškoji tikrovė [Garso įrašas - WAV] : tikroviški pasakojimai, kvapą gniaužianti informacija, nauji pažinimo horizontai / Viktor Farkas ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas] ; skaito Vytautas Radzevičius.- Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka).- 3 garso diskai (11 val. 23 min.; 7 val. 33 min.) : Įrašas WAV fmt ; 3 dežutės

Hermeneutika [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / Aleksandras Krasnovas ; Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas.- Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2006.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) 

Stalino duktė [Garso įrašas - WAV] : Svetlanos Alilujevos gyvenimas / Martha Schad ; [iš vokiečių kalbos vertė Aleksandras Krasnovas ir Eugenijus Kubilinskas] ; skaito Nijolė LipeikaitėVilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2010 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka).- 4 garso diskai (CD) (15 val. 18 min.; 10 val. 8 min.) : (WAV) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12)
1945-1995 "Vagos" leidyklos paroda : 1995.05.30. / atidaryme dalyvavo ir kalbėjo: Seimo pirm. Algirdas Brazauskas, Seimo nariai Česlovas Juršėnas, kultūros ministras Juozas Nekrošius, poetas Vacys Reimeris, rašytojas Ričardas Gavelis ir kt. ; parodą atidarė: LNB direktorius Vladas Bulavas, "Vagos" leidyklos direktorius Aleksandras Krasnovas, rašytojų sąjungos pirm. Valentinas Sventickas, menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, Europos Tarybos centro direktorė Marija Prokopčik 

Straipsniai 

Aitmatovo „Ešafotas“ ir literatūros atgimimas / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 267-276. 

Apie Seimo komiteto pirmininko [B.Genzelio] fantazijas : [Dėl "Vagos" leidyklos privatizavimo] / Aleksandras Krasnovas, Rita Kubilienė, Mindaugas Rutkauskas, Antanas Tamaševičius // Literatūra ir menas - 1994, Birž. 11, p. 16. 

Atnaujintas Respectus Philologicus - tarptautinis mokslinis žurnalas / Aleksandras Krasnovas // Mokslo Lietuva. – 2003, geg. 1-14 (Nr. 9), p. 15. 

Autorius gąsdina, bet skaitytojui nebaisu : aptariame naują knygą [R. Keturakio romaną "Kulka Dievo širdy"]. – Aut.: Aleksandras Krasnovas, Anastazija Sučylienė, Lina Bačiūnaitė, Edita 

Bakutytė, Petras Venclovas // Nemunas. – 2003, Nr. 1, p. 27-29. 

Baltijos kelio klausimu : [pokalbis su prof. V. Zaborskaite, poetu A. Baltakiu, dailininke I. Labutyte, filosofu A. Juozaičiu, inžinieriumi G. Vanagu, istoriku A. Vyšniausku, poete, vertėja A. Rybalko, kunigu J. Sasnausku, publicistu P. Morkumi, VPU studentėmis N. Balčiūnaite ir V. Akelaityte, "Minties" leidyklos direktoriumi A. Krasnovu / užrašė] Vanda Juknaitė // Šiaurės Atėnai - 2000, geg. 27, p. 1, 9. 

Informacinio teksto retorika / Aleksandras Krasnovas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Viešojo diskurso retorika ir lingvistika / Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Kauno technologijos universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – P. 36-47. 

Istorijos, kurios plečia pasaulį / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 193-210. 

Istorinės atminties aktualinimas / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 277-294. 

Įtarumo hermeneutika ir interpretacijos pagrįstumas / Aleksandras Krasnovas. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Logos. – Nr. 64 (2010), p. 190-197. 

Įvaizdžių simbolinimas Juozo Apučio novelėse / Aleksandras Krasnovas, Aldona Martinonytė. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr.: 9 pavad. // Respectus philologicus. – Nr. 19(24) (2011), p. 40-50. 

Įvaizdžių simbolinimas Juozo Apučio novelėse / A. Martinonytė, A. Krasnovas. – Bibliogr.: 4 pavad. // Studentų moksliniai darbai, 2010-2011 / [Lietuvos mokslo taryba]. – Vilnius : Baltijos kopija, 2011. – D. 1, p. 53-55. 

Ką galėtų Lietuva ir išeivija kartu : išeivių literatūros kritiko, vieno iš Čikagos mėnraščio Akiračiai leidėjų Liūto Mockūno ir literatūros kritiko, literatūrologo, "Vagos" leidyklos vyriausiojo redaktoriaus Aleksandro Krasnovo pokalbis pasirodžius straipsnių rinkiniui "Egzodo literatūros atšvaitai. Išeivių literatūros kritika 1946-1987". Šios knygos sudarytojas ir įvadinio straipsnio autorius - L. Mockūnas. – Persp. iš: Knygnešys, 1989, Nr. 11 // Nelygiagretės paralelės / Liūtas Mockūnas. – Vilnius : Versus aureus, [2007]. – P. 552-559. 

Kaip gyvuoji, leidėjau? : [Pokalbis su "Vagos" leidyklos dir. A. Krasnovu] / Kalbėjosi Ramunė Žukauskienė // Vakarinės naujienos - 1994, Vas. 25, p. 6. 

Kaip įvaizdis tampa simboliu / Aleksandras Krasnovas, Aldona Martinonytė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Teksto slėpiniai. – [Nr.] 14, p. 144-154. 

Kalba ir tekstas sinchroniniame bei diachroniniame kontekste / Aleksandras Krasnovas // Respectus philologicus. –Nr. 7(12) (2005), p. 196-197. 

Kas esame, kur einame / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 169-179. 

Knygų leidėjai skęsta ekonominėje pelkėje : [pokalbis su Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentu A. Krasnovu / užrašė] Raimondas Celencevičius // Respublika - 2000, geg. 5, p. 18. 

"Konkurencija - labai stipri" : [pokalbis su "Minties" leidyklos direktoriumi A.Krasnovu] / kalbėjosi Saulius Šermukšnis // Lietuvos aidas - 1997, lapkr. 14, p. 12. 

Konferencija "Antanas Škėma: politologo sklaida kultūrų sankirtose" (2002 m. balandžio 25-26 d.d. VU Kauno humanitariniame fakultete) / Aleksandras Krasnovas // Respectus philologicus. – Nr. 2(7) (2002), p. 183-184 

Kritika – menas : pašnekesys trečias [su K. Ambrasu] / klausimus pateikė A. Krasnovas. – Persp. iš: "Literatūra ir menas", 1981, birž. 20 // Gyvenimo apoteozė / Kazys Ambrasas. – Vilnius : Vaga, 1984. – P. 282-298. 

Kūrinio prasmė kritinėje veikloje / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 297-312. 

Lietuviškos literatūros teorijos / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 322-326. 

Lietuvių spauda ir literatūra nacionalinio pakilimo laikotarpiu / Aleksandras Krasnovas. – Bibliogr. išnašose // Literatūra ir kalba. – [T.] 20, p. 7-19. 

Lietuvos leidėjų asociacija / Aleksandras Krasnovas // Knygų apžvalga - 1997, kovas, p. 1-2. 

Lietuvos leidėjai Varšuvos mugėje : [tarptautinėje knygų] / Aleksandras Krasnovas // Literatūra ir menas - 1996, birž. 8, p. 15. 

Lietuva Leipcigo knygų mugėje [Vokietija] / A.Krasnovas // Metai - 1997, Nr. 5, p. 153-154. 

Literatūros kritikas sekso pasaulyje Mūzos nerado, nes ir neieškojo : [pokalbis su leidyklos "Nearti dirvonai" neetatiniu vyriausiuoju redaktoriumi A.Krasnovu / užrašė] Brigita Balikienė // Respublika - 1996, lapkr. 20, p. 14 

Literatūros kritika 1984 metų periodikoje / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 313-321. 

Mitai ir tikrovė Jono Avyžiaus romanuose / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 15-49. 

Moralinis vertinimas polifoninėje prozoje / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 79-102. 

Margas leidybos pasaulis : kalbamės su Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentu, "Minties" leidyklos direktoriumi A. Krasnovu / kalbėjosi V. Malinauskienė // Tarp knygų - 2000, Nr. 5, p. 18-20. 

Ne tik apie vakardieną / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 117-131. 

„Noriu pertvarkyti pasaulį…“ / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 50-75. 

Pamokėlės būsimiems Prezidentams : [pokalbis su "Minties" leidyklos direktoriumi A. Krasnovu apie leidyklos neseniai išleistą B. Jelcino knygą "Prezidento maratonas" / užrašė] Giedrė Milkevičiūtė // Lietuvos žinios - 2001, bal. 2, p. 17. 

Parabolės apie sielų gydytojus / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 252-266. 

Paraboliškoji proza / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 183-192. 

Pastangos suderinti poeto biografiją ir kraštotyrą / Aleksandras Krasnovas. – Iliustr. // Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 2004, Nr. 12 (liep.8-14), p. 8. 

Paviršutiniškas ir konceptualus kritiškumas / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 103-116. 

Poetai nepatenkinti, bet nesiskundžia : "Vagos" leidyklos dir. A.Krasnovas "Tiesos" koresp. Živilei Kriaučiūnienei ir visiems Lietuvos gyventojams žada, kad "Vaga" toliau leis vertingas knygas // Tiesa - 1994, Bal. 27, p. 8. 

Pokalbis su Leidėjų asociacijos prezidentu Aleksandru Krasnovu / parengė Gintarė Adomaitytė // Ekstra - 2000, Nr. 5, p. 21. 

Polilogiškas Antano Škėmos monologas = A polilogic monologue of Antanas Škėma / Aleksandras Krasnovas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Antanas Škėma: polilogas kultūrų sankirtose / [redakcinė kolegija: Saulius Keturakis … [et al.]. – Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2002. – P. [33]-41. 

Recepcijos teorija ir skaitymo praktika / Aleksandras Krasnovas. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr.: 5 pavad. // Respectus philologicus. –Nr. 16(21) (2009), p. 96-103. 

Retrospekcija ir anticipacija supratimo procese / Aleksandras Krasnovas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Tekstas ir kontekstas: prasmės formavimasis / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. – Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas [i.e. Rodiklis], 2004. – P. 27-31. 

Ričardo Gavelio „pokeriai“ / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 211-225. 

RS: "Vaga" ir kiti : [apie Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdį, skirtą leidyklai "Vaga" : pasisakymai] - Aut.: Valentinas Sventickas, Aleksandras Krasnovas, Vytas Petrošius, Onė Baliukonytė, Albertas Zalatorius, Vytautas Girdzijauskas, Nijolė Matulevičienė // Literatūra ir menas - 1996, saus. 20, p. 2. 

Sistemos sugniuždytas herojus ar autsaideris? : aptariame naują knygą [R. Granausko romaną "Duburys"] / parengė Edita Bakutytė. – Aut.: A. Krasnovas, E. Bakutytė, A. Lapienienė, P. Venclovas // Nemunas. – 2003, Nr. 11/12, p. 47-49. 

Sugrįžęs aidas : žmogaus ir pasaulio ribos V. Martinkaus prozoje / Aleksandras Krasnovas // Darbai ir dienos - 2002, T. 29, p. 107-116. 

Teigiamo herojaus problema / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 132-137. 

Teologinės hermeneutikos pradžia / Aleksandras Krasnovas. – Iliustr. // Liuteronų balsas. – 2007, Nr. 2, p. 15-19. 

"Vaga" laikysis bado dietos, bet knygas leis : [Pokalbis su "Vagos" leidyklos dir. A.Krasnovu / Užrašė] Liudvikas Gadeikis // Lietuvos aidas - 1994, Rugs. 10, p. 16. 

"Vagos" vaga per šiandieną : [Pokalbis su l-klos dir. A.Krasnovu / Užrašė] Liudvikas Gadeikis // Lietuvos aidas - 1995, Geg. 30, p. 13. 

Vidinis monologas išeivijoje ir Lietuvoje - paralelės ir kontrastai / Aleksandras Krasnovas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Tekstai ir kontekstai. – [T. 1], P. 194-198. 

Viešojo diskurso filologiniai tyrimai. Vietoje pratarmės / Aleksandras Krasnovas // Viešojo diskurso retorika ir lingvistika / Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Kauno technologijos universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – P. 7-8. 

Vilniaus "Vaga" jau nėra monopolistinė leidykla, bet knygų dar leidžia nemažai : [Pokalbis su "Vagos" leidyklos dir. A. Krasnovu] // Lietuvos rytas - 1994, Vas. 12, p. 11. 

Žmogaus ir pasaulio ribos Vytauto Martinkaus prozoje / Aleksandras Krasnovas // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 226-251.

Recenzijos 

Antraip apie "Kodėl antraip?" : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Iliustr. – Rec. leid.: Kodėl antraip ? / Bronys Raila. Vilnius : Vaga, 1991 // Metai. – 1992, Nr. 4, p. 85-89. 

Bovari istorijos variantas : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Rudens ekvinokcija / Vytautas Bubnys. Vilnius, 1985 m. // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 145-151. 

Kokia rašymo prasmė : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Vilties formos / Tomas Venclova. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991 [i.e. 1992] // Atgimimo proza / 
Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 338-347. 

Kokia rašymo prasmė? : [recenzija] / A. Krasnovas. – Rec. leid.: Vilties formos / Tomas Venclova. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991 [i.e. 1992] // Metai. – 1993, Nr. 2, p. 143-147. 

Lietuviškoji Joknapatofa? : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Saulelė raudona / R. Kašauskas. Vilnius, 1985 m. // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 138-144. 

Lietuvių literatūros sąveikos : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas / V. Kubilius. Vilnius, 1983 m. // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 327-337. 

Okupuotos tautos situacija : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Piemenėlių mišios / Vytautas Bubnys. Vilnius, 1988 m. // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 152-160. 

Pro absurdus - struktūra : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Laiko įkaitė ir partnerė / Elena Baliutytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002 // Metai. – 2004, Nr. 2, 149-151. 

Pusiau kritiškai apie satyrą : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas. – Rec. leid.: Kvaitulys / V. Žilinskaitė. Vilnius, 1984 // Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – P. 161-168. 

Recenzijos apie A. Krasnovo kūrybą 

Romano vadovas... su žibaline lempa : [recenzija] / Gintaras Lazdynas - Rec. kn.: Literatūros terminų žodynas / parengė A.Krasnovas. Vilnius : Baltos lankos, 1995 // Literatūra ir menas - 1996, birž. 22, p. 4. 

Romanas, esė, dienoraštis? : [recenzija] / Aleksandras Krasnovas - Rec. kn.: Kulka Dievo širdy / R. Keturakis. Kaunas : Žurn. "Nemunas" leidyb. grupė, 2002 // Metai - 2002, Nr. 11, p. 144-147. 

Apie A. Krasnovą 

Aleksandras Krasnovas atsisveikino labai solidžiai: [apie A. Krasnovo atsistatydinimą iš „Vagos“ leidyklos direktoriaus pareigų] / R. Celencevičius // Respublika.- 1996, kovo 13, p. 17. 

Aleksandras Krasnovas (g. 1948) // Lietuvių rašytojai. – Vilnius : Vaga, 1979-1993. – [T.] 2. D. 1, p. 229-230. 

Keičiami "Vagos" vadovai; A.Krasnovas atsisveikino labai solidžiai : [apie leidyklą ir jos išleistas knygas] / Raimondas Celencevičius // Respublika - 1996, kovo 8, 13. 

Kelias, pamatuotas darbais ir žodžiais / Kristina Bačiulienė. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. –2011, kovo 3-16 (Nr. 9/10), p. 15. 

Krasnovas Aleksandras // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 247. 

Krasnovas Aleksandras (g. 1948 11 03) // Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos. - Kaunas : Neolitas, 2007. - P. 379. 

Krasnovas Aleksandras // Tarybų Lietuvos enciklopedija.- T. 2.- 1988, p. 384. 

Margas leidybos pasaulis: [interviu su „Minties“ leidyklos direktoriumi A. Krasnovu] / V. Malinauskienė // Tarp knygų.- 2000, gegužė, p. 18, 20. 

Pakeisti „Vagos“ vadovai / R. Grybas // Respublika.- 1996, kovo 27. 

Prof. Aleksandro Krasnovo monografija "Atgimimo proza. XX a. devintojo dešimtmečio lietuvių prozos ir kritikos studija" : [recenzija] / Virginijus Norvaiša. – Iliustr. – Rec. leid.: Atgimimo proza / Aleksandras Krasnovas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011 // Universitas Vilnensis. .- 2012, vasaris (Nr. 1), p. 10. 

1948 m. lapkričio 3 d. Šiurpiškėse Zarasų rajone gimė Aleksandras Krasnovas / Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- V.- 1996, p. 374.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas