Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Alvinai Pučinskaitei – 75

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija


Knygos 

Bibliotekų ir mokslinės technikos informacijos tarnybų skaitytojų ir abonentų aptarnavimo apskaitos vienetai. Parengė A. Pučinakitė ir tk. – V.: VRB.- 1988, 17 p. 

Bibliotekų ir mokslinės technikos informacijos tarnybų skaitytojų ir abonentų aptarnavimo apskaitos vienetai. Parengė A. Pučinakitė ir tk. – V. : VRB.- 1984, 20 p. 

Darbas su periodiniais leidiniais centralizuotoje bibliotekų sistemoje : metodikos rekomendacijos / Alvina Pučinskaitė.- - Vilnius, 1982. - 75 p. 

Kultūros švietimo įstaigų darbuotojų seminaro – stovyklos pavyzdinis planas ir metodikos rekomendacijos / Alvina Pučinskaitė ir kt. –V. - 1981, p. 68. 

Skaitytojų ir išduotos literatūros apskaita : (Konstitucija).- Vilnius, 1978, p. 12. 

Šiaulių II- os bibliotekos bibliografinio informacinio darbo organizacija ir bibliografinių žinių propaganda / Alvina Pučinskaitė ir kt. – 1965, 82 p. 

Tarybų Lietuvai 40 : metod. rekomendacijos b-koms pažymėti Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-ąsias metines / sudaryt. Alvina Pučinskaitė .- Vilnius : LTSR valst. resp. b-ka, 1980, 68 p. 

Straipsniai 

Ataskaitinių konferencijų rengimo metodika / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1987, Nr. 1, p. 22-26. 

Ateities planai ir perspektyvos / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1979, Nr. 8, p. 6-7. 

Bibliografines žinias skaitytojui / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1962, Nr. 10, p. 27-28. 

Biblioteka liaudies ūkio specialistams / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1977, NR. 7, p. 8-11. 

Bibliotekų darbo efektyvumas / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1983, Nr. 4, p. 26-28. 

CB filialų paslaugų apimtis ir kokybė / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1986, Nr. 1, p. 27-31. 

Darbas su atskiromis skaitytojų grupėmis / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1978, Nr. 2, p. 17-21. 

Darbo kolektyvo biblioteka/ Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1983, Nr. 6, p. 6-7. 

Druskininkų kontrastai / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1986, Nr. 7, p. 10-11. 

Du klausimai : [LTSR VRB pasisakymai] / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1989, Nr. 2, p. 11-12. 

Efektyvumo pagrindas bendradarbiavimas / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1982, Nr. 8, p. 8-10. 

Esame reikalingi / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1990, Nr. 10, p. 18. 

Gairės praktinei veiklai / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1980, Nr. 1, p. 20-21. 

Giruliai – 1977 / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1977, Nr. 10, p. 20-22. 

Individualus darbas su skaitytojais / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1986, Nr. 6, p. 9-10. 

Kaimo bibliotekininko darbo diena / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1981, Nr. 11, p. 10-11. 

Kaimo kultūros židiniai / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1981, Nr. 6, p. 19-20. 

Kaip rūpinamasi laisvalaikiu / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1986, Nr. 4, p. 26-27. 

Kaip tenkinamos Vilniečių skaitymo reikmės / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1984, Nr. 4, p. 6-9. 

Kiekvienai bibliotekai savo mikrorajoną / Alvina Pučinskaitė // Bibliotų darbas.- 1981, Nr. 4, p. 2-4. 

Kilnojamų bibliotekų darbo organizavimas / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1981, Nr. 3, p. 25-27. 

Knygų išdavimo punktai ir jų veiklos gerinimas / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1979, Nr. 3, p. 25-27. 

Koks žingsnis bus žengtas / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- Nr. 5, p. 15-16. 

Kur rasti užsienio žurnalą / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1976, Nr. 1, p. 8-9. 

Miestų CB filialų veiklos koordinavimas su kitų žinybų bibliotekų veikla / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1982, Nr. 4, p. 26-29. 

Nestacionariniam aptarnavimui – didesnį efektyvumą / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1980, Nr. 12, p. 2-4. 

Paaiškėjo geriausios bibliotekos / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1978, Nr. 11, p. 9-11. 

Periodinių leidinių tvarkymas ir panaudojimas / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1977, Nr. 4, p. 17-19. 

Prieš formalumą – už racionalumą / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1987, Nr. 10, p. 7-8. 

Respublikos pavaldumo miestų gyventojų bibliotekininkų aptarnavimo apžiūros rezultatai / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarasms.- 1982, Nr. 1, p. 33-35. 

Seminaras Skuode / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1977, Nr. 6, p. 30. 

Skaitymo turinio ir intensyvumo rajono (miesto) bibliotekose analizė / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1983, Nr. 2, p. 24-27. 

Skaitytojų ir išduotos literatūros apskaita / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1978, Nr. 2, p. 14-16. 

Skaitytojų telkimas / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1979, Nr. 6, p. 12-13. 

Skaitytojų telkimas ir perregistravimas rajono bibliotekose / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminaras.- 1977, Nr. 2, p. 15-17. 

Skaitoma ar neskaitoma poezija / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1986, Nr. 8, p. 2-3. 

Tarpbibliotekinis abonementas centralizacijos sąlygomis / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1978, Nr. 7, p. 32-33. 

TBA darbas centralizuotos sistemos filialuose / Alvina Pučinskaitė // Medžiaga seminarams.- 1978, Nr. 3, p. 28-31. 

Valstybinio standarto pakeitimas / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1983, Nr. 3, p. 24. 

Viskas daroma skaitytojui / Alvina Pučinskaitė // Bibliotekų darbas.- 1987, Nr. 4, p. 26-28. 

Apie A. Pučinskaitę 

Mykolas Vaira : [apie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotoją Alviną Pučinskaitę] / Juozas Kaladinskas. – Portr. // Mūsų protėviai prie Čičirio / Juozas Kaladinskas. – Utena : Utenos Indra, 2006-2007. – D. 1, p. 117-119. 

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje: [apie A. Pučinskaitę] / Zarasų kraštas.- 1993, geg. 26.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas