Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui R. Šakaliui - 75

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygose iliustracijos 

Antano Rimanto Šakalio kūrybos vokai, atvirukai (atvirlaiškiai), suvenyriniai lapai : katalogas / [parengė Balys Sriubas] Vilnius : [A.R. Šakalys], 1998- d. iliustr. 20. 

Aušrelė : elementorius pagalbinėms mokykloms / Juozas Danilavičius ; iliustravo D. Antinytė, A. Šakalys.- Kaunas: Šviesa.- 1974, p. 119 p., [1] lent. lap. :

Daina / Jurgis Baltrušaitis (1873-1944) ; portretas R.A. ŠakalioKaunas : Atmintis, 1999 (Kaunas : Morkūnas ir Ko) : portr.

Dangaus virėjas : pasakos : ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui / sudarė Jonas Stukas ; iliustravo Antanas Šakalys.- Vilnius : Vaga, 1980.- 23 p. : iliustr. 

Dėmesio-mašina! / [Petras Žiupsnys] ; pieš. Antano Šakalio.- Vilnius : Vaga, 1970.- [14] p. : iliustr. 

Gamtos pažinimas : vadovėlis III kl. / Stasys Molis, Bronė Rimkevičienė ; iliustr. A. Šakalys.- 3-iasis leid. Kaunas : Šviesa, 1976.- 123 p. : iliustr. ir žmlp. + 1 atsk. žmlp. lap. 

Garantuoju asmeniu ir gyvybe : [apybraižos apie mokytojus, žuvusius nuo nacionalistinių žudikų rankos] / Petras Želvys ; iliustr. A. Šakalys.- Kaunas : Šviesa, 1971.- 207 p. : portr. 

Gražina Didelytė mūsų atminty : [prisiminimai apie grafikę Gražiną Didelytę / sudarytojas Vygandas Čaplikas] Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas).- 281, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 cm.- Aut.: R. Šakalys ir kt. 

Justinas Marcinkevičius. "Mindaugas", "Mažvydas", "Katedra" : [iliustracijos Justino Marcinkevičiaus draminei trilogijai].- Vilnius : Vaga, 1978 (Kaunas : K. Poželos sp.).- 1 apl. (17 lap.) : iliustr. 

Kaip trys smarkuoliai karalystę gelbėjo : [pasaka] / Giedra Vincas ; iliustravo A. Šakalys.- Vilnius : Vaga, c1976.- 39 p. : iliustr. 39 p. 

La versione in lituano antico del XVI capitolo dell'Articulus di Hunnius / Guido Michelini ; [copertina di Antanas Šakalys].- Potenza : Casa editrice il Salice, 1991.- 69, [1] p. 

Lietuva. Mokslas. Istorija [Grafika] : [grafikos darbų reprodukcijos] / Antanas R. Šakalys.- Vilnius : Regnum fondas, 2001].- 1 apl. (40 lap., [4] p.) : nespalv. ; 26 cm 

Lietuviški kino plakatai [Grafika] = Lithuanian film posters.- [Vilnius] : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, [2011] ([Vilnius] : Mardosų sp.).- 1 apl. (24 atvirukai) : spalv. ; 21 x 15 cm, 15 x 21 cm 

Likimo vartai : mano gyvenimo romanas / Antanas Mikalajūnas ; iliustr. A.R. Šakalys.- Vilnius : Žvilgsnis, 1992.- 318 p., [8] iliustr. lap. : iliustr.

Motinų motina : prisiminimai, meilė Motinai ir Tėvynei / Antanas Mikalajūnas ; lit. bendraaut. A. Laurinčiukas. - Kaunas : Spindulys, 1994. - 324, [3] p., 16 iliustr. lap. Turinys: Po tėviškės dangumi; Mes visi žemės vaikai; Kas kelia mintį aukštyn?; Širdies skausmas ir daina; Amžinosios svajonės I. Laurinčiukas, Albertas (1928-2012). II. Šakalys, Antanas Rimantas (1938-).- 324, [3] p., 16 iliustr. lap. : iliustr. 

Mūsų kariai : [eilėraščiai] : jaunesniam mokykliniam amžiui / Mackevičius Bronius ; iliustravo A. Šakalys.- 2-asis papild. leid..- Vilnius : Vaga, 1978. 

Napalio žaislai : [eilėraštukai] / Kostas Kubilinskas ; iliustr. A. Šakalys.- Vilnius : Vaga, 1972.- [15] p. : iliustr. 

Prancūzų kalbos vadovėlis VIII klasei / E. Narbutas ; iliustr. Antanas Šakalys.- 6-asis leid.- Kaunas : Šviesa, 1985.- 135 p. : iliustr. 

Saulė, mėnulis ir vėjas : [lietuvių liaudies pasaka] / iliustr. Antanas Šakalys.- Vilnius : Vaga, 1970.- [16] p. : iliustr. 

Šviesos miestas / Vytautas Misevičius ; iliustravo Antanas Šakalys.- Vilnius : Vaga, 1973 (Vilnius : "Vaizdo" sp.).- 36, [1] p., įsk. virš. : iliustr. 

Taiklioji ranka : apsakymai : jaunesniam mokykliniam amžiui / Laurinčiukas Albertas ; iliustravo Antanas Šakalys .- Vilnius : Vaga, 1979.- 55 p. : iliustr. 

Viduriniųjų ir naujųjų amžių istorijos atlasas 8 klasei [Kartografija] / projekto vadovas: Karolis Mickevičius ; žemėlapius sudarė: Arūno Latišenkos IĮ ; dailininkai: Antanas Rimantas Šakalys, Vilius Jurkūnas.- Vilnius : Briedis, 1997.- 32, [1] p. : iliustr. 

Zuikių pasakos : pasakos, sakmės, patarlės, juokai / [paruošė Jonas Stukas ; iliustravo Antanas Šakalys].- Vilnius : Vaga, c1974.- 78 p. : iliustr. 

Говорящий там-там : [для млад. школьного возраста] / Альбертас Лауринчюкас ; пер. с литов. В. Чепайтис ; [худож. А. Шакалис].- Вильнюс : Вага, c1977.- 47 p. : iliustr.
[Солнце, луна и ветер : литовская народная сказка / перевел Вагиф Арзуманов ; художник Антанас Шакалис].- Бакы : Кэнчлик, 1978.- [16] p. : iliustr.

Iliustracijos 

Antano Rimanto Šakalio kūrybos vokai. Atvirukai (atvirlaiškiai, suvenyriniai lapai 1979-1997, katalogas.- Vilnius.- 1998, p. 100. 

A.Kulviečio portretas: [tapyba] / Antanas Šakalys // Zarasų kraštas.- 1991, birž. 8.

Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytenis : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 126. 

Dionizas Poška ir Joachimas Lelevelis : [grafika : reprodukcija] / Antanas Rimantas Šakalys // Baubliai / Stasys Skrodenis. – [Klaipėda : Druka], 2007. – P. 4. 

Emilija Pliaterytė : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 268. 

Gal taip galėjo atrodyti Palangos Birutė : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 349. 

Gediminas Didis kunigaikštis Lietuvos / dail. A. Šakalys // Kardas.- 1991, Nr. 4, p. 6. 

Jonas Jablonskis : [portretas, piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 469. 

Karininkas Antanas Juozapavičius : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 19. 

Kazimieras Simonavičius. 1980 : [spalvotas linoraižinys : nespalvota reprodukcija] / R. Šakalys // Lietuvių grafika, 1975-1980 / parengė Rimtas Tarabilda. – Vilnius : Vaga, 1983. – Iliustr. 53. 

Lakūnas Steponas Darius : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 235. 

Lietuvos aviacijos pradininkas Aleksandras Griškevičius : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 296. 

Lietuvos kariuomenės generolas Povilas Plechavičius : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 289. 

Martynas Mažvydas : [reprodukcija] / Antanas Šakalys. – Portr. // Šventa Žemaičių žemė / [sudarė Vaclovas Paulauskas]. – Vilnius : Gairės, 1998. – P. 9. 

Mažosios Lietuvos leidėjas, spaustuvininkas Enzys Jagomastas : [piešinys : spalvota reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 330. 

Mikalojus Daukša : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 210. 

Partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 412. 

Poetas ir diplomatas Jurgis Baltrušaitis : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 130. 

Prelatas Mykolas JeronimasKrupavičius : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 405. 

Simonas Daukantas : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 460. 

Vienas iš lietuviškos raštijos kūrėjų - Abraomas Kulvietis : [grafika : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio piešinys // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 104. 

Vyskupas Justinas Staugaitis : [portretas, piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 472. 

Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius : [piešinys : reprodukcija] / Antano Rimanto Šakalio pieš. // Po Lietuvą / Algimantas Semaška. – Vilnius : Algimantas, 2004. – P. 253. 

Straipsniai 

Ar ne laikas keisti Zenoną Vaigauską? / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. – 2007, saus. 23, p. 3. 

Ar reikalingi mums tokie muziejai? / Antanas Rimantas Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2007, birž. 30, p. 3. 

Atviras laiškas darbo ir socialinės apsaugos ministrei Vilijai Blinkevičiūtei ir Sodros Pensijų skyriui / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas - 2002, rugpj. 8, p. 14. 

Civilizacija ar kultūra? / Antanas Rimantas Šakalys // XXI amžius. – 2009, vas. 11, p. 6. 

Civilizacija ar kultūra? / Antanas Rimantas Šakalys. – Portr. // Varpas. – 2009, Nr. 3, p. 2. 

Civilizacija ar kultūra? / Antanas Rimantas Šakalys // Lietuvos aidas. – 2009, vas. 3, priedas "Naujausios žinios", p. 4. 

Civilizacija ar kultūra? / Antanas Rimantas Šakalys // Tremtinys. – 2009, vas. 6, p. 1, 4. 

Civilizacija ar kultūra? / Antanas Rimantas Šakalys // Tėviškės žiburiai. –2009, vas. 18, p. 3. 

Dailininkas nelaukis malonių iš valdžios : [pokalbis su dailininku A.R. Šakaliu / kalbėjosi] Juozas Strėva. – Iliustr. // Baltijos kelias. –2005, rugsėjis (Nr. 17), p. 4. 

Dailininkui architektui A. Umbrasui - 75-eri / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2004, bal. 5, p. 3. 

Didžioji kunigaikštystė ar karalystė? / Antanas Rimantas Šakalys. – Iliustr. // Varpas. – 2004, Nr. 7, p. 2 (virš.). 

Drūtai laikyk, drūtai stovėki / Antanas Rimantas Šakalys // XXI amžius. - 2010, gruod. 3, p. 12. 

Džordžo Sorošo "aferos" / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. –2005, gruod. 29, p. 5. 

Filatelistai liepos mėnesį užbaigė įprasmindami pasaulio ir Lietuvos įvykius / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2004, rugpj. 3, p. 11. 

Įsisenėjęs sąstingis Lietuvos pašte / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2009, bal. 18, p. 7. 

Įvykiai, palikę mūsų visuomenę neabejingą (1) / Antanas R Šakalys. – iliustr. // Lietuvos aidas. –2006, gruod. 11, p. 4. 

Jau penkeri metai, kai kuriama Nepriklausomos Lietuvos Filatelija : [atsakymai į red. anketos klausimus / Paruošė] Balys Sriubas - A u t.: Antanas Rimantas Šakalys, Feliksas Tiškus // Lietuvos aidas - 1995, Birž. 23, p. 22.

Kai "mokslinis komunizmas" trikdo mąstyseną / Antanas Rimantas Šakalys // XXI amžius. –2011, spal. 21, p. 3. 

Kaip suprasti bendradarbiavimą lygiateisiais pagrindais ir "prioritetinių principų" lygiu? / Antanas R. Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. –2004, vas. 19, p. 7. 

Kam - pasaulio teisuoliai, o kam - žydšaudžiai / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Varpas. – 2009, Nr. 9, p. 3. 

Kam - Pasaulio teisuoliai, o kam - žydšaudžiai / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. –2009, birž. 5, p. 9 

Kas ta sanglauda? / Antanas Rimantas Šakalys // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2007, liep. 23, priedas "Naujausios žinios", p. 1. 

"Kauno dienos 2004" : filatelistų kampelis / Antanas Rimantas Šakalys // Lietuvos aidas. –2004, geg. 24, p 

Ketvirtąjį atgimimą pasitinkant / Antanas R. Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2003, liep. 3, p. 9. 

Kokios man partijos reikia / Antanas Rimantas Šakalys // Lietuvos aidas. –2006, liep. 7, p. 6. 

Kolekcionieriaus kampelis : Tadui Ivanauskui 125 metai (1882 12 16 - 1970 06 01) / A.R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2007, gruod. 18, priedas "Naujausios žinios", p. 1. 

Konferencijos "Europos sutartį pasitinkant - integracijos ekonominiai aspektai" medžiaga [Vilnius : straipsniai] - Aut.: Albertas Šimėnas, Gediminas Kirkilas, Kęstutis Skrebys, Audrius Rudys, Rimantas Smetona, Rytis Martikonis, Stasys Kropas, Antanas Burkauskas, Dangiras Mikalajūnas, Algirdas Šakalys, Gediminas Miškinis, Mečislovas Treinys, Kazys Ėringis // Tėvynės sargas - 1996, Nr. 1/2, p. 2-92. 

Kur tautiškumo ir valstybės tapatybės krizė / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2007, geg. 4, p. 1, 5. 

Lietuvos laisvės įtvirtinimui reikalingas referendumas? : [apie Lietuvos sąjūdžio tarybos 1998 m. sausį pasiūlytą referendumo dėl įstatymo "Dėl draudimo kandidatuoti ar užimti pareigas ar pareigybes" projektą] / Antanas Rimantas Šakalys // Lietuvos aidas - 2002, birž. 26, p. 3. 

Lietuvos prezidentai : komentuojant liepos 12 d. Seimo išplatintą pareiškimą "Apie Lietuvos prezidentus" ("Lietuvos aidas, Nr. 159) / Antanas Rimantas Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. –2004, liep. 30, p. 11. 

Lietuvos Seime - "penktoji kolona" / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. –2007, spal. 2, p. 7. 

Nepateisinamas nuolaidžiavimas / Antanas R. Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2007, spal. 26, p. 6. 

Pasaulio teisuoliai, o ne žydšaudžiai / Antanas R.Šakalys ; Eltos nuotr. // Vakaro žinios. –2009, birž. 12, p. 1, 6. 

Pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį / Antanas Rimantas Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2004, liep. 5, p. 3. 

Prezidento rinkimai ir pasirinkimas / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2004, geg. 20, p. 3. 

Prisimenant Didžiosios Britanijos karalienės vizitą / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, lapkr. 9, p. 1, 7. 

Prūsų Tvinkstei - Karaliaučiui, Kionigsbergui - 750 metų / Antanas Rimantas Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2005, liep. 4, p. 1. 

Rinkimai, rinkimai, rinkimai / Antanas R. Šakalys. – Iliuxtr. // Lietuvos aidas. –2004, birž. 8, p. 1. 

Rinkimų "pirmas turas" baigėsi : [politinė apžvalga] / Antanas R. Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. –2004, birž. 18, p. 3. 

Siūloma nebalsuoti už Valdą Adamkų… / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. – 2004, birž. 25, p. 3. 

Skautų judėjimui - 100 metų! / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2007, bal. 17, p. 7. 

Skirtingi sąrašai / Antanas R. Šakalys // Tėviškės žiburiai. –2009, birž. 30, p. 5. 

Sukanka 20 metų rugpjūčio 23 d. mitingui prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje / Antanas Rimantas Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2007, rugpj. 24, p. 7. 

Suvenyriniuose vokuose ir pašto ženkluose - Lietuvos istorija : [pokalbis su dailininku A.R. Šakaliu apie jo darbų parodą Vilniaus apskrities centriniame pašte / užrašė] Jurgita Čepulytė. – Portr. // Lietuvos paštas. –2007, spalis (Nr. 10), p. 4. 

Šimtas dailininko A.R. Šakalio įžymybių / Mindaugas Klusas ; [su menininko pasisakymu]. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. –2009, saus. 29, p. 13. 

Šv. Kazimiero bažnyčiai Vilniuje - 400 metų / Antanas R. Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2004, geg. 13, p. 14. 

Už ketvirtą atgimimą / Antanas R. Šakalys. – Portr. // Lietuvos aidas. –2004, birž. 26, p. 5. 

Valstybės įvaizdžio kūrimas ar kryželių dėliojimas? / Algimantas Zolubas, Antanas Šakalys. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –2003, rugpj. 22, p. 5. 

Važiuoti! O gal nevažiuoti?! / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. –2005, vas. 18, p. 14. 

Vieniems - pasaulio teisuoliai, kitiems žydšaudžiai / Antanas. R. Šakalys // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2009, birž. 10, priedas "XXI amžiaus horizontai", p. 2. 

Vis tas lenkų klausimas! / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. ––2007, bal. 14, p. 6. 

Žaidimas Lenkijos istorijos korta / Antanas Rimantas Šakalys // Dirva. – 2011, geg. 10, p. 11. 

Žaidimas Lenkijos istorijos korta / Antanas Rimantas Šakalys // Varpas. –2011, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 4. 

Apie dailininką A. R. Šakalį 

Antanas Rimantas Šakalys : [apie dailininką, grafiką, knygų iliustratorių] / Vytautas Bogušis // Lietuvos aidas - 2002, rugpj. 27, p. 14. 

Antano Šakalio žibintai : [apie dailininką A.R. Šakalį, dirbantį suvenyrinės filatelijos žanre] / Algimantas Zolubas // Lietuvos aidas - 2002, rugs. 6.

Antypolskie koperty znowu w grze / Witold Janczys : [apie grafiko Antano Rimanto Šakalio sukurtus piešinius ant pašto vokų] // Kurier Wileński. –2010, 27-29 marca (nr 57), p. 8. 

Ar ilgai dar mažųjų ir nedorųjų aistros laikys nelaisvėje teisingumą?: [mintys apie tikrą tautos istoriją, ryšium su A. R. Šakalio meninių vokų serija "Lietuvos prezidentai" (str. minimi EP narys V. Landsbergis, gen. J. Žemaitis-Vytautas)] / Ona Voverienė // Lietuvos aidas. –2004, liep. 31, p. 1. 

Ar reikia Lietuvai postmodernizmo "ermitažų"?: [apie liep. 21 d. įvykusią "Lietuvos Aido" skaitytojų klubo ir "Tautos Fronto" apskritojo stalo diskusiją, kurioje dailininkas A.R. Šakalys, dailininkas ir menotyrininkas L. Pocius, Lietuvos moterų lygos (LML)pirmininkė O. Voverienė, LML narės O. Kuorienė, D. Oželytė, L. Potašienė, Z. Vaskelienė diskutavo apie grėsmę tautiniai kultūrai, į Lietuvą veržiantis postmodernistiniam menui, vokiečių pretenzijas Lietuvai dėl dviejų pavekslų grąžinimo, Valdovų rūmų ekspozicijos formavimą (str. minimas menininkas J. Mekas). Šakalys, Antanas Rimantas, 1938] / Ona Voverienė // Lietuvos aidas. –2007, rugpj. 1, p. 8. 

Architektui, dailininkui Juozui Kamarauskui - 130 metų (1874-1946): [dailininkas A.R. Šakalys architekto, dailininko gimimo sukakčiai paminėti išleido tris suvenyrinius vokus] // Lietuvos aidas. – 2004, bal. 30, p. 7.

Brandžios dailės paroda Rotušėje : [apie dailininko A.R. Šakalio darbų parodą, Vilnius] / Raimonda Karosaitė // Vakarinės naujienos - 1998, spal. 12, p. 15.

Dailininkas Antanas Rimantas Šakalys / Stanislava Kirailytė. – Iliustr. // Antazavės krašto istorija / Stanislava Kirailytė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2006. – P. 269-270. 

Dailininkas Antanas Rimantas Šakalys / Jonas Variakojis. – Iliustr., portr. – Santr. angl. // Filatelistų draugijos „Lietuva“ biuletenis. – Nr. 237 (2008/2009), p. 118-119. 

Dailininkas grafikas Antanas Rimantas Šakalys / Ona Voverienė. – Portr. // Tautotyros etiudai / Ona Voverienė. – Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2011. – P. 479-487. 

Dailininkas nelaukis malonių iš valdžios : [pokalbis su dailininku A.R. Šakaliu / kalbėjosi] Juozas Strėva. – Iliustr. // Baltijos kelias. – 2005, rugsėjis (Nr. 17), p. 4. 

Dailininkas, skelbiantis pasauliui tikrąją, didingą ir orią tautos istoriją : apie grafiką Antaną Rimantą Šakalį / Ona Voverienė. – Portr., iliustr. – B. d. // Lietuvos aidas. –2004, vas. 10, p. 11. 

Dailininkas, skelbiantis pasauliui tikrąją, didingą ir orią tautos istoriją : apie grafiką Antaną Rimantą Šakalį / Ona Voverienė. – Portr., iliustr. – Pab. Pradžia Nr. 33 // Lietuvos aidas. – 2004, vas. 11, p. 11. 

Dailininkas, žinantis žmogaus gyvenimo prasmę : minint dailininko grafiko ir publicisto Antano Rimanto Šakalio 70-ąsias gimimo metines / Ona Voverienė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, spal. 4, priedas "Naujausios žinios", p. 1-2. 

Dar vienas Dievo Tarno Mečislovo Reinio įamžinimas: [Išleistas dailininko Antano Rimanto Šakalio sukurtas vokas, skirtas Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio 55-osioms mirties metinėms] / Aldona Vasiliauskienė // Utenis. – 2008, lapkr. 8, p. 4. 

Didinga ir ori tautos istorija : minint Lietuvos grafiko Antano Rimanto Šakalio 70-ąsias gimimo metines / Ona Voverienė // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2008, kovo 8, p. 8. 

Didinga ir ori tautos istorija dailininko kūryboje : minint Lietuvos grafiko A. R. Šakalio 70-ąsias gimimo metines / Ona Voverienė // XXI amžius. – 2008, spal. 1, p. 5. 

Edukacinės komisijos jubiliejui skirtas vokas : [apie dailininko A.R. Šakalio grafikos darbų parodą, Vilnius] / Vytautas Bogušis // Lietuvos aidas - 1998, spal. 16, p. 13. 

Envelopes? - or anti-semitic proclamations? : [apie grafiko A.R.Šakalio gamybos vokų su antiseminitine tematika prekybą Vilniaus centriniame pašte] // Jerusalem of Lithuania. –2008, April-June (no. 3/ 4), p. 6. 

FILOP. Dėmesys aviacijai: [apie dailininką ir filatelistą A.R. Šakalį, kuriantį suvenyrinius vokus ir pašto ženklus] / Laura Baldauskaitė // Aviacijos pasaulis. – 2003, vas. 14, p. 5. 

Graviūrų rinkinys apie Lietuvos kultūrą : [apie dailininką A.R. Šakalį : straipsniai] / Vytautas Bogušis, Aldona Bieliauskienė // Plungė - 2002, birž. 26, p. 4.

Ieškantys suranda : [apie dailininko A.R. Šakalio graviūrų aplankų "Lietuva. Mokslas. Istorija"] / Liudvikas Pocius // Lietuvos aidas - 2002, rugpj. 29, p. 14. 

Istorija grafikos lakštuose ir vokuose : [apie dailininko A.R. Šakalio kūrybos parodą, Kaunas] / Virginijus Mizaras // Laikinoji sostinė - 1998, geg. 1, p. 8. 

Iš šilutiškiai liudijo meilę Lietuvai / Vilija Budrikienė. – Iliustr. – Aut.: Alfonsas Šeputis, Virginija Gečaitė, Ramunė Mauricaitė, Gražina Bardauskienė, Kęstutis savickas. – Turinys: Šilutėje karaliavo vėjai ; Švėkšniškiai vyko pas Prezidentą ; Nepriklausomybę minėjo ir katytiškiai ; Į istoriją pažvelkime bibliotekoje ; Usėniškiai surengė šaškių turnyrą ; Šauliai pagerbė veteranus // Šilutės naujienos. –2009, vas. 19, p. 7, 9. 

Jak Antanas Šakalys krzepi litewskie serca / Jan Sienkiewicz. – Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 24-26 lutego (nr 38), p. 3. 

Kad didžiuotumės savo tauta :[paroda dailiniko A. R. Šakalys] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. - 1999, lapkr. 19, p.6. 

Karalienės Barboros Radvilaitės mirties metinės : [dailininko A.R. Šakalio improvizacija grafikoje pagal J. Mateikos tapybos šedevrą ant suvenyrinio voko, skirto karalienės Barboros Radvilaitės mirties metinėms] // Lietuvos aidas. – 2004, geg. 10, p. 3. 

Kas kursto antisemitizmą / Milanas Chersonskis // Lietuvos Jeruzalė. – 2009, balandis - birželis (Nr. 3/4), p. 7. 

Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ - 65 : arkivyskupo jubiliejui skirtas vokas, dailininkas R. Šakalys] // Lietuvos aidas. –2003, lapkr. 8, p. 3. 

Kolekcionieriaus kampelis : Tadui Ivanauskui 125 metai (1882 12 16 - 1970 06 01) / A.R. Šakalys. // Lietuvos aidas. –2007, gruod. 18, priedas "Naujausios žinios", p. 1. 

Kristijonas Donelaitis filatelijoje: [Šakalys, Antanas Rimantas, (1938-)/ Bernardas Aleknavičius // Kristijono Donelaičio portretas / Bernardas Aleknavičius. – Klaipėda : Druka, 2010. – P. 126-133. 

Kuo turėtų rūpintis valstybė, imasi vienišiai pasiaukojantys žmonės: [apie dailininko A.R. Šakalio suvenyrinių vokų seriją "Išgarsėję lietuviai užsienyje"]/ Algimantas Zolubas // Lietuvos aidas. – 2005, liep. 23, p. 3. 

Kuo turėtų rūpintis valstybė, imasi vienišiai pasišventėliai: [apie grafiką A. R. Šakalį] // Varpas. – 2005, Nr. 9, p. 2 (virš.). 

Kuo turėtų rūpintis valstybė, imasi vienišiai pasišventėliai: [apie A.R. Šakalio suvenyrinių vokų seriją "Išgarsėję užsienyje lietuviai"]/ Algimantas Zolubas // Draugas. – 2005, rugpj. 5, p. 4. 

"Kviečiu lietuvius būti išdidžius": [apie dailininko Antano Šakalio estampų parodą Seime] / Dainora Mozerienė // Aviacijos pasaulis. – 2007, Nr. 15 (rugpj. 10), p. 2-3. 

"Lietuvos Aidas" - vilties ir laisvės ženklas: [apie dienraščio "Lietuvos aidas" misiją ir pagrindines strategines kryptis, žurnalistų K. Žičkaus, L. Pečeliūnienės, J.A. Patriubavičiaus, L. Jonušo, R. Grinbergienės, L. Pociūnienės, V. Litvinavičiaus vaidmenį "Lietuvos Aido" istorijoje, "Lietuvos Aido" skaitytojų klubų veiklą (str. minimi EP narys V. Landsbergis, "Lietuvos Aido" vyriausiasis redaktorius A. Pilvelis, žurnalistas V. Žeimantas, autoriai: akad. R. Grigas, akad. Z. Zinkevičius, rašytojai J. Avyžius, J. Mikelinskas, E. Mikulėnaitė, mons. A. Svarinskas, filosofas L. Donskis, inžineriai A. Zolubas ir S. Šimkevičius, buvęs politinis kalinis I. Kalėjas, rašytojas S. Gentvilas, buvęs disidentas A. Terleckas, poetai V. Cinauskas ir V. Jurevičius, literatūros kritike E. Dekaminavičienė, politologas V. Bražėnas, dailininkas A.R. Šakalys, laisvės kovotojas E. Burokas, skaitytojų klubo vadovė L. Veličkaitė, buvęs premjeras G. Vagnorius)] / Ona Voverienė // Lietuvos aidas. – 2007, rugpj. 17, p. 1, 9. 

Lietuvos deimančiukai dailininko Antano Rimanto Šakalio kūryboje / Ona Voverienė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, vas. 23, p. 9. 

Lietuvos deimančiukai dailininko Antano Rimanto Šakalio kūryboje / Ona Voverienė // Varpas. – 2008, Nr. 10, p. 2 (virš.) - 1. 

Lietuvos deimančiukai grafiko Antano Rimanto kūryboje / Ona Voverienė // Gimtinė. – 2007, rugpj. 1-31 (Nr. 8), p. 1, 5. 

Litewski grafik atakuje posłów Polaków na Sejm Litwy : [apie dailininką Antaną Rimantą Šakalį] / Witold Janczys. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2008, 27-29 grudnia, (nr 248), p. 1-2.
Mečislovui Bulakui - 100 : 1907 09 12 (30) - 1994 10 21: [apie A. R. Šakalio voką, išleistą pagerbiant dailininko atminimą] // Lietuvos aidas. –2007, spal. 2, priedas "Naujausios žinios", p. 1. 

Menas įtikėtinose ir neįtikėtinose erdvėse : kūriniai - ne tik galerijose Šakalys, Antanas Rimantas, (1938) / Vidas Poškus. – Iliustr. – Pab. Pradžia: Nr. 4. // 7 meno dienos. – 2008, vas. 1, p. 7. 

Miesto jubiliejui - du kraštiečio darbai: [Vilniuje gyvenantis Tauragės kraštietis A. Batavičius ir dailininkas grafikas A. R. Šakalys sukūrė ir atspausdino Tauragės miesto 500 metų jubiliejui skirtą pašto voką] / Ramunė Ramanauskienė // Tauragės kurjeris. –2007, kovo 16, p. 8. 

Neišnaudojama galimybė: [ apie sąstingį pašto ženklų bei vokų leidyboje, kuris formuoja "ubagišką" Lietuvos įvaizdį (str. minimas dailininkas A.R. Šakalys)] / Algimantas Zolubas // Lietuvos aidas. –2006, lapkr. 10, p. 1, 4. 

Pagerbtas kraštietis: [Antanas Rimantas Šakalys suvenyrinių vokų serijoje "Išgarsėje užsienio lietuviai" sukūrė voką avangardinio kino meno kūrėjui Jonui Mekui] / Jonas Dagilis // Šiaurės Rytai. – 2005, rugpj. 16, p. 2. 

Paminėtas dailininko Antano Rimanto Šakalio 65-metis. – Iliustr. – Aut.: Gediminas Karpavičius, Liudas Pocius // Lietuvos aidas. – 2003, spal. 16, p. 12. 

Paminėtas dailininko Antano Rimanto Šakalio 65-metis: [apie jubiliejinę parodą "Meniniai vokai - istorinė publicistika", Kaunas, 2003 m. spal. 3 d] / Gediminas Karpavičius // Filatelistų draugijos „Lietuva“ biuletenis. – 2003, Nr. 1/2, p. 76-77. 

Paroda Seime : [apie Seimo parodų galerijoje atidarytą A. R. Šakalio grafikos darbų parodą "Lietuva. Mokslas. Istorija", skirtą Valstybės dienai] // Respublika. – 2007, liep. 23, p. 21. 

Parodos, skirtos Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atkūrimo 90-mečiui : [dvi dailininko Rimanto Šakalio parodos Marijampolės Kultūros centre] / Vytautas Gaulia // Savaitė. –2008, vas. 13, p. 3. 

Po vilties prezidento žvaigžde: [apie diplomato S. Lozoraičio dešimtųjų mirties metinių paminėjimą Kaune, kurį inicijavo S. Lozoraičio atminties išsaugojimo komitetas, dailininko R. Šakalio darbus, skirtus S. Lozoraičiui ir S. Lozoraičio premijos laureatams, apie S. Lozoraičio premijos 1998 m. laureatę žurnalistę N. Baužytę (str. minimas prof. V. Landsbergis)] / Ona Voverienė // Lietuvos aidas. –2004, liep. 19, p. 7. 

Poetui Bernardui Brazdžioniui - 100 : 1907 02 14-2002 07 11. : [apie dailininko A. R. Šakalio išleistą voką, skirtą poeto šimtmečiui, Lietuva] // Lietuvos aidas. ––2007, vas. 15, p. 5. 

Prelato Mykolo Krupavičiaus atminimas - dailininko Antano Rimanto Šakalio voke / Aldona Vasiliauskienė // Lietuvos aidas. –2006, kovo 18, p. 7.
Senjorus priešina tik kalbos apie politiką: [apie Vilniaus kavinėje "Post Scriptum" veikiantį intelektualų diskusijų klubą, Šakalys, Antanas Rimantas,( 1938-)]/ Milda Kuizinaitė // Lietuvos rytas. – 2012, kovo 17, priedas "Sostinė", p. 12. 

Skautų judėjimui - 100 metų! / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. – 2007, bal. 17, p. 7. 

Slibinai: [autoriaus pamąstymai apie dailininkės D. Tarabildienės paveikslą, kurioje pavaizduota moteris - Lietuva, trys slibinai - Rusija, Vokietija ir Lenkija bei raitelis - karžygys, nuo slibinų ginantis Lietuvą, apie Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos keliamus pavojus dabartinei Lietuvai, politikų bandymą "užliūliuoti visuomenės budrumą" (str. minimi Seimo pirmininko pavaduotojas Č. Juršėnas, EP narys V. Landsbergis, Vokietijos kanclerė A. Merkel, buvęs kancleris G. Schroderis, buvęs premjeras A. Šleževičius, žurnalistė I. Makaraitytė, dailininkas A. Tarabilda, dailininkas A.R. Šakalys, žuvę saugumo karininkas V. Pociūnas, žurnalistas K. Žičkus, Seimo narys T. Lideikis, cituojamas prof. L. Donskis)] / Algimantas Zolubas // Lietuvos aidas. – 2007, liep. 28, p. 6. 

Smagūs piešiniai ant voko: [apie dailininką, estampų kūrėją R. Šakalį] / Liucija Armonaitė // Lietuvos žinios. – 2004, rugpj. 30, p. 11. 

Sparnuoti lietuviai pašto ženkluose : tik tarpukario Lietuvoje S. Dariui ir S. Girėnui po žūties buvo skirta didelė serija pašto ženklų: apie kolekcionieriaus J. Čepo, dailininkų A. R. Šakalio ir G. Karpavičiaus iniciatyvą kuriant ir kolekcionuojant pašto ženklus ir vokus, skirtus Lietuvos aviacijos istorijai] / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2005, liep. 16, p. 9.

Sukanka 20 metų rugpjūčio 23 d. mitingui prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje / Antanas Rimantas Šakalys // Lietuvos aidas. – 2007, rugpj. 24, p. 7. 

Suvenyriniuose vokuose ir pašto ženkluose - Lietuvos istorija : [pokalbis su dailininku A.R. Šakaliu apie jo darbų parodą Vilniaus apskrities centriniame pašte / užrašė] Jurgita Čepulytė // Lietuvos paštas. – 2007, spalis (Nr. 10), p. 4. 

Šakaliai iš Ariekaukos kaimo / Juozas Kaladinskas // Mūsų protėviai prie Čičirio / Juozas Kaladinskas. – Utena : Utenos Indra, 2006-2007. – D. 3, p. 126-128. 

Šakalys Antas kino dailininkas / L. Tapinas // Lietuvos kinomotografininkai.- V. Mintis, 1986, p. 101. 

Šimtas dailininko A.R. Šakalio įžymybių / Mindaugas Klusas ; [su menininko pasisakymu] // Lietuvos žinios. –2009, saus. 29, p. 13. 

Šv. Kazimiero bažnyčiai Vilniuje - 400 metų / Antanas R. Šakalys // Lietuvos aidas. – 2004, geg. 13, p. 14. 

Tiksliausias Lietuvos istorijos laikrodis: [ apie dailininką A.R. Šakalį, jo reakciją į visus svarbiausius įvykius Lietuvoje, kovą už teisingumo atkūrimą Lietuvoje, jo naują mažosios grafikos seriją "Jie kūrė antrąją Nepriklausomą Lietuvos Respubliką" (str. minimi EP narys V. Landsbergis, diplomatas S. Lozoraitis, poetas B. Brazdžionis, politologas V. Bražėnas, gen. J. Kronkaitis, buvęs Seimo narys A. Petrusevičius, buvęs LLKS prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis-Vytautas, buvęs premjeras A. Brazauskas, cituojamas buvęs Čekijos prezidentas V. Havelas)] / Ona Voverienė // Lietuvos aidas. – 2006, liep. 29, p. 9.

Unikalią Vilniaus architektūrą menininkas įamžina ant vokų: [apie menininko A.R. Šakalio projektą, skirtą artėjančioms "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" dienoms] / Kristina Mažeikaitė // Lietuvos rytas. - 2006, rugpj. 4, priedas "Sostinė", p. 8. 

Valstybė lenkiasi savo piliečiams, tauta - savo didvyriams: [apie Seimo parodų galerijoje surengtą dailininko A.R. Šakalio estampų parodą "Lietuva. Mokslas. Istorija"]/ Ona Voverienė // Varpas. –2007, Nr. 8, p. 2 (virš.) - 1. 

Vilniaus centriniame pašte – lietuvių tautinę ideologiją įkūnijanti paroda : [apie dailininko Antano Rimanto Šakalio suvenyrinių vokų kolekciją eksponuojamą Vilniaus centriniame pašte] // Galvė. –2012, rugpj. 31, p. 5. 

Vokai ar antisemitiniai atsišaukimai: [apie grafiko A.R.Šakalio gamybos vokų su antiseminitine tematika prekybą Vilniaus centriniame pašte] // Lietuvos Jeruzalė. – 2008, balandis-birželis (Nr. 3/4), p. 5. 

Žavėjomės kraštiečio grafikos lakštais : [apie Dusetų dailės galerijoje veikiančią kraštiečio Antano Rimanto Šakalio grafikos darbų parodą] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 1999, spalio 22, p.6. 

Кто разжигает антисемитизм: [atsiliepimas į grafiko R. Šakalio rašynius "Lietuvos aide", 2009, Nr. 105, "Vakaro žiniose", 2009, borželio 12 d.] / Милан Херсонский // Литовский Иерусалим. –2009, апрель/июнь ( № 3/4), p. 7. 

Почтовые конверты или антисемитские листовки? :[ apie grafiko A.R.Šakalio gamybos vokų su antiseminitine tematika prekybą Vilniaus centriniame pašte] // Литовский Иерусалим. - 2008, апрель-июнь (№ 3/ 4), p. 6.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas