Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Domininkui Bukontui – 140

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija


Bukonto straipsniai

Dėl „Ežerėnų padangės“ lietuvių tikybos reikalų / Domininkas Bukontas // Viltis.- 1912, rugpj. 31, p. 1.

Ežerėnai: [apie Ežerėnuose įsteigtą siuvimo ir siuvinėjimo moterų dirbtuvę] / Domininkas Bukontas // Vienybė.- 1912, kovo 27.

Ežerėnai: [apie Ežerėnuose įsteigtą mergaičių gimnaziją] / Domininkas Bukontas // Vienybė.- 1912, kovo 27.

Ežerėnai; [apie Ežerėnuose įsteigtą “Saulės” draugijos skyrių, skaityklą-knygyną] / Domininkas Bukontas // Vienybė.- 1912, kovo 27.

Ežerėnai [apie Ežerėnų vartotojų draugijos susirinkimą] / Domininkas Bukontas // Viltis.- 1911, bal. 10. 

Ežerėnai [apie “Saulės” skyrių, kuriame įkurtas knygynas] / Domininkas Bukontas // Viltis.- 1911, bal. 10.

Iš Ežerėnų apylinkės lietuvių antropologijos / Domininkas Bukontas // Lietuvių tauta / Lietuvių mokslo draugija.- Vilnius: 1910.- Kn. 1, d. 4, p. 453-463.

Zarasai (Ežerėnai Kauno g.) : [apie Zaraų bažnyčioje pasakytą lietuvių kalba pamokslą] / Domininkas Bukontas // Vienybė.- 1912, Nr. 52, p. 827.


Apie jį knygose ir periodikoje

Ar pats D. Bukontas sutiktų?: [ mintys apie paminklo statybą] / L. Zujevas // Zarasų kraštas.- 1990, vas. 20, p. 3.

Bukontas Domininkas ( g. 1873 08 11 - 1919 01 19 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 3.- p. 331.

Bukontas Domininkas (1873 VIII 11 – 1919 I 19).- nuotr. // Lietuviškoji enciklopedija.- Kaunas, 1936, T. 4, p. 1001-1002.

Bukantas Domininkas (1873 VIII 11- 1919 I 19) // Medicinos enciklopedija.- Vilnius, 1994, T. 2.- p. 467. 

Bukontas Domininkas (1873 VIII 11- 1919 I 19) /Gintautas Česnys // Tarybų Lietuvos enciklopedija - Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985.- T. 1.- p. 301.


Bukontas Domininkas (1873 08 11 - 1919 01 19) / Gintautas Česnys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - T. 3.- p. 580.

Bukontas ar Bukontas ? [apie gydytojo rašomą pavardę] // Zarasų kraštas.- 1993, rugpj. 11, p. 1. 

Daktarą Domininką Bukantą atsiminus (1873 VIII 11 – 1919 01 19) / Juozas Buzelis .- Kaunas, 1939.- 12 p., port. 

D. Bukonto įamžinimui: [apie priimtą rajono vykdomojo komiteto sprendimą miesto aikštėje pastatyti paminklą gydytojui švietėjui D. Bukantui] N. Užupytė // Tarybinė žemė.- 1989, geg. 16, p. 2. 

D. Bukonto paminklui: [apie rajono vykdomojo komiteto priimtą sprendimą „Dėl D. Bukanto atminimo įamžinimo“] // Tarybinė žemė.- 1989, vas. 21, p. 1. 

Daktarai apie gyvenimo klausimus: [apie gydytoją Domininką Bukontą] / Juozas Prunskis // XXI amžius.- 1993, bal. 21, p. 2.

Daktarą Domininką Bukontą atsiminus (1873 VIII 11 – 1919 I 19) / Juozas Buzelis.- Kaunas, 1939, p. 12.

Dėl D. Bukonto atminimo įamžinimo: [apie Zarasų rajono vykdomojo komiteto priimtą sprendimą “Dėl D. Bukanto atminimo įamžinimo”] // Tarybinė žemė.- 1989, vas. 7, p. 1.

“Didesnės už tą meilės nieks neturi…”: [ apie švietėją, gydytoją Domininką Bukontą] / Stasė Goštautienė // Tarybinė žemė.- 1988, rugpj. 11, p. 2.

“Didesnės už tą meilės nieks neturi…”: [ mintys iš Domininko Bukonto 130-ųjų gimimo metinių] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 2003, rugpj. 19, p. 1. 

Domininkas Bukontas (1873 - 1919) // Mūsų švyturiai. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1992. - p. 34 - 37. 

Domininkas Bukontas. Gydytojas, švietėjas, visuomenininkas / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 2003, rugpj. 5, p. 2, rugpj. 8, p. 2. rugpj. 12, p. 2. 

Domininkas Bukontas (1873-1919): [apie gyvenimą ir veiklą] / Vaižgantas-Tumas, Juozas // Raštai.- Kaunas, 1929.- T. 14, p. 49-74. 

Domininkas Bukontas // Zarasų apskrities savivalda nepriklausomybės laikotarpiu .- Kaunas : Lututė, 1999. – p. 79-82. 

„Didesnis už tą meilę...“ :[apie gydytoją, visuomenės ir kultūros veikėją D. Bukontą] / Jonas Nemanis // Tarybinė žemė.- 1985, rugpj. 10, p. 4. 

Dr. Domininkas Bukontas: [apie jo veiklą Zarasuose] / Juozas Žagrakalys // Lietuvių Katalikų Mokslo akademija. Suvažiavimo darbai. T.3.- Roma, 1972.- p. 461-472. 

Dr. Domininkas Bukontas; [apie gyvenimą ir veiklą Zarasuose] / J. Tumas // Tiesos kelias.- 1926, Nr. 7-8, p. 8-24. 

Dr. Domininkas Bukontas: [apie gydytoją, visuomenės ir kultūros veikėją D. Bukontą] / Juozas Žagrakalys // Draugija.- 1939, Nr. 1, p. 11-15. 

Dr. Domininkas Bukontas : monografija / Žagrakalys, Juozas (1906-1977) // Kaunas, 1939. - 68 p.
Ežerėnai: 

Gimnazijos keliu: [apie Zarasuose įsteigtą progimnaziją ir progimnazijos steigėjus: Antaną Tumėną (1880-1946), Domininką Bukontą (1873-1919)] / Elena Gaidamavičienė // Zarasų kraštas. - 2006, gruod. 1, p. 4.

Gydytojas ir antropologas : [apie Zarasų daktarą Dominyką Bukontą] / Jonas Nemanis // Gimtinė. - 1998, rugpj. 1-31, p.1,3.

Gydytojas Domininkas Bukontas (1873-1919) / Pranas Gipiškis // Zarasų kraštas.- Zarasai :E. Rozeno sp-ė, 1936.- p. 17-20 

Gydytojas ir visuomenės veikėjas // Zarasų kraštas.- 1989, rugpj. 10, p. 2. 

Gydytojas ir visuomenės veikėjas: [D. Bukonto mirties 70-osioms metinėms] / Vincas Lauraitis // Tarybinė žemė.- 1989, saus. 19, p. 2-3. 

Jį mena vyriausi Zarasiškiai: [apie D. Bukonta prisiminimais dalijasi Zarasų miesto gyventojai: Valentina Juozapavičiūtė ir Marija Korkozevičienė] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1993, 11, p. 1-2. 

Jį mena Zarasiečiai: [apie įžymų Lietuvių gydytoją, antropologą, švietėją Domininką Bukontą] / Jonas Nemanis // Zarasų kraštas.- 1983, rugpj. 11, p. 2. 

Jis buvo tikras daktaras: [apie gydytoją, antropologą ir visuomenės veikėją Domininką Bukontą (1873-1919)] / Vincas Lauraitis // Komjaunimo tiese.- 1988, rugpj. 11, p. 1-2. 

Juozas Žagrakalys. Dr. Domininkas Bukontas. Monografija / Antanas Styra // Naujoji Romuva.- 1939, Nr. 13, p. 24. 

Kaip gydytojas Bukontas pirko Baranausko ožką. Senosios kartos veikėjas karo nuniokotoj Zarasų apylinkėj // XX amžius. – 1938, spal. 4. 

Ką rinkčiau į grožio karalius?: [apie gydytoją Domininką Bukontą] // Šaltinis.- 1933, Nr. 13, p. 174. 

Koks bus D. Bukonto paminklas? / Vytautas Nevronis // Zarasų kraštas.- 1990 saus. 30, p. 2. 

Kryžius Zarasų kapinėse gydytojui, mokslininkui, visuomenės veikėjui Domininkui Bukontui] // Utenis.- 1997, saus, 18. 

Kultūrinis kalendorius: [1919 I 19 Zarasuose mirė dr. Domininkas Bukontas, Zarasų krašte tautinio atgimimo veikėjas, antropologas] // Literatūros metraštis su kalendorium … metams : almanachas. - Kaunas : Valst. l-kla, 1941.- p. XII. 

Mieli Zarasų krašto žmonės!: [apie 1989 m. sausio 23 d. sprendimus „Dėl D. Bukonto atminimo įamžinimo“] // Tarybinė žemė.- 1989, bal. 6, p. 2. 

Paminklą D. Bukontui – šiais metais! / Vytautas Nevronis // Zarasų kraštas.- 1992, bal. 15, p. 3. 

Paminklai statomi: [apie D. Bukonto gimimo 120-osias metines] / Vytautas Nevronis // Zarasų kraštas.- 1993, rugpj. 11, p. 2. 

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje. Kraštiečių šventė Zarasuose: [apie Sėlių aikštėje Domininko Bukonto paminklo atidarymą] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1993, geg. 26, p. 1-2. 

Pirmas koncertinis turne po Lietuvą: Atsiminimų žiupsnis iš 1912 m. : [rašoma ir apie gastroles Zarasuose, minimas daktaras D. Bukontas ir advokatas A.Tumėnas] // Naujoji Romuva.- 1934, Nr. 175-6, p. 413-414. 

Rajono centras: [minimas gydytojas Domininkas Bukontas] / Česlovas Kudaba // Kalvotoji Aukštaitija. - Vilnius : Mintis, 1988.- p. 103-104, 105. 

Reikia paminklo D. Bukontui: [apie problemas, susijusias su D. Bukonto paminklo pastatymu Zarasuose] // Gimtasis kraštas.- 1989, rugpj. 10-16, p. 6. 

Sveiki parvykę! – sveikino zarasiečiai savo kraštiečius: [ Vytauto Baltakio nuotr. kunigas, dekanas Vytautas Kapočius pašventino D. Bukonto paminklą] // Zarasų kraštas.- 1993, geg. 22, p. 1. 

Širdį, protą ir gyvybę tautai: [apie Zarasuose įvykusią šventę, Domininko Bukonto paminklo atidarymą] / Janina Biveinienė // Gydytojų žinios.- 1993, geg. 22-28, p. 1. 

„Tautai ir visai žmonijai...“ [ D. Bukonto skulptūros autorius L. Strioga aiškina savo idėją] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas.- 1991, bal. 13, p. 3. 

Tautinės vienybės ieškojimas [minimas Domininkas Bukontas] / Antanas Smetona /Yla, Stasys (1908-1983) // Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje Lietuviškos Knygos Klubas, 1973 (Draugas), p. 231-232. 

"Viską, kas brangiausia, išdalinau kitiems..." : [apie žymų visuomenės veikėją, švietėją, gydytoją D.Bukontą] / Vytas Butvilas // Utenis - 1997, saus. 18, p. 5

„Vilijos“ bendrovė Vilniuje: [minimas Domoninkas Bukontas] // Lietuvos žinios.- 1911, liep. 28, p. 2.

Zarasai: [apie lietuvį patriotą Domininką Bukontą] / Bronius Kviklys // Lietuvos bažnyčios.- Čikaga : Amerikos liet. b-kos l-kla, 1980-1987. - T. 4.- p. 501

Zarasai: [apie gydytoją Domininką Bukontą] / Bronius Kviklys // Mūsų Lietuva .- Vilnius : Mintis, 1989-1991.- T. 1.- p. 559-562, 587, 588, 597. 

Zarasų savivaldybės kūrimasis ir veikla nepriklausomos Lietuvos metais: [Zarasų savivaldybės 80-mečiui, minimas daktaras Domininkas Bukontas] / Laima Raubiškienė // Zarasų kraštas.- 1999, liep. 30, p. 1-2. 

Zarasų sveikatos apsauga: [apie gydytoją Domininka Bukontą] // Zarasai laiko vilnyse.- Utena : Utenos Indra, 2006 .- p. 149-150. 

Ženklas: [apie Domininką Bukontą] / Viktorija Daujotytė // Šatrijos Raganos pasaulyje.- Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. – p. 108-109.


Ikonografija 

Domininkas Bukontas.- nuotr. // Vyčio ženklas.- Kaunas, 1938.- p. 29. 

Koncertai ie rėmėjai 1912 m. Zarasuose: [ Elena Neimanytė, Mikas Petrauskas, Jadvyga Neimanytė, Domininkas Bukontas, A. Tumėnas, M, Yčas] // Naujoji Romuva.- 1934, Nr. 175/6, p. 413.

Zarasai. - nuotr. : [Gipiškis, Pranas. 2. Bukontas, Domininkas. 3. Buzelis, Juozas. 4. Valiukonis, Juozas. 5. Pauliukonis, Pranas, 1904-1970. 6. Puodžius, Stanislovas. 7. Steponavičius, Jonas, 1880-1947] // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 35, P. 46 - 51.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas