Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Donatui Čepukui - 80

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Angelas ir Aniolas : novelių diptichas / Donatas Čepukas ; piešiniai dailininkės Laimos Kriukelienės. - Vilnius : Petro ofsetas, 2011. - 126, [1] p. 

Atpirkimas : mažasis romanas / Donatas Čepukas ; [grafika dailininkės Laimos Kriukelienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). - 134, [2] p. 

Be užmaršties / Donatas Čepukas. - Vilnius : Petro ofsetas, 2008. - 60 p. 

Europa - nebaigtas reikalas / Donatas Čepukas. - Vilnius : Valstybės žinios, 2006 (Vilnius : Baltijos kopija). - 123, [1] p. 

Ištartys : novelių triptikas / Donatas Čepukas ; [grafika dailininkės Laimos Kriukelienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 195 p 

Juodi paukščiai skrido įstrižai : sakmė / Donatas Čepukas ; grafika dailininkės Laimos Kriukelienės. - Vilnius : Petro ofsetas, 2008. - 36 p. 

Juodoji Meleta : [novelė su epilogu] / Donatas Čepukas ; [grafika dailininkės Laimos Kriukelienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 46, [1] p. 

Kuprelio juodvarniai : novelė / Donatas Čepukas ; tapyba dailininkės Laimos Kriukelienės. - Vilnius : Petro ofsetas, 2010. - 90, [2] p. 

Melancholija : novelė / Donatas Čepukas ; [grafika Laimos Kriukelienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 73, [1] p. 

Norėjo ją mylėti : novelė su epilogu / Donatas Čepukas ; [grafika dailininkės Laimos Kriukelienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 95, [1] p. 

Palikimas / Donatas Čepukas. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 111 p. 

Sielos akys : novelės / Donatas Čepukas ; dailininkės Laimos Kriukelienės piešiniai. - Vilnius : Petro ofsetas, 2012. - 154, [1] p. 

Suartėjimai / Donatas Čepukas. - Vilnius : Valstybės žinios, 2008 (Biznio mašinų kompanija). - 188 p. 

Šimtmečių sąsajos / Donatas Čepukas. - Vilnius : Baltijos kopija, 2009. - 72 p. 

Vaivorykštės apsilankymas : novelės, mažasis romanas / Donatas Čepukas ; [Laimos Kriukelienės piešiniai viršelyje panaudotas dailininko Romualdo Pučeko asambliažas "Moteris su lanku"]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2013. - 462 p 

Versmyna : novelė / Donatas Čepukas ; [tapyba Laimos Kriukelienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2010. - 95, [1] p.

Straipsniai 

Alpių lietuviai tėvynę brangią regi sapnuose / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. –2006, gruod. 2, p. 3. 

Armėnai giria Lietuvos pasiekimus / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. –2006, geg. 4, p. 1-4. 

Atverstas naujas Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimo puslapis / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. –2006, birž. 13, p. 2 -3, 5. 

Azerbaidžanas domisi Lietuva / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. – 2007, rugs. 20, p. 1-3. 

Buvo ir liko abi panašios / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2009, liep. 9, p. 1-5. 

Dalykiško vizito metu - dėmesys žemės savininkų problemoms / Donatas Čepukas ; Džojos Barysaitės nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2007, rugpj. 4, p. 1-2. 

Didelei Turkijai reikalinga nedidelės šalies - Lietuvos politinė parama / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. – 2006, birž. 29, p. 1-4. 

Gruzijos Prezidentas dėkoja Lietuvai / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. – 2005, lapkr. 17, p. 1-3. 

Gruzijos prezidentas dėkojo lietuviškai / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. –2009, birž. 27, p. 1-5. 

Ir sielos graudulys virto veiksmu / Gintautas Kažemėkas ; Donato Čepuko nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2007, spal. 16, p. 1-2. 

Lietuva ir Lenkija žvelgia viena kryptimi / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2007, spal. 9, p. 2-3. 

Lietuva parems Moldovos pastangas prisijungiant prie Europos Sąjungos / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotraukos. – Iliustr. // Utenis. – 2006, bal. 4, p. 1-3. 

Lietuva tapo Europos Sąjungos ir NATO simboliu / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2006, geg. 23, p. 1-2. 

Lietuva turi nuoširdų ir stiprų draugą / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2005, birž. 14, p. 1-3, 5-6. 

Lietuvos ir Čekijos partnerytė - ant pamatų, paklotų per šimtmečius / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2009, bal. 16, p. 1-5 

Prezidentas Valdas Adamkus džiaugėsi uteniškių pažanga / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2008, bal. 1, p. 3. 

Prezidentas Valdas Adamkus gyrė Zarasų ir Dusetų žmonių kūrybiškumą ir entuziazmą / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2008, rugs. 2, p. 1-2. 

Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Visagine, Zarasuose ir Daugailiuose / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2006, birž. 1, p. 1-2. 

Prezidento V. Adamkaus apsilankymas Bulgarijoje - naujas impulsas politiniam ir ekonominiam bendradarbiavimui / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2005, lapkr. 29, p. 1-3. 

Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas tarptautinis Ukrainos "Metų žmogaus" apdovanojimas / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2006, kovo 14, p. 1-2. 

Prof.Kazimieras Būga buvo,yra ir liks lietuvių tautos pasididžiavimu / Donatas Čepukas ; Nuotraukos Liucijos Būgaitės -Baubonienės ir Zarasų kraštotyros muziejaus. - Nuotr. // Utenis. - 2004,lapkr.25, p.5. 

Rumunija ir Lietuva dirbs ranka rankon / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. – 2005, gruod. 15, p. 1-3. 

Senoviniame Prancūzijos mieste įamžintas Lietuvos vardas / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. – 2006, spal. 24, p. 3-6. 

Švedai mums nesako - ne / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2007, lapkr. 22, p. 1-5. 

Šveicarija - Lietuvos svajonių šalis / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2006, lapkr. 21, p. 3-5. 

Ukrainoje Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus buvo sutiktas kaip senas, geras draugas / Donatas Čepukas ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Utenis. – 2006, lapkr. 23, p. 1-4. 

Vadino save žurnalistu / Donatas Čepukas. – Iliustr. // Utenis. – 2008, spal. 23, p. 4. 

Apie D. Čepuką 

Apie "Šimtmečių sąsajas" -Dusetų krašto žmonėms: [apie Zarasų rajone, Dusetose, pristatytą "Utenio" vyr. redaktoriaus, Dusetų krašte garbės piliečio Donato Čepuko knygą "Šimtmečių sąsajos"] / Genovaitė Šnurova // Utenis. - 2009, birž.4, p.4-5. 

Čepukas Donatas (g.1933 03.05 ) // Kas yra kas Lietuvoje. - Vilnius : Politika, 1993-. - 97/98, P. 185. 

Čia - jo namai: [apie "Utenio" vyriausiojo redaktoriaus Dusetų garbės piliečio Donato Čepuko naujos knygos "Suartėjimai" pristatymą] / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. - 2008, bal. 8, p. 2.

Gimnazijos vardo dienos šventė: [apie Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją] / Valda Makauskaitė // Zarasų kraštas. - 2009, saus. 6, p. 8. 

Gražu, kai kūryba suartina žmones: [apie Dusetose įvykusį Donato Čepuko kūrybos vakarą"Visada norėjau rašyti"] / Marija Varenbergienė // Utenis. - 2010, geg.15, p.4. 

Kai artėja valstybės ir žmonės: [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su "Utenio" vyresniuoju redaktoriumi Donatu Čepuku] / Valdas Šerėnas // Zarasų kraštas. - 2008, geg. 2, p. 2. 

Kodėl meras nemėgsta kritikos? : [apie Utenos rajono mero, LSDP Utenos rajono skyriaus pirmininko A. Katino reakciją į kritiką rajono laikraštyje "Utenis" (str. minimas laikraščio "Utenis" redaktorius D. Čepukas)] / Aloizas Redeckas // Lietuvos aidas. – 2008, saus. 3, p. 5. 

Kūryba atėjusi iš gimtinės, o maitina ją viso gyvenimo versmės: [ Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko "Utenio" laikraščio vyriausiojo redaktoriaus Donato Čepuko kūrybos vakaras "Gyvenimo gyvosios versmės"] / Zita Stundžytė // Utenis. – 2009, lapkr. 24, p. 4. 

Kūrybos vakaras su savo krašto žmonėmis: [apie "Utenio" laikraščio vyr. redaktoriaus Donato Čepuko kūrybos literatūrinį vakarą "Savojo krašto atšvaitai", surengtą Dusetose (Zarasų raj.)] / Genovaitė Šnurova // Utenis. – 2009, lapkr. 3, p. 6. 

Kūrybos vakaras Zarasų viešojoje bibliotekoje: [Zarasų viešojoje bibliotekoje vyko Donato Čepuko kūrybos vakaras "…Ir užplūdo nesulaikoma nerimastis"] / Inga Pužaitė // Utenis. – 2011, lapkr. 30, p. 8. 

Likimo skirtas kelias: [apie Dusetų meno mokykloje įvykusią literatūrinę popietę -kūrybos vakarą "Pagalvojimai apie Donato Čepuko knygas "Atpirkimas" "Versmyna" ir "Kuprelio juodvarniai"] / Marija Varenbergienė // Utenis. - 2011, vas.12, p.5. 

Pagarbos ir meilės užteko visiems: [apie Dusetų garbės piliečio , "Utenio "laikraščio vyriausiojo redaktoriaus Donato Čepuko dviejų naujų knygų -"Be užmaršties" ir "Juodi paukščiai skrido įstrižai" pristatymą ,kuris įvyko Dusetų muzikos ir meno mokyklos salėje] / Marija Varenbergienė. // Utenis. - 2008, lapkr.27, p.7. 

Pagarbos ir meilės užteko visiems: [apie Dusetose įvykusį Donato Čepuko naujų knygų "Be užmaršties" ir "Juodi paukščiai skraido įstrižai" pristatymą] / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. - 2008, gruod. 5, p. 3. 

Pristatytos "Šimtmečio sąsajos" : [apie Dusetų dailės galerijoje pristatytą Dusetų Garbės piliečio "Utenio" vyriausiojo redaktoriaus Donato Čepuko knygą "Šimtmečių sąsajos“] / Marija Varenbergienė // Zarasų kraštas. - 2009, birž. 19, p. 8. 

"Prozos ruduo 2009" : [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį tradicinį literatūrinį vakarą "Tikrovės regėjimų gyvastis"] / Justas Jasėnas // Tarp knygų. - 2009, Nr.11, p.33.

Prozos ruduo Zarasuose: [Zarasų bibliotekoje organizuotas litaratūrinis vakaras "Tikrovės ir regėjimų gyvastis", į kurį buvo pakviestas Utenoje gyvenantis "Utenio" laikraščio vyr. redaktorius Donatas Čepukas, išleidęs naujausią knygą "Juodoji meleta"] / Genovaitė Šnurova // Utenis. – 2009, spal. 1, p. 6. 

Savas tarp savų: [apie Donato Čepuko knygos "Europa - nebaigtas reikalas" pristatymą Dusetose] / Valdas Šerėnas // Zarasų kraštas. - 2007, saus. 9, p. 1. 

"Su graudžia aukštaitiška gaida…" : [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su kraštiečiais: žurnalistu Donatu Čepuku ir poete Meile Kudarauskaite] / Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. - 2011 gruod. 16, p. 3. 

"Suartėjimai": [apie Dusetų dailės galerijoje įvykusią Donato Čepuko fotografijų parodą "Suartėjimai"] / Rima Simanavičienė // Zarasų kraštas. - 2008, saus. 8, p. 8. 

Sveikinimo atvirukai Zarasams: [apie Zarasuose įvykusią Žolinių šventę] / Virginija Pupeikytė // Zarasų kraštas. - 2012, rugpj. 24, p. 1, 3. 

Šauni ir džiugi dusetiškių šventė / Petras Ivanovas . // Zarasų kraštas. - 2012, spal. 9, p. 1. 

Šis žmogus - tai Dievo dovana mums visiems: [apie Dusetų kultūros centre įvykusį Donato Čepuko knygos "Vaivorykštės apsilankymas" pristatymą] / Marytė Atkočiūnaitė // Utenis. - 2013, kovo 16, p.4. 

"Visada norėjau rašyti…": [apie Dusetose įvykusį laikraščio "Utenis" vyriausiojo redaktoriaus Donato Čepuko kūrybos vakarą "Visada norėjau rašyti"] / Marija Varenbergienė. // Zarasų kraštas. - 2010, geg.25, p.3. 

Zarasuose pasitiktas 14-asis Prozos ruduo: [apie 2009 m. rugs. 24 d. Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį literatūrinį vakarą "Tikrovės regėjimų gyvastis", kuriuo prasidėjo 14-asis prozos ruduo Zarasų krašte, renginio metu pristatytą laikraščio "Utenis" vyr. redaktoriaus D. Čepuko kūrybą, jo politinės dokumentikos knygas, kuriose D. Čepukas, dažnai lydėjęs prezidentą V. Adamkų oficialių kelionių į užsienį metu, pasakojo įspūdžius iš V. Adamkaus vizitų į Ispaniją, Gruziją, Bulgariją ir kitas šalis] / Justas Jasėnas // Lietuvos aidas. – 2009, spal. 3, p. 1, 5.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas