Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Gediminui Jonui Šukiui - 90

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Akmenėlio giesmės [Natos] / kun. Gediminas Šukys. - [Panevėžys : s.n.], 1996. - 6 kn. 

Lietuviškos mišios (premijuotos) Kristaus Rūpintojėlio garbei [Natos] : dviems balsams su vargonų palyda / Gediminas Šukys. - B.v. : Amerikos lietuvių vargonininkų-muzikos sąjunga, 1974. - 20 p. - : 10.00 Lt

Natos, giesmės 

Cecilija, didi šventoji / muzika G. Šukio ; žodžiai Lacrimos // Skambėkite, giesmės / sudarė Kazimieras Senkus. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009. – P. 102. 

Garbė Dievui aukštybėse = Gloria / muzika G. Šukio // Skambėkite, giesmės / sudarė Kazimieras Senkus. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009. – P. 14. 

Garbė Tau, Dieve = Gloria / žodžiai ir muzika G. Šukio // Skambėkite, giesmės / sudarė Kazimieras Senkus. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009. – P. 18.

Kalėdų lopšinė [Skaitmenintas objektas] / G. Šukys ; [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 17MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Kalėdų lopšinė / G. Šukys. - (01 min., 38 sek.) // Gelbėk mus! - Įr. 5. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Gelbėk mus! / [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – Įr. 5.
Kalėdų lopšinė / G. Šukys ; [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – (01 min., 38 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 18 // Gelbėk mus! / [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – Philadelphia : Magnetic Recorder and Reproducer Corp., [1974?]. – Įr. 5. 

O Marija Šiluvos / muzika Gedimino Šukio ; žodžiai Albino Valantino // Katalikų giesmynas / [parengė Lietuvos Katalikų Bažnyčios jungtinė vargonininkų grupė, vadovaujama Eugenijaus Bartulio]. – Kaunas : [Arx Baltica], 2009. – P. 182. 

Pasigailėk manęs / muzika Gedimino Šukio ; žodžiai Stasio Ylos // Katalikų giesmynas / [parengė Lietuvos Katalikų Bažnyčios jungtinė vargonininkų grupė, vadovaujama Eugenijaus Bartulio]. – Kaunas : [Arx Baltica], 2009. – P. 28. 

Priimk, o Tėve Visagali / muzika Gedimino Šukio ; žodžiai Stasio Ylos // Katalikų giesmynas / [parengė Lietuvos Katalikų Bažnyčios jungtinė vargonininkų grupė, vadovaujama Eugenijaus Bartulio]. – Kaunas : [Arx Baltica], 2009. – Nr. 45. 

Priimki, Dieve, mūsų auką / G. Šukio muzika ; kun. K. Vaičionio žodžiai // Katalikų giesmynas / [parengė Lietuvos Katalikų Bažnyčios jungtinė vargonininkų grupė, vadovaujama Eugenijaus Bartulio]. – Kaunas : [Arx Baltica], 2009. – P. 44. 

Sūnaus pagarbinimas / muzika Gedimino Šukio ; žodžiai Stasio Ylos // Katalikų giesmynas / [parengė Lietuvos Katalikų Bažnyčios jungtinė vargonininkų grupė, vadovaujama Eugenijaus Bartulio]. – Kaunas : [Arx Baltica], 2009. – P. 63. 

Šią naktį, šią ramią [Skaitmenintas objektas] / G. Šukys ; [žodžiai] D. Mickaitės-Mickienės ; [atlieka] Bernardas Vasiliauskas, vargonai ; Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas", dirigentas Vytautas Miškinis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 39MB. Viešos prieigos kopija: 4MB. – 
Skaitmenintas objektas iš: Šią naktį, šią ramią / G. Šukys. - (03 min., 51 sek.) // Kalėdų giesmės. - Įr. 9. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Kalėdų giesmės / [atlieka] Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas", dirigentas Vytautas Miškinis. – Įr. 9. 

Šią naktį, šią ramią / G. Šukys ; [žodžiai] D. Mickaitės-Mickienės ; [atlieka] Bernardas Vasiliauskas, vargonai ; Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas", dirigentas Vytautas Miškinis. – (03 min., 51 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 10 03 // Kalėdų giesmės / [atlieka] Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas", dirigentas Vytautas Miškinis. – [Москва] : Melodija ; [Vilnius] : Vilniaus garso įrašo studija, © 1989. – Įr. 9. 

Tėve mūsų / kun. G. Šukis ; [atlieka] Toronto lietuvių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovas Stasys Gailevičius ; vargonais palydi Jonas Govėdas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 06 // Dieve, priegloba mūs … / Toronto lietuvių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovas Stasys Gailevičius ; vargonais palydi Jonas Govėdas. – [Toronto : s.n., 1973?]. – Įr. 10.

Tėve mūsų [Skaitmenintas objektas] / G. Šukys ; [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tėve mūsų / G. Šukys. - (02 min., 53 sek.) // Gelbėk mus! - Įr. 6. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Gelbėk mus! / [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – Įr. 6. 

Tėve mūsų / G. Šukys ; [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – (02 min., 53 sek.). – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 18 // Gelbėk mus! / [atlieka] Philadelphijos lietuvių choras "Viltis", dirigentas Leonas Kaulinis. – Philadelphia : Magnetic Recorder and Reproducer Corp., [1974?]. – Įr. 6.

Tėve mūsų [Skaitmenintas objektas] / kun. G. Šukis ; [atlieka] Toronto lietuvių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovas Stasys Gailevičius ; vargonais palydi Jonas Govėdas. – (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 28MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Tėve mūsų / kun. G. Šukis // Dieve, priegloba mūs … - Įr. 10. – Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. – Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu // Dieve, priegloba mūs … / Toronto lietuvių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovas Stasys Gailevičius ; vargonais palydi Jonas Govėdas. – Įr. 10.

Varpų giesmė / muzika G. Šukio ; redakcija G. Purlio ; žodžiai K. Račiūno // Skambėkite, giesmės / sudarė Kazimieras Senkus. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009. – P. 117.


Apie G. Šukį 

Bažnytinės muzikos atgimimo pranašai sovietmečiu: Dovydas prieš Galijotą / Jūratė Landsbergytė. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje / [Lietuvos muzikos ir teatro akademija. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. – P. 58-71. 

Bažnytinės muzikos kūrėjas Gediminas Šukys / Marija Varenbergienė ; Virginijaus Paknio nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2008, vas. 12, p. 3. 

Bažnytinės muzikos kūrėjas: [apie kunigą Gediminą Šukį] / Algirdas Butkevičius. – Rubrika: mūsų kalendorius // Biržiečių žodis. –2008, vas. 12, p. 2. 

Bažnytinės muzikos kūrėjas: [sukanka 85 metai nuo buvusio Dusetų parapijos klebono, kunigo - kompozitoriaus, Lietuvos kompozitorių sąjungos nario Gedimino Šukio gimimo] / Marija Varenbergienė // Utenis. – 2008, vas. 12, p. 4-5. 

Bažnytinės muzikos vakarą – kunigo Gedimino Šukio kūrybos koncertas Vilniaus arkikatedroje / Vytautas Povilas Jurkštas // Literatūra ir menas.- 1989, rugpj. 19, p. 11. 

Bažnytinės muzikos kūrėjas Gediminas Šukys / Marija Varenbergienė ; Virginijaus // Zarasų kraštas. – 2008, vas. 12, p. 3. 

Dusetos: [kn. Gediminas Šukys] / Bronius Kviklys // Lietuvos bažnyčios.- T. 4.- 1984, p. 165. 

Dusetos Šv. Trejybės kl. Gediminas Šukys // Katalikų kalendorius žinynas.- 1995 

Dusetų parapija. Dusetų mokykla – 460 : [lankstukas] sudaryt. A. Šukys ir kt. – 1990. 

Dusetų parapijai – 470 metų: [minimas kunigas Gediminas Šukys] / Albertas Šakalys // Zarasų kraštas.- 1999, rugs. 24. 

Dovana muziejui: [Vabalninko krašto muziejuje surengta tautodailininko Leono Perekšlio medžio drožinių paroda. Tautodailininkas muziejui padovanojo savo drožybos darbą "Didžioji poeziją", kuris skirtas poetui Bernardui Brazdžioniui ir kunigui kompozitoriui Gediminui Šukiui] / Algirdas Garbauskas // Biržiečių žodis. –2009, gruod. 15, p. 2, 12. 

Galerijoje - "Vakaro harmonija" : [apie Dusetų dailės galerijoje įvykusį muzikos ir poezijos vakarą "Vakaro hormonijos", minimas G. Šukys] / Leokadija Malcienė. - Alvydo Stausko nuotr. // Zarasų kraštas. - 1999, kovo 2, p.5. 

Gediminas Jonas Šukys (1923-2002) / Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. // Dusetiškiai / Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. – Utena : Utenos spautuvė, 2003. – P. 175-177. 

Gimnazijai jau 90: [apie Biržų "Saulės" gimnaziją] / Dainius Korsakas // Šiaurės Rytai. – 2007, lapkr. 29, priedas "Gimnazijai 90", p. [1]. 

In memoriam: [apie kunigą, kompozitorių Gediminą Joną Šukį (1923-2002)] / Bronius Petroka // Zarasų kraštas. –2012, liep. 27, p. 7. 

"Karalienės garbei": [apie kunigą, kompozitorių G.J. Šukį (1923 - 2002)] / P. Palys // Draugas. – 2002, lapkr. 5, p. 4. 

Kol turėsime savyje ugnies: [apie Dusetų bažnyčios kunigą Gediminą Šukį] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1990, rugs. 29. 

Kompozitorius kunigas Gediminas Šukys / Vytautas Povilas Jurkštas // Krantai.- 1991, sausis. P. 67-68. 

Koncertas Dusetų bažnyčioje: [apie įvykusį kunigo Gedimino Šukio autorinį koncertą] / I. Ignatavičiūtė // Zarasų kraštas.- 1990, liep. 11. 

Kunigas Gediminas Jonas Šukys / Aldona Vasiliauskienė. – Bibliogr. str. gale // Monsinjoras Petras Baltuška / Aldona Vasiliauskienė. – Utena : Utenos Indra, 2011. – P. 554-556. 

Kunigas jubiliatas Gediminas Jonas Šukys 1923 02 13 - 2002 07 28 / Vytautas Kapočius // Zarasų kraštas. – 2002, rugpj. 2, p.1. 

Kunigas jubiliatas Gediminas Jonas Šukys ( 1923 02 13 - 2002 07 28) / Vytautas Kapočius // Utenis. - 2002, rugpj. 1, p. 2. 

Kunigas, kompozitorius Gediminas Šukys [Rankraštis] / parengė V.Sinkevičienė ; V. Steponavičienė ; Dusetų Kazimiero Būgos biblioteka. - Dusetos, 1994. - […] lap. : iliustr. + natos 

Kunigas, nespėjęs parašyti simfonijos : [apie Dusetų parapijos kunigą Gediminą Šukį (1923 02 13 - 2002 07 28) / Romualdas Katinas ; nuotr. Romualdo Katino. - nuotr. // Utenos apskrities žinios. - 2002, rugpj. 3, p.1. 

Lietuvos vyskupų Liturginė komisija: kn. Gediminas Šukys ir kt. // Katalikų kalendorius žinynas.- 1985, p. 137. 

Lietuvos vyskupų Liturginė komisija: patarėjai kn. Gediminas Šukys ir kt. // Katalikų kalendorius žinynas.- 1989, p. 332. 

Liko nesukurtas svarbiausias kūrinys: [apie kunigą Gediminą Šukį] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. – 2003, liep. 25, p. 2. 

Muziejuje - gimnazijos istorija ir dabartis: [apie Biržų „Saulės“ gimnazijos muziejų ir kunigą Gediminą Šukį] / Algirdas Butkevičius. – Iliustr. // Biržiečių žodis. –2003, gruod. 6, p. 3. 

Muzika gydo sužeistą širdį: [apie Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje parengtą paroda kunigui Gediminui Šukiui] Teresa Šlečkuvienė // Zarasų raštas.- 1997, lapkr. 21. 

Panevėžio vyskupija Šukys Gediminas // Katalikų kalendorius žinynas.- 1988, p. 310. 

Po grožio šalį – Italiją; [ Dusetų klebono kelionė G. Šukio po Italiją] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas.- 1995, gruod. 22. 

Prisiminimai: [Apie lietuvių išeivijos muzikus: A. Gečą, A. Likerauską, G. Šukį, J. Grimskį, B. Smetonienę-Nasvytytę, H. S] // Muzikos žinios. – Nr. 254 (2003), p. 41-43. 

Šukys Gediminas // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 37, P. 580. 

Šukys Gediminas (1923 11 13-2002 07 28) // Muzikos enciklopedija. - [Vilnius] : Lietuvos muzikos akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, [2000]-. - T. 3, P. 473. 

Vargonavimo kultūros reikšmė bendruomenei : [apie vargonavimo kultūrą Panevėžyje ir kunigą Gediminą Šukį] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2009, Nr. 1/ 2 (sausis/vasaris), p. 44-48. 

Zarasai [kunigas Gediminas Šukys] / Bronius Kviklys // Lietuvos bažnyčios.- T. 4.- 1984, p. 502. 

Zarasų dekanatas. Dusetos : [ kleb. Gediminas Šukys] // Katalikų kalendorius žinynas.- 1994, p. 118. 

Zarasų dekanatas. Dusetos : [ kleb. Gediminas Šukys] // Katalikų kalendorius žinynas.-1989, p. 374. 

Zarasų dekanatas. Dusetos Švč. Trejybė: [altaristas jubiliatas Gediminas Šukys] // Katalikų kalendorius žinynas.- 1998, p. 168. 

Zarasų dekanatas. Dusetos Švč. Trejybė: [kleb. Gediminas Šukys] // Katalikų kalendorius žinynas.- 1991, p. 227. 

Zarasų dekanatas. Dusetos Švč. Trejybė: [kleb. Gediminas Šukys] // Katalikų kalendorius žinynas.-1985, p. 175.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas