Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Genovaitei Randienei - 90

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Ateini iš giesmės : Maironiui skirti eilėraščiai, esė, studijos / [sudarė Genovaitė Randienė ir Bronius Jauniškis] [Vilnius] : Žurnalistika ; Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų žurnalistų sąjunga, 1997 (Kaunas : Morkūnas ir Ko) 85, [3] p. 

Iš tirpstančių akimirkų : eilėraščiai / Genovaitė Randienė ; iliustr. aut. - Kaunas : Naujasis lankas, 1996 (Morkūnas). - 129, [1] p 

Išausiu audimėlį / Genovaitė Randienė. Kaunas : Šviesa, 1989.- 60, [1] p. 

Paskui žaltvykslę : novelės ir apysakos / Genovaitė Randienė. - Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1992. - 213, [1] p. 

Po rudeniniais vėjarodžiais : eilėraščiai / Genovaitė Randienė ; [iliustracijos autorės]. - Kaunas : [Mažoji poligrafija], 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 192 p.

Po ugnies ženklu : Romo Kalantos pasiaukojimo 25-sioms ir jo 45-sioms gimimo metinėms paminėti / Juozas Grušys-ŽilvinisKaunas : [Kauno m. s-bės švietimo ir ugdymo sk.], 1998 (Kaunas : Morkūnas ir Ko) 84, [3] p.

Skirmantė : istorinė apysaka / Genovaitė Randienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 1997. - 39, [1] p. 

[T. 1] (2000) : 2000-ojo pavasario poezijos almanachas : artėjančiam Lietuvos įvardinimo istoriniuose rašytiniuose dokumentuose tūkstantmečiui ir Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos veiklos dešimtmečiui skiriama.- 2000 (Kaunas : UAB "TeleSATpressa" sp.) p. 319. 

Ten, sidabro vingy… : 2001-osios vasaros poezijos almanachas / [sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas]. - [Marijampolė] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga [i.e. UAB 

"TeleSATpressa"], 2001 (Marijampolė : UAB "TeleSATpressa" sp.). - 359, [1] p. : portr.- Aut.: G. Randienė ir kt. Tylos kalba : poezija ir proza : almanachas / [sudarytoja Irena Gronskytė-Mickuvienė ; dailininkė Elona Gutauskaitė-Linkevičienė] Kaunas : Leidybos centras "Dakra", 2002 ([Kaunas : Dakra]) 143, [1] p.

Straipsniai, eilėraščiai 

Armėnija; Mūsų Lietuva / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1989, bal. 30, p. 3. 

Balsas; Kad bučiai jūsų / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1986, rugpj. 30. 

Be manęs / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1984, bal. 14. 

Buchenvaldo kalinys Nr. 34497: [Algirdas Beinorauskas] / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1985, vas. 19, p. 4-5. 

Buvusiems mokiniams / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1984, rugs. 2, p. 5. 

[Eilėraščiai] / Genovaitė Kvederaitė-Randienė [trumpos biografinės žinios]. – Portr. – Turinys: Jau einu ; Po rudeniniais vėjarodžiais ; Neregio mylimoji ; Kalbėjo žemė ; Toli toli ; Mažieji kankiniai // Tylos kalba / [sudarytoja Irena Gronskytė-Mickuvienė. – Kaunas : Leidybos centras "Dakra", 2002. – P. [87]-93. 

[Eilėraščiai] / Genovaitė Randienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. – Turinys: Atsakymas ; Einu žeme ; Nebursiu laimės ; Sielos aidas širdy // Ten, sidabro vingy. – [T. 2] (2001), p. 170-172. 

[Eilėraščiai] / Genovaitė Kvederaitė-Randienė [trumpos biografinės žinios]. – Portr. – Turinys: Jau einu ; Po rudeniniais vėjarodžiais ; Neregio mylimoji ; Kalbėjo žemė ; Toli toli ; Mažieji kankiniai //

[Eilėraščiai] / Genovaitė Randienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. – Turinys: Atsakymas ; Einu žeme ; Nebursiu laimės ; Sielos aidas širdy // Ten, sidabro vingy. – [T. 2] (2001), p. 170-172. 

Gegužės pirmoji / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1986, geg. 1, p. 7. 

Geris / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1986, liep. 6, p. 5. 

Gyvenimas rašo mene / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1984, geg. 26. 

Glaudžiasi varpos / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1984, rugpj. 232. 

Ilgesys / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1986, vas. 8. 

Išgirsk mane / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1986, liep. 12. 

Ką sakė užmigus diena / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1984, liep. 14. 

Kelkraščio žolė / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kalba Vilnius.- 1985, saus. 6, p. 4. 

Kolukių aušroje / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1984, birž. 14, 19. 

Lemtys / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1987, spal. 31. 

Lietuvai ; Poezijos vynas : Aldonai Elenai Puišytei ; Kūdikis ; "Atsipeikėk…" ; Gijos ; Pavasaris ; Gyvenimas rašo mane : [eilėraščiai] / Genovaitė Randienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. // Ten, sidabro vingy. – [T. 9] (2008), p. 241-244. 

Močiutė / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1987, kovo 7. 

Motinos žiburėlis / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1988, liep. 9. 

Nerimas / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1985, kovo 23. 

Nesutaikomos galios / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1989, gruod. 7. 

Neužmirštami vardai / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1985, vas. 7; 12; 16. 

Pavasario nuotaika / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1987, geg. 30. 

Persipinę likimai / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1989, rugpj. 1, p. 4-5. 

Poezija / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1984, birž. 3, p. 4. 

Po saule / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1987, lapkr. 8, p. 5. 

Prie stirnų tako / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Kauno tiesa.- 1985, bal. 21, p. 4. 

Rytas gimtinėje / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1986, spal. 18. 

Sapnavau Lietuvą ir duoną / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1988, rugpj. 23, 25. 

Seniai, seniai / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1984, lapkr. 3. 

Tėvynei / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Tiesa.- 1985, gruodž. 14. 

Tylos kalba / [sudarytoja Irena Gronskytė-Mickuvienė. – Kaunas : Leidybos centras "Dakra", 2002. – P. [87]-93. 

Visur tu būk / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Komunizmo vėliava.- 1988, rugpj. 13. 

Zarasų krašto šviesuoliai / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Nemunas.- 1991, Nr. 3, p. 49-50. 

Žvaigždelė / Genovaitė Kvedaraitė- Randienė // Tėviškės žinios.- 1989, rugpj. 5. 


Apie G. Kvedaraitę-Randienę 

Antalieptės jaunimas prie mokyklos 1944 m. Skaičiais pažymėti : 1. Petronėlė Pralgauskaitė; 2. Genovaitė Saimininkaitė; 3. Stasys Krasauskas; 4. Jonas Šiožinys; 5. Genovaitė Randienė. - Nuotr. // Mūsų kaimai prie Šventosios. - Zarasai : [Gimtinė], 1996. - P. 112 - 113. 

[Eilėraščiai] / Genovaitė Kvederaitė-Randienė [trumpos biografinės žinios]. – Portr. – Turinys: Jau einu ; Po rudeniniais vėjarodžiais ; Neregio mylimoji ; Kalbėjo žemė ; Toli toli ; Mažieji kankiniai // Tylos kalba / [sudarytoja Irena Gronskytė-Mickuvienė. – Kaunas : Leidybos centras "Dakra", 2002. – P. [87]-93. 

[Eilėraščiai] / Genovaitė Randienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. – Turinys: Atsakymas ; Einu žeme ; Nebursiu laimės ; Sielos aidas širdy // Ten, sidabro vingy. – [T. 2] (2001), p. 170-172. 

Genovaitė Kvedaraitė-Randienė / Vytautas Vanagas // Lietuvių rašytojų sąvadas.- 1996, p. 357. 

Gyvenimas rašo mane… : ( šviesiam mokytojos ir poetės G. Randienės atminimui) / Antanas Vaičius. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – , lapkr. 5, p. 4. 

Ir debesys paklūsta šviesai : [autobiografija] / Genovaitė Kvedaraitė-Randienė. – Portr. // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai / sudarė Vytautas Indrašius. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1998. – P. 129-134. 

Kvedaraitė - Randienė Genovaitė // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 262.

Lietuvai ; Poezijos vynas : Aldonai Elenai Puišytei ; Kūdikis ; "Atsipeikėk…" ; Gijos ; Pavasaris ; Gyvenimas rašo mane : [eilėraščiai] / Genovaitė Randienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. // Ten, sidabro vingy. – [T. 9] (2008), p. 241-244. 

Mokytoja ne tik moko: [apie poetę rašytoją Geneovaitę Randienę] / V. Vamgienė // Kultūra.- 1994, spal. 26. 

Pedagogė rašytoja Genovaitė Kvedaraitė - Randienė 1965 m. - Nuotr. // Mūsų kaimai prie Šventosios. - Zarasai : [Gimtinė], 1996. - P. 112 - 113. 

Šalinėnai : Šeimos ir likimai Randienė, Genovaitė, 1923-2005. // Mūsų kaimai prie Šventosios. - Zarasai : [Gimtinė], 1996. - P. 139 - 153.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas