Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Lionginui Radzevičiui - 75

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija

Knygos 

Automatinio elektros pavarų valdymo kursinis projektavimas : metodiniai nurodymai / parengė L. Radzevičius. - Vilnius, 1979. - 47 p. 

Automatinis elektros pavarų valdymas : schemos / parengė A. Smilgevičius ; L. Radzevičius. - Vilnius : B. l, 1976. - 49 p. 

Darbo apsauga ir jos gerinimas respublikos liaudies ūkyje / Lionginas Radzevičius .- Vilnius.- 1984, 49 p. 

Diplominės praktikos programa ir metodikos nurodymai : pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybės vakarinio skyriaus studentams / rengė L. Radzevičius. - Vilnius : Vilnias inžinerinis statybos institutas, 1986. - 10 p. 

Elektros pavarų valdymas : laboratoriniai darbai. - Vilnius, 1984. - 61 p. 

Elektros aparatai ir automatizavimo priemonės : labor. darbai / parengė L. Radzevičius. - Vilnius, 1984. - 59 p. 

Elektrotechnika . Respublikinė konferencija :Technikos mokslų laimėjimai.- 1988, vas. 1-3.- Aut. L> Radzevičius ir kt. 

Elektromechaninių sistemų valdymas : laboratorinių darbų metodiniai nurodymai / Lionginas Radzevičius, Edvardas Matkevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2008 (Vilnius : Baltijos kopija). - 104 p. 

Elektros apatarai ir automatizavimo priemonės /Lionginas Radzevičius.- Vilnius.- 1983, p. 60. 

Elektros inžinerijos magistrantūros studijų tiriamieji ir baigiamieji darbai : metodikos nurodymai / Lionginas Radzevičius. - Vilnius : Technika, 2009. - 66 p. 

Elektros pavarų valdymo sistemos : mokomoji knygelė / L.Radzevičius ; Vilniaus inžinerinis statybos institutas. - Vilnius, 1986. - 76 p. : iliustr. - Bibliogr.: p.73 (13 pavad.). 

Energetinio verslo (ūkinių) ginčų išsprendimo tvarka specializuotame enregetikos arbitražo teisme [Rankraštis] : paskaitos medžiaga / Lionginas Radzevičius. - Zarasai : B. l., 2012. - 

Elektros pavarų teorija : laboratorinių darbų aprašymai / parengė A. Smilgevičius ; L. Radzevičius ; redagavo J. Storpirštienė. - Vilnius, 1981. - 68 p. 

Elektros pavarų valdymas / Lionginas Radzevičius.- 1984, p. 62. 

Human safety : methodological recommendations for laboratory works / Edvardas Matkevičius, Lionginas Radzevičius ; Vilnius Gediminas Technical University. - Vilnius : Technika, 2007 (Vilnius : Baltijos kopija). - 150, [1] p. 

Lietuvos darbo federacija : LDF / Lionginas Radzevičius. - [Vilnius] : [Žmogaus problemų mokslo centras], [1995]. - 13 p. 

50 metų virsme [Rankraštis] : Zarasų 1- osios vidurinės mokyklos (dabar Zarasų "Ąžuolo gimnazija") 1985 m. abiturientų 28 laida / parengė Lionginas Radazevičius. - Zarasai : B. l., 2008. - 63 p. 

Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius / parengė J. Kaškelevičius … [et al.]. - Vilnius : Voruta, 1996 (Vilnius : Puntukas). - 147 p. 

Teismo darbų saugos ekspertizė : metodinis laiškas / Lietuvos teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės centras ; [parengė Lionginas Radzevičius]. - Vilnius : [Lietuvos teismo ekspertizės centras], 2006 (Vilnius : Logotipas). - 19, [1] p. 

Tiesinių elektros pavarų naudojimas ir tolesnio jų taikymo respublikos liaudies ūkyje perspektyvos. - Vilnius, 1982. - 43 p. 

Zarasų 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Zarasų Ąžuolo gimnazija) 1958 m. abiturientų 28 laida 50 metų virsme [Kompiuteriu rinktas rankraštis] / parengė Lionginas Radzevičius. - Zarasai, 2008. - 63 lap. 

Žmonių sauga : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Edvardas Matkevičius, Lionginas Radzevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2007 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). - 143, [1] p. 

Žmogaus veiklos saugos Lietuvos specialistų asociacija.-Vilnius.- 1989.- sudarytojas L. Radzevičius ir kt. 

Новые электрические аппараты / составитель Л. Радзявичюс. - Вильнюс : B. l., 1983. - 121, [1] p. 

Straipsniai 

Application of electric engineering science knowledge in legal practice / Lionginas Radzevičius, Egidijus Radzevičius ; [su prierašu apie autorius]. – Bibliogr.: 5 pavad. // EMD. –2003, p. 241-243. 

Application of engineering knowledge in the work considering litigation of electricity = Elektros inžinerijos žinių taikymas teismų praktikoje, nagrinėjant ginčus, kylančius dėl elektros energijos tiekimo ir vartojimo / L. Radzevičius, E. Radzevičius. – Diagr. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 3 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. – 2009, Nr. 4, p. 79-82. 

Calculation of the mathematical model of the linear motor = Tiesiaeigio variklio matematinio modelio skaičiavimas / M. Molis, E. Matkevičius, L. Radzevičius. – Graf., lent. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 7 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. – 2009, Nr. 7, p. 91-94. 

Elektromagnetinio variklio charakteristikų tyrimas / Edvardas Matkevičius, Lionginas Radzevičius. – Schem., graf., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Elektros ir valdymo technologijos-2006 / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. – Kaunas : Technologija, 2006. – P. 358-362. 

Elektrotechninė teismo ekspertizė: teoriniai aspektai, problemos ir galimos jų sprendimo kryptys Lietuvoje / Lionginas Radzevičius, Egidijus Radzevičius. – Santr. rus. – Bibliogr. išnašose // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos policijos departamentas. – Vilnius : [Lietuvos teismo ekspertizės centras], 2009. – P. 335-341. 

Elektronika ir elektrotechnika. – 2006, Nr. 6, p. 5-10. 

Forces of shift of the electromagnetic motor = Tiesiaeigio elektromagnetinio variklio postūmio jėgos / E. Matkevičius, L. Radzevičius. – Schem. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 4 pavad. // 

Gražutė - unikalus užmirštas kaimas / Lionginas Radzevičius ; Liongino Radzevičiaus nuotr. - Nuotr. // Zarasų kraštas. - 2012, rugpj. 18, p. 2. 

Iš Zarasų krašto elektros energetikos istorijos / Lionginas Radzevičius // Zarasų kraštas. – 2011, rugs. 27, p. 4. spal. 4, p. 7, spal. 11, p. 4. 

Įvykių, susijusių su elektros poveikiu žmogaus organizmui, tyrimo ypatumai / Egidijus Radzevičius, Lionginas Radzevičius. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Sveikatos mokslai. – T. 22, Nr. 3 (2012), p. 102-110. 

Įvykių, susijusių su elektros energijos gamyba, paskirstymu ir vartojimu, tyrimo metodologijos ypatumai / L. Radzevičius, E. Radzevičius // Elektronika ir elektrotechnika - 2002, Nr. 6, p. 43-46. 

Kraštietę ir klasės draugę profesorę Algę Savickaitę prisiminus / Lionginas Radzevičius // Zarasų kraštas. – 2011, gruod. 20, p. 2. 

Legal metrology in electrotechnical expertise practices at courts on electrical energy bills forgery cases = Teisinė metrologija teismo praktikoje elektrotechninės ekspertizės elektros energijos apskaitos klastojimo atvejais / L. Radzevičius, E. Radzevičius. – Santr. liet. – Bibliogr.: 5 pavad. // Matavimai. – 2009, Nr. 2, p. 9-13. 

Linear induction motor as the resource of electromagnetic disturbances / Edvardas Matkevicius, Lionginas Radzevicius. – Schem., graf., lent. – Bibliogr.: 7 pavad. // EMD. – 2006, p. 186-189. 

Luoša politika pagimdė politinius invalidus / Lionginas Radzevičius // Respublikos varpai - 1999, lapkritis. 

Magnetic field in the air gap of double-sided linear induction machine = Magnetinis laukas dvipusės tiesiaeigės asinchroninės mašinos oro tarpe / B. Karaliūnas, E. Matkevičius, L. Radzevičius. – Graf. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 4 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. – 2008, Nr. 5, p. 13-16. 

Mathematical model of linear motor = Tiesiaeigio variklio matematinis modelis / E. Matkevičius, L. Radzevičius. – Schem., graf., lent. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 12 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. – 2007, Nr. 5, p. 11-14. 

Modern conception and competence of electrical forensic examination / Lionginas Radzevičius, Egidijus Radzevičius // EMD. – 2005, p. 289-291. 

Peculiarities of linear induction machine, operating at the mode of phase regulator = Tiesiaeigės asinchroninės mašinos, veikiančios fazės reguliatoriaus režimu, ypatumai / B. Karaliūnas, E. Matkevičius, L. Radzevičius. – Schem., graf., diagr. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 3 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. –2009, Nr. 4, p. 83-86. 

Peculiarities of the low and high speed linear induction machine as the source of electromagnetic disturbances / Bronius Karaliūnas, Edvardas Matkevičius, Lionginas Radzevičius. – Schem., graf., lent. – Bibliogr.: 6 pavad. // EMD. – 2008, p. 177-180. 

Problems of electrical engineering and law and competence limits arising in legal practice / Lionginas Radzevičius, Egidijus Radzevičius. – Angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // EMD. – 2004, p. 207-210. 

Profesorius Petras Bluzmanas, 1915-2000 : [mokslininko, biologo atminimui] / Lionginas Radzevičius // Zarasų kraštas - 2000, bal. 4, p. 3. 

Research of the characteristics of the linear induction motor = Tiesiaeigio asinchroninio variklio charakteristikų tyrimas / L. Radzevičius, E. Matkevičius. – Schem., graf., lent. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 6 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. – 2007, Nr. 6, p. 9-12. 

Statybos darbų saugos teismo techninių ekspertizių modelis / T. Dėjus, L. Radzevičius. – Iliustr. – Bibliogr.: 16 pavad. // Teismo ekspertizės raida: pasiekimai ir iššūkiai / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės centras. – Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2005. – P. 13-26. 

Stelmužės istorijos pėdsakais / Lionginas Radzevičius ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. – B. d. Pradžia: gruod. 27. // Zarasų kraštas. – 2012, saus. 3, p. 3. 

Stelmužės istorijos pėdsakais / Lionginas Radzevičius ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. – B. d. // Zarasų kraštas. –2011, gruod. 27, p. 3. 

Stelmužės istorijos pėdsakais / Lionginas Radzevičius ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. – Pab: Pradžia 2011 gruod. 27. // Zarasų kraštas. –2012, saus. 17, p. 7. 

Stelmužės istorijos pėdsakais / Lionginas Radzevičius ; Liongino Radzevičiaus nuotr. – Nuotr. – Tęs. Pradžia: 2011 gruodžio 27 // Zarasų kraštas. – 2012, saus. 10, p. 4. 

Teismo darbų saugos ekspertizės: galimybės ir darymo problemos / Lionginas Radzevičius. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Kriminalistikos ir teismo ekspertizės problemos / Lietuvos Respublikos teisingumo m-ja, Lietuvos teismo ekspertizės inst. – Vilnius : LTEI, 1996. – P. 315-330. 

The experimental research of the linear motor = Eksperimentinis tiesinio variklio tyrimas / M. Molis, E. Matkevičius, L. Radzevičius. – Graf., lent. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 11 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. –2008, Nr. 7, p. 57-60. 

The generalized model of the linear induction motor = Tiesiaeigio asinchroninio variklio apibendrintasis modelis / L. Radzevičius, E. Matkevičius. – Schem., graf., lent. – Santr. liet., rus. – Bibliogr.: 7 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. – 2006, Nr. 7, p. 5-8. 

The operation of the linear induction motor by changing the position of the inductors between each other / L. Radzevičius, E. Matkevičius. – Bibliogr.: 5 pavad. // Mechatronic systems and materials. –2007, p. 172. 

The operation of the linear induction motor by changing the position of the inductors between each other / L. Radzevicius, E. Matkevicius. – Iliustr., diagr., lent. – Bibliogr.: 6 pavad. // Mechatronic systems and materials. – 2007, p. 169-174. 

The research of the LIM caused electromagnetic disturbance dependance on its characteristics and velocity / Edvardas Matkevicius, Lionginas Radzevicius. – Schem., graf., lent. – Bibliogr.: 6 pavad. // EMD. –2007, p. 81-84. 

Žvilgsnis į Artimuosius Rytus: [ iš kelionės įspūdžių] / Lionginas Radzevičius // Inžinierija.- 1987, rugpj. 28; rugs. 11. 

Apie L. Radzevičių 

Apie arbitražinį teismą: [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvyksiančią paskaitą-seminarą "Sutartinių ginčų sprendimas Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo naujai įsteigtame specializuotame (specialios kompetencijos) Energetikos arbitražo teisme" skaitė Lionginas Radzevičius] // Zarasų kraštas. - 2012, rugpj. 18, p. 3. 

Apie saugą ir apsaugą: [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį paskaitų ciklą "Kraštiečiai mokslininkai zarasiečiams"] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. - 2008, lapkr. 25, p. 4. 

Application of electric engineering science knowledge in legal practice: [su prierašu apie autorius] / Lionginas Radzevičius, Egidijus Radzevičius // EMD. – 2003, p. 241-243. 

Automatikos katedros docentui dr. Lionginui Radzevičiui - 70 / Zita Savickienė. // Gedimino universitetas. –2008, Nr. 3, p. 35-36. 

Būsimasis leidinys - šiandienai ir ateičiai: [apie Zarasų viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su kraštiečiais] / Danutė Pulokaitė // Zarasų kraštas. – 2009, bal. 24, p. 1. 

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino nominacijos : jau penkti metai, kai Vilniaus apskrities viršininko administracija įteikia apdovanojimus nusipelniusiems apskrities žmonėms už pasiekimus socialinėje-ekonominėje veikloje: [Lionginas Radzevičius ir kt.] // Credo. – 2008, vasaris (Nr. 3), p. 6. 

Lionginas Radzevičius // Zarasų kraštas.- 1990, kovo 27, p. 1. 

Nusipelnęs ir pripažintas: [apie kraštietį Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto mokslų daktarą, docentą Lionginą Radzevičių] / Viktoras Petkevičius // Zarasų kraštas. - 2008, bal. 25, p. 2. 

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje: [ apie kraštiečių susitikimą] / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas.- 1993, geg. 26.

Radzevičius Lionginas(g. 1938 04.26) // Kas yra kas Lietuvoje. - 95/96, P. 462. 

Radzevičius, Lionginas. Kandidato į Lietuvos Seimo narius L. Radzevičiaus viešas laiškas rinkėjams // Zarasų kraštas - 2000, spal. 3, p. 3. 

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas