Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Petrui Kuzmickui - 115

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Mokytojas Kuzmickas : dokumentinė apybraiža / Leokadija Malcienė. - Utena : Utenos spaustuvė, 1999. - 99, [5] p. 

Straipsniai 

Palydėjimas Anapilin : [pokalbis apie šiandienines laidojimo tradicijas: pasisakymai / užrašė] Stasys Gruzdas - Aut.: Petras Kuzmickas, Angelė Kirklienė, Irena Geležinienė, Vytautas Banišauskas // Panevėžio balsas - 1996, gruod. 4-6.

Pirmajame rate : [Smilgių parapijos klebono, politinio kalinio P.Kuzmicko prisiminimai apie susitikimą su rašytoju A.Solženicynu] / užrašė] Stasys Gruzdas // Panevėžio balsas - 1996, gruod. 15, p. 6.

Apie P. Kuzmicką 

Apie buvusį mokytoją: [apie Dusetų pradinės mokyklos 1926-1940 m. dirbusį vedėju P. Kuzmicką] / V. Petraitis // Tarybinė žemė.- 1989, kovo 9. 

Aukštaitijos šviesuolis Petras Kuzmickas / Antanas Vaitkevičius // Žirgai. – 2005, Nr. 3, p. 64. 

Aukuro dūmu kylanti : [apie Leokadijos Malcienės naujai išleistą knygą "Mokytojas Kuzmickas"] // Zarasų kraštas. - 1999, bal. 13, p.6. 

Bolševikų nužudyti šauliai: [apie Petrą Kuzmicką] // Zarasų kraštas.- 1992, geg. 23. 

Buvo atidus kiekvienam: [apie mokytoją P. Kuzmicką] / B. Markelytė- Tumėnienė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Dideliam Lietuvos patriotui : [apie atminimo lentos atidengimą mokytojui P.Kuzmickui Dusetuose, Zarasų rajonas] / Lina Monkutė // Zarasų kraštas - 1996, liep. 23. 

Ekskursija Pažiegėje: [apie tremtinį, mokytoją Petrą Kuzmicką] / Liucija Būgaitė-Baublienė // Zarasų kraštas.- 1994, vas. 15. 

Dokumentinė apžvalga apie mokytoją P. Kuzmicką / Elena Gaižiuvienė // Utenos apskrities žinios.- 1999, kovo 6. 

Dusetiškiai iškylavo Jaskoniškių miške: [apie mokytoją Petrą Kuzmicką] / Liucija Būgaitė-Baublienė // Zarasų kraštas.- 1998, saus. 20. 

Įamžintas šviesus mokytojo [P.Kuzmicko] - šaulių būrio vado atminimas [Dusetos, Zarasų rajonas] / Leokadija Malcienė // Utenis - 1996, liep. 18, p. 2. 

Išliko šviesus prisiminimas: [apie mokytoją Petrą Kuzmicką] / K. Braciškaitė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Jau 5 metai kaip veikia Dusetų šaulių choras: [šaulys Petras Kuzmickas Dusetų choro įsteigėjas] // Trimitas.- 1935, sau. 17, Nr. 3, p. 52. 

Kai Lietuva minėjo nepriklausomybės 20-metį = Praetį prisiminus : [apie Dusetų pradžios mokyklos vedėją Petrą Kuzmicką] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas. - 2001, vas.13, p.1-2. 

Kankinių vardynas: [apie Petrą Kuzmicką] // Lietuviai tautininkai – komunistų kankiniai.- Chicago.- 1988, p. 76. 

Knyga apie kaimo švietėją: [apie naujai išleistą Leokadijos Malcienės knygą „Mokytojas Kuzmickas] // Tarp knygų.- 1999, balandis, NR. 4, p. 43. 

Kito tokio nuostabaus žmogaus gyvenime sutikt neteko: [apie mokytoją Petrą Kuzmicką] / I. Jusiūtė-Vrubliauskienė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Kunigas išgelbėjo Aleksandro Solženicyno rankraštį : [apie kunigą tremtinį P.Kuzmicką, išnešusį iš lagerio teritorijos knygos "Gulago salynas" rankraštį] / Rasa Vaičiūnienė // Panevėžio balsas - 1997, lapkr. 28, p. 1, 7.

Kuzmickas Petras mokytojas šaulys / A. Liekis // Šauliškumas, tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė.- Vilnius.- 1993, p. 157. 

Kuzmickas Petras, Jono / Rasa Paulavičienė // XX amžiaus lietuvos mokytojai.- Vilnius.- 1996, p. 228. 

Laukdavom atvažiojant vedėjo: [apie mokytoją P. Kuzmicką] / L. Kuzmaitė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Liks dusetiškių atmintyje : [minint aktyvaus visuomenininko, šaulių būrio Dusetose įkūrėjo ir vadovo, pedagogo P. Kuzmicko 100-ąsias metines] / Leokadija Malcienė // Zarasų kraštas - 1998, kovo 10. 

Mokė praktiškų, gyvenimui reikalingų dalykų: [apie mokytoją P. Kuzmicką] / E. Rudzinskaitė-Kibirkštienė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Mokytojai – 1941 metų tremtiniai: [Petras Kuzmickas] / Vytautas Indrašius // Zarasų kraštas.- 1989, gruod. 5. 

Nesulenktas metų naštos : [apie Smilgių kleboną ir Krekenavos dekaną monsinjorą P. Kuzmicką, Panevėžio rajonas] / Bronius Vertelka // Panevėžio rytas - 2000, lapkr. 25, p. 10. 

Neužmirštamos dienos stovykloje: [P. Kuzmicką] A. Viburytė-Braknienė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Ošia prie Sartų ąžuolai – gyvi istorijos liudininkai: [apie Dusetų mokyklos mokytoją P. Kuzmicką] / Leokadija Malcienė // Utenos apskrities žinios.- 1998, rugs. 12. 

Paminėtas mokytojas patriotas Dusetose dirbęs Petras Kuzmickas / Leokadija Malcienė // Tarp knygų.- 1998, balandis, Nr 4, p. 43. 

"Pasakei, kad mano eilės…" : Putinui ; Į kalnus ; Vorkutos tundroj : Petrui Kuzmickui, Mokytojui ; Kelionėn : [eilėraščiai] / Linas Broga. – Iliustr. // Sietuvos. – ISSN 1822-9077. – Nr. 4 (2010), p. 73. 

Per tremtį ir kalėjimus: [apie P. Kuzmicką] / B. Vasiliauskas // Zarasų kraštas.- 1994, saus. 18. 

Petras Kuzmickas - mokytojas, kultūros veikėjas : [apie 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Dusetose, Zarasų rajonas] / Regina Rutkauskienė // Lietuvos aidas - 1998, vas. 19, p. 4. 

Ryškiu šviesuliu švietęs Dusetų [Zarasų rajonas] padangėje : (mokytojo P. Kuzmicko 100-ųjų gimimo metinių proga) / Leokadija Malcienė // Utenis - 1998, vas. 17, p. 3. 

Skatino pažinti gimtąjį kraštą: [ apie mokytoją P. Kuzmicką] / L. Prazavičiūtė-Stankevičienė // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3. 

Šviesuliai užgimsta, sužiba ir išnyksta, o jų paskleista šviesa išlieka ateities kartoms: [apie Dusetų (Zarasų r.) krašto šviesulį - pedagogą, visuomeniną Petrą Kuzmicką, minint jo 110-ąsias gimimo metines] / Eugenija Barskevičienė // Utenis. – 2008, kovo 6, p. 5-6." 

Tokio mokytojo Dusetos ilgai dar neturės…" :[apie Petrą Kuzmicką]Novo-Uzensko stepėse / Vytautas Indrašius. – Bibliogr.: 11 pavad. // Aukštaitijos šviesuliai / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 1999. – P. 94-103. 

Vasario 17 d. 1898 m. gimė Petras Kuzmickas] // Zarasų kraštas.- 1992, vas. 1. 

Zarasų apskritis: [apie P. Kuzmicką] / A. Garliauskas // Intelegintija (1940-1941).- V. : 1991, p. 173. 

Zarasų apskritis: [apie P. Kuzmicką] // Ešelonai į rytus.- Vilnius.- 1991, p. 116. 

Žavėjomės jo vyriškumu ir įvairiapusėmis žiniomis bei sugebėjimais: [apie mokytoją P. Kuzmicką] / A. Kulikauskas // Utenis.- 1998, vas. 17, p. 3.

Ikonografija 

Dusetų skyrius: P. Kuzmickas, K. Jukna, A. Pranckūnas: [fotonuotrauka] // Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas.- Kaunas.- 1933, p. 78.

   Atgal
 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas