Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vasilijui Baranovskiui - 80

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

 

Bibliografija

Knygos 

Karti uoga: proza. - Vilnius: Vaga, 1982. 

Rytinės vežėčios: proza. - Vilnius: Vaga, 1978. 

Zarasai laiko vilnyse / sudarė Laima Raubiškienė. - Utena : Utenos Indra, 2006 (Utena : Utenos Indra). - 207, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 28 cm. - Turinio r-klėje aut.: Vasilijus Baranobskis ir kt. 

Багрянный град : повести / Василий Барановский. - Вильнюс : Vaga, 1989. - 356 с 

Багряный град : повести / Василий Барановский. - Вильнюс : Вага, 1989. - 358 p. 

Боярыня Морозова : историческая повесть / Василий Барановский. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 229 p. 

Вековые святыни : из истории староверческих общин, храмов, кладбищ Зарасайского края / Василий Барановский. - Зарасай [i.e. Utena] : UAB "Utenos spaustuvė", 2004 (Utena : Utenos sp.). - 101, [1] p. 

Горька ягода : рассказ и повести / Василий Барановский. - Вильнюс : Vaga, 1982. - 238 с. 

Долгий всполох : рассказы и повести / Василий Барановский. - Вильнюс : Vaga, 1985. - 333, [2] p. 

От Литвы до Литвы : избранное / Ромас Садаускас ; перевод с литовского Валентины и Василия Барановских. - Вильнюс : Минтис, 1988. - 358, [2] p. 

Староверие Балтии и Польши : краткий исторический и биографический словарь / Василии Барановский, Григорий Поташенко. - Vilnius : Aidai, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 459, [1] p. 

Утренний возок : повести и рассказы / Василий Барановский. - Вильнюс : Vaga, 1978. - 126 с. 

Apsakymai 

Amžinoji nuostaba / Vasilijus Baranovskis // Tarybinė žemė.- 1963, rus. 8. 

Anuška / Vasilijus Baranovskis // Pergalė.- 1960, vas. 13. 

Kaip berželis vidur lauko / Vasilijus Baranovskis // Pergalė.- 1982, Nr. 11, p. 83-103. 

Kruvina kruša / Vasilijus Baranovskis // Pergalė.- 1986, Nr. 4, p. 51-85. 

Mėlyna aikštelė / Vasilijus Baranovskis // Tarybinė žemė.- 1963, rugpj. 29. 

Pasivaikščiojimas / Vasilijus Baranovskis // Literatūra ir menas.- 1986, kovo 22, p. 10-11. 

Rusvo kumeliuko bėgimas / Vasilijus Baranovskis // Jaunimo gretos.- 1977, Nr. 1, p. 20/21. 

Saulė ir duona / Vasilijus Baranovskis // Tarybinė žemė.- 1963, rugpj. 29. 

Senas namas / Vasilijus Baranovskis // Tarybinė žemė.- 1963, rugs. 3. 

Su vardu gimęs / Vasilijus Baranovskis // Nemūnas.- 1985, Nr. 8, p. 52-55. 

Šviesa lange / Vasilijus Baranovskis // Tarybinė žemė.- 1963, lapkr. 23. 

Vakaro liūdesys / Vasilijus Baranovskis // Tarybinė žemė.- 1963, rugpj. 29. 

Vakar baigėsi karas / Vasilijus Baranovskis // Tiesa.- 1987, gruod. 19.

Straipsniai 

Gyvas Chatynės atminimas / Vasilijus Baranovskis // Lietuvos jūreivis (Klaipėda).- 1981, birž. 11/17, p. 9. 

Iškilmingos pamaldos Miniaukos cerkvėje: [apie Miniaukos cerkvės 100-metį] / Vasilijus Baranovskij // Zarasų kraštas. –2004, lapkr. 5, p. 2. 

Pasitinkant 300-ąsias Lietuvos Sentikių Cerkvės metines / Vasilijus Baranovskis // Zarasų kraštas. - 2010, kovo 16, p. 4, 7. 

„Repeticija“ / Vasilijus Baranovskis // Lietuvos jūreivis (Klaipėda).- 1982, birž. 16, p. 9. 

Sentikiai paminėjo reikšmingas datas: [apie Zarasų rajono sentikius] / Vasilijus Baranovskis // Zarasų kraštas. – 2010, birž. 22, p. 4, 6. 

Sentikių paminklas Rudėnuose: [apie Suvieko seniūnijoje Rudėnuose pastatytą paminklą sentikiams] / Vasilij Baranovskij // Zarasų kraštas. – 2004, birž. 8, p. 3. 

Sentikių šventė Rūsteikiuose / Vasilijus Baranovskis // Zarasų kraštas. – 2008, lapkr. 4, p. 2. 

Stiprybė nebuvo prarasta: [pasitinkant 300-ąsias Lietuvos Sentikių Cerkvės metines] / Vasilijus Baranovskis // Zarasų kraštas. – 2010, bal. 23, p. 4. 

Sunkumų ir vilčių metas : [pasitinkant 300-ąsias Lietuvos Sentikių Cerkvės metines] / Vasilijus Baranovskis // Zarasų kraštas. – 2010, geg. 25, p. 4. 

Svarbiausia - profesionalumas : Plunksnos broliu mintys / Vasilij Baranovskij // Zarasų kraštas. - 2002, rugpj. 13, p.1-2. 

Женщины без мужчин ; Дон Серапино : рассказы / Василий Барановский. – Rus. // Вильнюс. – № 167 (2003), p. 53-61. 

Несколько слов о себе / Василий Барановский. – Portr. – Rus. // Вильнюс. – № 167 (2003), p. 41-42. 

Праведники и грешники : историческая повесть (отрывок) / Василий Барановский ; [с примечанием об авторе]. – Portr. // Вильнюс. – 2012, весна/лето № (№ 182), p. 54-65. 

Recenzijos 

Apie Zarasų sentikius : [recenzija] / Grigorijus Potašenko - Iliustr - Rec. kn.: Senojo tikėjimo saugotojai : Zarasų sentikių bendruomenės istorijos puslapiai / V. Baranovskis. Zarasai, 2000.- Knyga apie Zarasų sentikius : [recenzija] / Grigorijus Potašenko - Iliustr - Rec. kn.: Senojo tikėjimo saugotojai. Zarasų sentikių bendruomenės istorijos puslapiai / V. Baranovskis. Zarasai, 2000 // Utenis - 2000, liep. 25, p. 6.

Leidinys apie Zarasų sentikius : [recenzija] - Iliustr - Rec. kn.: Хранители старой веры / В. Барановский // Zarasų kraštas - 2000, birž. 23, p. 2.

Apie V. Baranovskį 

Amžių šventovės: [apie išleistą Vasilijaus Baranovskio knygą "Vekovyje sviatyni" ("Amžių šventovės")] / Parengė Ona Kačkienė // Zarasų kraštas. - 2004, birž. 29, p. 6. 

Baranovskis Vasilijus / E. Dagytė // Tarybų Lietuvos rašytojai.- Vilnius, 1984, p. 29. 

Ieškokite ir skaitykite!: [apie rašytojo Vasilijaus Baranovskio naujai išleistą knygą "Bajorė Morozova"] / Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. –2009, spal. 27, p. 8. 

Knyga apie Zarasų sentikius: [apie išleistą V. Baranovskio knygą „Zarasų sentikių bendruomenės istorija“ / Grigorijus Potašenka // Utenis.- 2000, liep. 25, p. 6. 

Lietuvos TSR nusipelniusio žurnalisto Garbės vardas suteiktas rašytojui Vasilijui Baranovskiui // Literatūros panorama.- 1983, p. 020. 

Originalūs kraštotyros darbai: [apie rašytojo V. Baranovskio knygas, skirtas Zarasų krašto sentikių istorijai] / Petras Ivanovas.- Po Aukštaitijos dangumi // Utenis. – 2004, rugs. 14, p. 5. 

Sentikių istorija saugoma Degučiuose / Petras Ivanovas // Utenis. - 2009, geg.5, p.6. 

Sentikių istorija saugoma Degučiuose: [apie rašytoją V. Baranovskį] / Petras Ivanovas // Zarasų kraštas. – 2009, geg. 12, p. 1. 

Sentikių praeities pėdsakais: [apie V. Baranovskio knygos "Amžiaus šventovės" pristatymą, Zarasai] / Petras Ivanovas. – Portr. // Gimtinė. –2005, saus. 1-31 (Nr. 1), p. 9. 

Susitiko su rašytoju: [apie dabar gyvenančiu Zarasuose V. Baranovskio susitikimą su žemės ūkio mokyklos moksleiviais] V. Balčiūnas // Zarasų kraštas.- 1994, saus. 21. 

Несколько слов о себе / Василий Барановский. – Portr. – Rus. // Вильнюс. – № 167 (2003), p. 41-42. 

Праведники и грешники : историческая повесть (отрывок) / Василий Барановский ; [с примечанием об авторе]. – Portr. // Вильнюс. – 2012, весна/лето № (№ 182), p. 54-65.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 
  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas