Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Vytautui Triponiui – 75

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje / Vytautas Triponis ir kt. Vilnius : Vaistų žinios, 2010 ([Vilnius] : Spauda).- 794 p. : iliustr. ; 25 cm 

Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : mokomoji knyga / Vytautas Triponis ir kt. Vilnius : Vaistų žinios, 2005 ([Vilnius] : Vilniaus spauda).- 927 p. : iliustr. ; 22 cm 

Angiologija ir kraujagyslių chirurgija : 12 temų VI kurso studentams : ciklo programa / V.J. Triponis, D. Triponienė ; VU Kraujagyslių chirurgijos klinika.- Vilnius : Kuro aparatūra, 1995.- 77, [1] p. 

Angiologijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikiniai uždaviniai / V. Triponis, D. Triponienė, E. Barkauskas ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas.- Vilnius : Greita spauda, 2008 (Vilnius : Greita spauda).- 238, [1] p. : iliustr. ; 25 cm 

Apie pilvo skausmus : [atmintinė] / Vytautas Triponis.- Vilnius, 1963.- 3 p. 

Chirurgija prieš aterosklerozę / Vytautas Jonas Triponas.- Vilnius, 1972.- 31 p. 

Chirurginės arterijų ligos / Vytautas-Jonas Triponis ; Egidijus Barkauskas. - Vilnius : Mokslas, 1982. - 130 p. - (Gydytojui praktikui) 

Diabetinės pėdos sindromas : diagnostika, profilaktika, gydymas / Vytautas Triponis, Dalia Triponienė ; [Vilniaus universitetas].- Vilnius : D. Jankūnienės person. įm., 2000 (Vilnius : Solidarity).- 84, [1] p. : iliustr. ; 19 cm 

Flebologija : Lietuvos flebologų draugijos žurnalas / redkolegija: redaktorius V. Triponis … [et al.].- Vilnius : Lietuvos flebologų draugija, 2003- 30 cm
Keturiasdešimt penkeri metai sveikatos priežiūroje : Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 1956-1962 metų XVII laidos gydytojų prisiminimai / sudarė Eduardas Razgauskas, Bronislovas Laimutis Jurevičius ; redaktorė Agnė Iešmantaitė.- Vilnius : Žaltvykslės knygos, 2008 (Vilnius : Spauda).- 317, [2] p. : iliustr., portr. 

Kojų giliųjų venų trombozė : profilaktika ir gydymas / Vytautas Triponis .- Vilnius : UAB "Gamta", 1999 (Klaipėda : Klaipėdos rytas) 47, [1] p. : iliustr. ; 19 cm 

Kraujagyslių chirurgijos rezidentūros studijų programa / Vytautas Jonas Triponis, Dalia Triponienė, Egidijus Vytautas Barkauskas ; Vilniaus universitetas.- Vilnius : Žaltvykslės knygos, 2008 (Vilnius : Reklamos inspekcija).- 108, [1] p. 

Moters sveikatos ir grožio enciklopedija : pozityvios gyvensenos vadovas / [Dalia Triponienė, Vytautas Triponis,]. - Kaunas : Šviesa, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 429, [3] p. : iliustr. ; 27 cm. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 402-411. - R-klė: p.

Moterų ligos / [autoriai ir konsultantai G. Drąsutienė, D. Triponienė, V.J. Triponis, V. Klimas, E. Juodžbalienė, A. Pilkauskienė, S. Blažienė, J. Saveikienė, M. Anglickas,.- Kaunas : 
Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra, 2010 (Kaunas : Arx Baltica).- 365, [3] p.

Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės : istorijos fragmentai, įžymūs veikėjai, tradicijų tąsa, kronika / Dalia Triponienė, Vytautas Triponas.- Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius : Standartų sp.).- 335, [1] p. 

Šeimos medicina /Vytautas Triponas ir kt. Vilnius : Nacionalinis medicinos mokymų centras, 2009.- 576 p. 

Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.].- Kaunas : Šviesa, 2008 (Vilnius : Sapnų sala) .- 461, [3] p. Aut. V. Triponas ir kt. 

Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. - 2-asis leid. - Kaunas : Šviesa, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). - 461, [3] p. : iliustr. ; 27 cm. - Aut.: Vytautas Jonas Triponis,. - Bibliogr.: p. 456-461. - Dalyk. r-klė: p. 450-455. 

Šeimos sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Vaidutis Kučinskas (pirmininkas) … [et al.]. - Kaunas : Šviesa, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). - 461, [3] p. : iliustr. ; 27 cm. - Aut.: Vytautas Jonas Triponis. - Bibliogr.: p. 456-461. - Dalyk. r-klė: p. 450-455. - Tiražas 7000 egz. – 

Širdis yra graži : knyga apie profesorių Algimantą Marcinkevičių / [sudarytoja Marija Virketienė ; fotografijos (348-447 p.) Petro Katauskio]. - Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). - 447, [1] p. - aut.: Vytautas Jonas Triponis. - 

Veninių trofinių opų gydymas kompresijos metodu ir hidrokoloidiniais tvarsčiais : (algoritmas ir išplėstinis protokolas) / Vytautas Triponis ; Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos klinika.- Vilnius : UAB "Polifax dizainas", 2001 (Vilnius : Solidarity).- 21 p. 

Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete ruošiant kraujagyslių chirurgijos specialistus : informacinis leidinys apie projektą / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas.- [Vilnius] : Greita spauda, 2008 ([Vilnius] : Greita spauda).- 45 p.

Straipsniai 

Analysis of postoperative mortality after abdominal aneurysm surgery / V. Triponis // Mūsų girios - 2001, suppl. 7, p. 168. 

Ankstyvoji kraujagyslių ligų diagnostika - didžiausias jų sėkmingo gydymo garantas / Vytautas Triponis // Gydytojų žinios - 1996, kovo 6, p. 3. 

Ankstyvoji senatvė / Vytautas Triponis // Vakarinės naujienos.- 1989, rugpj. 18, p. 10. 

Ar pavojingos kojų venų ligos? / Vytautas Triponis // Sveikata - 2001, Nr. 8, p. 23-25, 33-35. 

Arterial embolectomy results in 1971-1979 and 1991-2000 / M. Sučila, V. Triponis // Mūsų girios - 2001, suppl. 7, p. 167. 

Besimptomės miego arterijos stenozės prognostinė reikšmė, diagnostika ir chirurgija / V. Triponis, N. Bičkauskas // Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai - 1997, Nr. 1, p. 52-54. 

Bypass to the very distal arteries in patients with diabetes / D. Triponienė, V. Triponis, B. Vaišnytė // Mūsų girios - 2001, suppl. 7, p. 168.

Chirurgai išgelbės nuo gangrenos ir insulto : [pokalbis su VU Kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovu prof. V.Triponiu / užrašė] Sofija Stanevičienė // Lietuvos rytas - 1997, geg. 29, priedas "Sostinė", p. 4. 

Chirurginio gydymo prognozė, sergant galūnių arterijų embolija / M. Sučila, V. Triponis // Medicinos teorija ir praktika - 2000, Nr. 3, p. 165-166. 

Diabetinės pėdos infekcijos gydymo aspektai / Vytautas Triponis // Gydymo menas - 2002, Nr. 8, p. 34. 

Diagnosis and treatment of vasorenal hypertension / V. Triponis, S. Ščerbinskas // Mūsų girios - 2001, suppl. 7, p. 168-169. 

Giliųjų venų trombozė ir plaučių embolija / Vytautas Triponis // Lietuvos sveikata - 2001, spal. 11-17 (Nr. 40), 18-24 (Nr. 41). 

Išsiplėtusios venos - grožio ir sveikatos priešas : [pokalbis su VU Kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovu prof. V.J. Triponiu / užrašė] Inga Liutkevičienė // Stilius - 1998, Nr. 1, p. 16-17. 

Jaunystė ir atereskleroze / Vytautas Triponis // Komjaunimo tiesa.- 1986, vas. 7. 

Klastingasis Chrush sindromas : [apie audinių sutraiškymą ir apmirimą] / Vytautas Jonas Triponis // Moteris - 2000, Nr. 5, p. 138-139. 

Kraujagyslių chirurgija Lietuvoje : medicinos istorija / V. Triponis // Medicinos teorija ir praktika - 2002, Nr. 2, p. 160-161. 

Kraujagyslių chirurgijos laimėjimai / Vytautas Triponis // Vakarinės naujienos.- 1986, vas. 15. 

Kraujagyslių protezavimas / Vytautas Triponis // Sveikatos apsauga.- 1983, Nr. 11, p. 63. 

Kraujotakos atkūrimo ypatybės diabetu sergantiems ligoniams / V. Triponis, D. Triponienė // Medicinos teorija ir praktika - 2001, Nr. 4, p. 210-211. 

Kuo daugiau žingsnių, tuo sveikiau kojoms : [pokalbis su VU Kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovu V. Triponiu / užrašė] Rūta Slušnytė // Stilius - 1999, Nr. 7, p. 34-35. 

Lietuvos kraujagyslių chirurgijos istorija ir dabartis / V. Triponis // Medicinos teorija ir praktika - 2002, Nr. 3, p. 239-240. 

Medicina tebekrenta į duobę : [Pokalbis su Univ. kraujagyslių chirurgijos klinikos ved., habil. dr. prof. V.Triponiu / Užrašė] Sofija Stanevičiūtė // Lietuva - 1995, Geg. 18, p. 6.Naujos viltys turintiems kojų opas : [į klausimus apie kojų opas atsako prof. V. Triponis] / spaudai paruošė Palangos ligoninės gydytojas Ąžuolas Kavoliūnas // Klaipėda - 2002, vas. 26, p. 19. 

Medicinos fakultetui 200 / Vytautas Triponis // Sveikatos apsauga.- 1981, Nr. 10, p. 19-48. 

Neuroišeminės pėdos infekcija. Pėdos arterijų rekonstrukcijos rezultatai / V. Triponis, D. Triponienė, L. Zabulienė, G. Versockienė // Medicinos teorija ir praktika - 1999, Nr. 2, p. 75-76. 

Operuojamos kraujagyslės / Vytautas Triponis // Mokslas ir gyvenimas.- 1985, Nr. 6, p. 25-27. 

Organizacija, siekianti vienyti venų ligų gydytojus : [pasisakymai] / parengė Arūnas Čiuvašovas, Violeta Kučinskienė - Aut.: Vytautas Triponis, Eduardas Kelbauskas, Gintaris Vilkevičius // Gydymo menas - 2002, Nr. 11, p. 54, 56. 

Pilvo aortos aneurizmų chirurginis gydymas / Vytautas Jonas Triponis // Medicina - 1997, t. 33, Nr. 8, p. 720-724. 

Pasaulinis kongresas / Vytautas Triponis.- Sveikatos apsauga.- 1985, Nr. 10, p. 57-59. 

Profesoriui Vytautui Triponiui teko atšipusiu peiliu pjaustyti kokoso trupiniais apibarstytą jaučio širdį : [pokalbis su kardiochirurgu / užrašė] Brigita Balikienė // Respublika - 1996, gruod. 18, p. 16.

Reforma medikų bėdų dar nesumažino : medikai ir pacientai tebelaukia žadėtų draudos medicinos privalumų : [pasisakymai / parengė] Lina Lileikienė, Ana Treščina - Aut.: Danguolė Jankauskienė, Jonas Kairys, Edmundas Baltakis, Vytautas Triponis, Andrius Guobys, Jonas Kastys // Lietuvos rytas - 1998, spal. 29, p. 4. 

Reikia diagnostikos centro / Vytautas Triponis // Valstiečių laikraštis.- 1988, geg. 1. 

Sintetinių kraujagyslių protezų infekcija / Vytautas Triponis // Sveikatos apsauga.- 1986, Nr. 9, p. 29-31. 

Thrombolytic therapy in patients with acute iliac and femoral venous thrombosis / N. Markevičius, G. Apanavičius, A. Grigaliūnas, S. Ščerbinskas, V. Triponis // Mūsų girios - 2001, suppl. 7, p. 165. 

Tik kojų grožis ir savijauta ar svarbi medicininė problema? : [pokalbis su Vilniaus universiteto Chirurgijos klinikos prof. V. Triponiu] / parengė V. Jakimavičienė // Gydymo menas - 2001, Nr. 6, p. 57-58. 

Varikozės gydymo naujienos : [pokalbis su VU Kraujagyslių chirurgijos klinikos vedėju prof. V. Triponiu / užrašė] Solveiga Potapovienė // Lietuvos sveikata - 2000, bal. 26 - geg. 2 (Nr. 17), p. 16.

Vazorenalinės hipertenzijos angiografinė diagnostika ir gydymas intervencinės radiologijos bei chirurginiais metodais / V. Triponis, S. Ščerbinskas, A. Grigaliūnas // Internisto praktika - 2001, Nr. 2, p. 7-9. 

Vėlyvos kraujagyslių protezų infekcijos tyrimai / V. Triponis, R. Dagilaitis // Medicinos teorija ir praktika - 2002, Nr. 4, p. 276-280. 

Venų ligos ir jų gydymas : [Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovo prof. V. Triponio pasakojimas] / parengė Jonas Kastys // Lietuvos sveikata - 2002, birž. 6-12 (Nr. 23), p. 6. 

Veninių trofinių opų gydymo principai / Vytautas Triponis // Gydymo menas - 2001, Nr. 10, p. 34-36. 

Apie V. Triponą 

Išsiplėtusios venos - kojų tromboflebito priežastis / Aida Marteckaitė // Respublika - 2001, liep. 30, p. 25. 

Kojų opos - liga, į kurią negalima numoti ranka : [interviu su medicinos profesoriumi Vytautu Triponiu] / parengė Milda Trakimienė // Zarasų kraštas. - 2009, birž. 2, p. 3. 

Lietuvoje vis trūksta pinigų technikai, būtinai gydant vaikus : [apie kūdikių, gimusių su kraujagyslių sklaidos sutrikimais, operavimo galimybes] / Aida Marteckaitė // Respublika - 2001, liep. 2, p. 23. 

Naršėnai: [apie Vytautą Triponį] // Vytautas Indrašius // Papasakok apie Antalieptę.- V, 1995. P. 53. 

Vytautas Jonas Triponis. - Nuotr. // Septintasis pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. - Vilnius-Kaunas : "Vilties" spaustuvė, 1991. - P. 491. 

Vytautas Triponis // Tarybų Lietuvos enciklopedija.- 1985,-1988, T. 4, p. 344. 

Vytautas Triponis // Medicinos enciklopedija.- V. 1993, p. 531. 

Vytautas Triponis g. 1938 m. Zarasuose, chirurgas // Septintasis pasaulio lietuvių mokslų ir kūrybos simpoziumas.- V, 1991, p. 491.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas