Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Aldonai Merkytei - 90

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Fantastiškieji viduramžiai : Antika ir egzotizmai gotikos mene / Jurgis Baltrušaitis ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė ; [linijinės figūros pieštos autoriaus]. – Vilnius : Vaga, [2001] (Vilnius : Vilspa). – 284, [2] p. : iliustr. 

Gražūs paveikslėliai : romanas / Simone de Beauvoir ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – Vilnius : Žaltvykslė, 1994. – 253, [1] p. 

Išeinu : romanas / Jean Echenoz ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – Vilnius : Vaga, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 124, [2] p. ; 21 cm 

Ištrauka iš M. Prousto romano "Žydinčių merginų šešėlyje" / vertė Aldona Merkytė // Baltos lankos. – Nr. 25/26 (2007), p. 273-301. 

Jona, arba dailininkas dirba / Alberas Kamiu ; vertė Aldona Merkytė // Prancūzų novelės / [sudarė Laima Rapšytė]. – Vilnius : Vaga, 1984. – P. 167-190. 

Kelias į Prousto pusę / Aldona Merkytė. – Bibliogr. išnašose // Baltos lankos. – Nr. 25/26 (2007), p. 72-89. 

Moteris aguona : [romanas] / Noëlle Châtelet ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – Vilnius : Vaga : Vilniaus knyga, [2002]. – 87, [1] p. ; 20 cm 

Moteris aguona [Brailio raštas] : romanas / Noëlle Châtelet ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003. – 2 kn. 

Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje : [romanas] / Marcel Proust ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – 3-ioji laida. – Vilnius : Vaga, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 325, [2] p. ; 24 cm 

Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje : [romano ištraukos] / Marselis Prustas ; [parengė Violeta Baltušytė ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė ; paaiškinimus parengė Aldona Merkytė ir Vytautas Bikulčius]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2007] (Vilnius : Akritas). – 124, [2] p. ; 22 cm.

Svano pusėje : romanas / Marcel Proust ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – Vilnius : Vaga, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 465, [1] p. ; 22 cm. – (Pasaulinės literatūros biblioteka. XX a. literatūra / dailininkas Arvydas Každailis ; kn. 114) 

Trylikos istorija : romanai / Onore de Balzakas ; vertė A. Merkytė, R. Ramunienė. – Fotogr. leid. – Vilnius : Viltis, 1994. – 412, [3] p. – (Salonas) 

Trylikos istorija : [apysakos] / Onore Balzakas ; vertė A. Merkytė ir R. Ramunienė. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 414 p. 

Ventejo frazė / Marcel Proust ; vertė Aldona Merkytė // Baltos lankos. – Nr. 25/26 (2007), p. 108-116. 

Vyturys / Žanas Anujis ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė // XX a. prancūzų dramos / [sudarė Birutė Želvytė]. – Vilnius : Vaga, 1988. – P. 38-126. 

Žodžiai / Jean Paul Sartre ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2000 (Kaunas : Aušra). – 270, [2] p. ; 17 cm 

Žodžiai : [apysaka] / Jean-Paul Sartre ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė. – [Vilnius] : Lietuvos rytas ; Madrid : Mediasat Group, [2007]. – 190, [2] p. ; 22 cm. – ("Lietuvos ryto" kolekcija ; 15)

Garso įrašai

Moteris aguona [Garso įrašas] : romanas / Noëlle Châtelet ; iš prancūzų kalbos vertė Aldona Merkytė ; skaito. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003. – 10 garso kasečių : 2 cm/sek. 

Apie ją

Apie rašytojus J. Biliūną, E. Cinzą, R. Granauską, lituanistą ir germanistą K. Alminą, vertėją A. Merkytę, režisierių D. Banionį. Lietuviškasis Proustas : vertimų kryžkelės / Vytautas Bikulčius. – Bibliogr. išnašose // Baltos lankos. –Nr. 25/26 (2007), p. 5-43.

Merkytė Aldona // Lietuvių literatūros enciklopedija. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - P. 323. 

Mūsų kalendorius: 2004 balandis / parengė Loreta Pakalniškienė // Tarp knygų. –2004, Nr. 2, p. 43-48. 

Prousto pusėje: [apie prancūzų rašytojo Marselio Prusto romano "Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje" vertėjos Aldonos Merkytės vertimą į lietuvių kalbą] / Valdas Petrauskas. – Bibliogr. išnašose // Baltos lankos. – Nr. 25/26 (2007), p. 44-71.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas