Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Algirdui Svidinskui - 60

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos 

Bundanti versmė : tarmiškos kūrybos almanachas : [eilėraščių, apsakymų ir pasakų, parašytų įvairiomis lietuvių kalbos tarmėmis, rinkinys / sudarytojas Gaudentas Kurila]. - Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). - 159, [1] p. Aut.: Algirdas Svidinskas ir kt. Kn. taip pat: Pratarmė / Algirdas Svidinskas, p. 7-8.

Buvau ir būsiu : Eil. / Algirdas Svidinskas. - Rokiškis : Gimtasis Rokiškis, 1992. - 50 p. - Su aut. autogr. inv. nr.4650 (C170) 

Lenkiuosi žemės balsui : eilėraščiai. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1990. - 246, [1] p. : iliustr. - (Literatų klubas "Gimtinė").- A. Svidinsko eilės p. 181-193.

Straipsniai 

"Aš dą esu…" : [eilėraštis] / Algirdas Svidinskas // Kultūros aktualijos. – 2008, Nr. 3, p. 31. 

Dainuojamoji poezija : [pasisakymai apie dainuojamosios poezijos festivalį "Tai -aš"] / parengė Giedrė Čiužaitė. – Aut.: Vytautas Kernagis, Gediminas Storpirštis, Olegas Ditkovskis, Algis Svidinskas, Laimis Vilkončius, Algirdas Klova, Sigitas Geda // Literatūra ir menas. –2004, spal. 22, p. 9. 

Gitara - pozicijai išsakyti, kanklės - nusiraminti : [pokalbis su etnografu, muzikantu, Rytų aukštaičių sambūrio vadovu, Kauno "Vyturio" vidurinės mokyklos etnokultūros mokytoju Algirdu Svidinsku / užrašė] Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Šeimininkė. –2009, bal. 8-14 (Nr. 14), p. 5. 

Pasitinkant būsimus Tarmių metus : kreipimasis į visų tarmių atstovus / Algirdas Svidinskas // Nemunas. –2012, liep. 26 - rugs. 6 (Nr. 28/ 29), p. 12.


Apie jį 

Anšlagas į gitaristų vakarą: [Rokiškio kultūros rūmuose įvykęs gitaristų vakaras, kurio metu pristatytas folklorinio ansamblio "Gastauta" įkūrėjo A. Svidinsko albumas "Kryžkela", sulaukė didelio susidomėjimo] / Lina Dūdaitė // Gimtasis Rokiškis. – 2005, saus. 25, p. 1, 4. 

Apie teatro, folkloro, sūrių ir prakartėlių miesto garbės piliečius: [Dailininkas apie aktorę M.Mironaitę, folkloro puoselėtoją A.Svidinską, Italijos mokslininką, sūrių gamybos eksperimentatorių bei konsultantą ir dailininką A.Frosijo, kurie yra nusipelnę miesto garbės piliečio vardo] / Arūnas Augutis. – Iliustr. – Akcentai // Gimtasis Rokiškis. – 2008, gruod. 31, p. 6. 

Ar dar susikalbate su savo seneliais ir proseneliais? / Vida Žukauskaitė ; autorės nuotr. – Iliustr. – Kiemo takas: nuo būties iki buities // Nauja vaga. – 2010, bal. 24, p. 5 

Bardai po akacijomis / Audronė Meškauskaitė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Festivalis // Nemunas. – 2009, liep. 16-22 (Nr. 27), p. 16. 

Bardai sodins akaciją / Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2010, liep. 3, p. 11. 

Bardų kūryba ir tradicijų tąsa: aš ir gyvenusieji praeityje = Creativity of Songwriters and Continuity of Traditions: Me and Historical Others / Austė Nakienė. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 13 pavad. // Liaudies kultūra. – 2011, Nr. 1, p. 34-38. 

Birštoniečiai pamėgo rugpjūčio vakarus / Stasė Asipavičienė. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – 2013, rugs. 7, p. 8. 

Dainuojamosios poezijos šventė Šaltinis-2009-ketvirtojo bardų žygio per Lietuvą startas // Naujas rytas. – 2009, lapkr. 7, p. 5-6. 

Dėl autorių teisių / parengė G. Lukšas. – Nepritarė 2 delegatai. Pastabų pateikė A. Svidinskas, P. Grencevičius, J. Andrejevas, V. Kubilius, sekcijos "Knyga ir kultūra", "Humanitarinė kultūra" // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 740-741. 

Dėl etninės kultūros apsaugos ir perimamumo / parengė N. Vėlius, L. Purlienė, A. Gudelis, V. Musteikis, V. Umbrasas, J. Trinkūnas. – Pastabų pateikė A. Svidinskas, P. Bielskis, R. Merkienė, A. Katilius, A. Statkuvienė, E. Jansonas // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 748- Dėl gimtosios kalbos / parengė Lietuvių kalbos draugija, E. Ignatavičius. – Pastabų pateikė A. Svidinskas, P. Grencevičius, E. Jansonas, E. Statkevičius // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 751. 

Dėl Kultūros instituto įsteigimo / parengė K. Stoškus, A. Šidlauskas. – Nepritarė 16 delegatų. Pastabų pateikė A. Pliopienė, K. Antanaitis, V. Girininkienė, A. Svidinskas, P. Grencevičius, A. Katilius, R. Černiauskas, R. Gamziukaitė-Mažiulienė, J. Lukšėnienė, L. Vednickienė, O. Šaltytė, E. Jansonas // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 736-737. 

Dėl kultūros įstaigų specialistų rengimo / parengė A. Gardžiulis, A. Vyžintas. – Nepritarė 5 delegatai, Chorų sąjunga. Pastabų pateikė P. Juodžius, E. Giedraitis, V. Juodišius, S. Žebrauskas, R. Černiauskas, A. Svidinskas, E. Jansonas // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 738-739. 

Dėl kultūros mecenavimo / parengė K. Gylys. – Nepritarė 6 delegatai. Pastabų pateikė Chorų sąjunga, A. Svidinskas, J. Andrejevas, P. Juodžius, E. Jansonas, R. Černiauskas // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 738. 

Dėl kultūros namų / parengė K. Kuzmickas, J. Mikutavičienė, I. Miškinis, V. Serapienė, N. Lazdauskienė, A. Svirbutavičienė. – Nepritarė 12 delegatų. Pastabų pateikė A. Svidinskas, E. Giedraitis, P. Grencevičius, D. Cicėnienė, V. Kubilius, E. Jansonas // Lietuvos kultūros kongresas / redaktorių kolegija: Giedrė Kvieskienė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Spaudos departamento Leidybos centras, 1991. – P. 742. 

"Esu ruduo" / Regina Jasukaitienė. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – 2013, rugs. 17, p. 4. 

"Esu ruduo" / Regina Jasukaitienė. – Iliustr. – Rubrika: Mozaika // Nemunas. – 2013, rugs.19-25 (Nr. 32), p. 17-18. 

Folkloro ansamblio vadovas: [apie Algirdą Svidinską] / Vytautas Gasiūnas. – Iliustr. // Rokiškio žemės šviesuliai / Vytautas Gasiūnas. – Utena : Utenos spaustuvė, 2001. – P. 46-49. 

Galerijoje - "Vakaro harmonija" : [apie Dusetų dailės galerijoje įvykusį muzikos ir poezijos vakarą "Vakaro hormonijos"] / Leokadija Malcienė. - Alvydo Stausko nuotr. // Zarasų kraštas. - 1999, kovo 2, p.5. 

"Gastauta" jubiliejinį gimtadienį švęs kartu su draugais / Reda Milaknienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2012, saus. 28, p. 8. 

"Giedojo kiekvienas savaip" / Vidmantas Kiaušas ; Narcizo Freimano nuotraukos. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, liep. 13-19 (Nr. 27), p. 16. 

Gitara - pozicijai išsakyti, kanklės - nusiraminti : [pokalbis su etnografu, muzikantu, Rytų aukštaičių sambūrio vadovu, Kauno "Vyturio" vidurinės mokyklos etnokultūros mokytoju Algirdu Svidinsku / užrašė] Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2009, bal. 8-14 (Nr. 14), p. 5. 

Į bardų festivalį bus galima nuplaukti laivu / Vėjūnnė Inytė ; A. Barzdžiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, liep. 5, p. 7. 

Į bardų festivalį Kulautuvoje bus galima nuplaukti ir laivu / Iveta Skliutaitė ; L. Brundzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2009, liep. 11, p. 10. 

Į Šaltupį susirinko bardai ieškojo savosios „nišos" / Dalė Lazauskienė // Gyvenimas. – 2012, rugs. 19, p. 2. 

III respublikinis tarmiškos kūrybos konkursas: ošia garsiai / Jūratė Mažeikytė. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2010, kovo 25-31 (Nr. 11), p. 2. 

Inžinierius - dainų kūrėjas / Aldona Gricienė. – Iliustr. // Tėviškės žiburiai. – 2004, kovo 23, p. 5. 

Ir atlėkė aukso paukštužė / Algirdas Klova // Muzikos barai. – 2006, Nr. 3/4, p. 67. 

Ir atskrido poezijos paukštė / Ona Kačkienė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – 2010, birž. 4, p. 1, 7. 

Kas mes esame? : [apie Zarasuose surengtą mokslinę konferenciją "Sėlių paveldas ir dabartis"] / Alma Šlečkutė // Utenis. - 2001, rugpj. 23, p.6. 

Kultūra kaip gyvas vanduo (4): [apie Zarasuose įvykusius renginius: "Prozos ruduo", "Mažoji knygų mugė" ir "Naktiniai skaitymai"]/ Ona Kačkienė. // Zarasų kraštas. –2008, rugs. 23, p. 7. 

Kur mūsų šaknys? = Mintys iš Sėlių kultūros dienų Zarasuose / Teresa Šlečkuvienė // Zarasų kraštas. - 2001, rugpj. 21, p.1-2. rugpj.24, p.2. 

Laikas. Amžinas visiems, bet trumpas kiekvienam… / Reda Kiselytė. – Iliustr. – Akcentai // Gimtasis Rokiškis. – 2007, geg. 29, p. 6. 

Maksimalistas su kanklėmis rankose: [apie folklorininką, dainuojamosios poezijos autorių ir atlikėją A. Svidinską] / Daiva Červokienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. –2008, vas. 27, p. 12. 

Moralinis "ačiū" - ne visiems / Dalia Zibolienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. –2008, lapkr. 29, p. 1-2. 

"Nesu nei poetas, nei bardas…" : [apie Kauno rajono Raudondvario kultūros centro meno vadovą Algirdą Svidinską] / Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. - 2014, vas. 4, p. 2.

Pagerbimas: [ Kauno rajono gyventojams - B.Nenortaitei, J.Staliūnui, A.Svidinskui, G.Celiešiui, R.Karazijai, A.Dagiliui - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu, meras V. Makūnas įteikė Garbės ženklus] // Naujos tėviškės žinios. –2012, vas. 18, p. 1. 

Paskelbti poezijos konkurso "Lino žiedas" laureatai. – Iliustr. – Rajono savivaldybės informacija // Tėvynė. – 2007, birž. 13, p. 1. 

Programa, skirta gyvosios tarmių tradicijos tęstinumui / Solveiga Pempienė ; Raimondos Novikaitės. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, rugs. 7, p. 3. 

„Purpurinis vakaras“ – dvi paros bardų ritmu: [penktasis nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose, Svidinskas, Algirdas, 1954- ir kt.] / Audronė Pajarskienė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. – Žvilgsnis // Šilelis. – 2012, rugpj. 24, p. 15. 

Sruveno Dubysa, dainavo bardai / Danguolė Klajimienė ; Albino Stakausko nuotr. – Nuotr. // Naujas rytas. –2006, rugpj. 9, p. 5, 8. 

„Šaltupis“ vėl sukvietė bardus: [ A. Svidinskas ir kt. ] / Mantvydas Prekevičius ; autoriaus nuotraukos. – Iliustr. – Kultūra // Naujasis Gėlupis. –2013, rugs. 21, p. 9, 15. 

Širdies muzika svajonių sodyboje… / Palma Pugačiauskaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, rugs. 18, p. 2, 8. 

Tarmiškos šnekos puoselėtojai rinksis Kulautuvoje / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2004, rugs. 16, p. 18. 

Tyrinėti rajono žmonių tarmes paskatino Bratka iš "Dviračio šou" / Jonas Baltakis ; autoriaus nuotr. – Iliustr. // Mūsų Ignalina. – 2010, bal. 20, p. 1-2. 

Upe žemyn ar žvelgiant nuo liepto? / parengė Juozas Šorys. – Iliustr. – Santr. angl. // Liaudies kultūra. .- 2008, Nr. 1, p. 76-85. 

"Visko buvo sočiai…" / Gražina Zolotuchina // Zarasų kraštas. –2013, rugpj. 27, p. 1, 2.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas