Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Antanui Musteikiui - 100

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos

Dangaus ir žemės šaknys : romanas / Antanas Musteikis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1983. - 339 p.

Egzodo Donelaitis : lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį / sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas. - Vilnius : Aidai, 2001 (Vilnius : Petro ofsetas). - 526, [2] p. ; 22 cm. - Aut.:Antanas Musteikis ir kt.

Kiauros rieškučios : romanas / Antanas Musteikis. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1972. - 259 p. 

Apie jį

A/A Antanas Musteikis iš Buffalo, NY : [pedagogas, sociologas, žurnalistas, 1914 01 11 - 2006 10 02 : nekrologas] / paruošė Nijolė Tarvainaitė. // Amerikos lietuvis. – 2006, lapkr. 4, p. 20. 

Antanas Musteikis (1914 -) // Lietuvių literatūros istorija. - Čikaga : JAV LB Kultūros Taryba, 1973-1976. - T. 4, P.116 - 120.

Baigė žemišką kelionę : [JAV lietuvis sociologas, pedagogas, rašytojas, visuomenininkas A. Musteikis, 1914 01 11 - 2006 10 02 : nekrologas] / Rimas Musteikis // Dirva. – 2006, lapkr. 21, p. 10.

Baigė žemiškąją kelionę : [pedagogas, sociologas, žurnalistas A. Musteikis, 1914 01 11 - 2006 10 02 : nekrologas] / Rimas Musteikis. – Portr. // Draugas. – 2006, lapkr. 10, p. 11.

Baigė žemišką kelionę : Antanas Musteikis, sociologijos profesorius : [1914 01 11 - 2006 10 02 : nekrologas] / Rimas Musteikis // Tėviškės žiburiai. – 2006, lapkr. 7, p. 14.

Baigė žemiškąją kelionę: [pedagogo, žurnalisto, rašytojo A. Musteikio (1914-2006) atminimui] / Rimas Musteikis // Į laisvę. –2006, Nr. 155, p. 91-92.

Dr. Antanas "Tony" Musteikis : [pedagogas, sociologas, rašytojas, žurnalistas, 1914-2006 : nekrologas] / Rimas Musteikis // Bridges. – Vol. 30, iss. 10 (2006), p. 20.

Gimnazijoje veikia literatų būrelis: [apie Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos literatų būrelį] // Darbas.– 2012, bal. 12, p. 4.

Keli eskizai gimnazijos portretui / Regina Grubinskienė. - Rubrika: Pasvalio Petro Vileišio gimnazija švenčia jubiliejų: 1922-2012, minimas Antanas Musteikis (1914-2006)] // Darbas. - 2012, lapkr. 8, p. 4-5. 

Laisvę reikėjo išsikovoti patiems: [ minimas pedagogas Antanas Musteikis] / Jonas Čeponis // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2005, Nr. 1, p. 3-6. 

Musteikis Antanas ( g. 1914 01 11 ). - nuotr. // Lietuvių enciklopedija. - Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1953-1985. - T. 19, P. 422. 

Musteikis Antanas // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-2002. - T. 1, P. 713 - 714. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos chronologija (1922-2002) / [parengė Jonas Aničas, minimas pedagogas Antanas Musteikis] // Šiaurietiški atsivėrimai. –2007, Nr. 2, p. 3-15. 

Petro Vileišio gimnazija atsiminimuose: [išleista Jono Aničo, Juozo Avižonio, Antano Musteikio, Vlado Kulboko, Halinos Korsakienės ir kt. atsiminimų knyga apie Pasvalio gimnaziją, minimas Musteikis, Antanas ( 1914-2006)] / Janina Miežianskienė // Darbas. – 2003, vas. 8, p. 5. 

Rašytojai – Lietuvoje brendę, bet ryškiau pasireiškę tik išeivijoje : beletristai / Pranas Naujokaitis ; [skyrelį "Pranas Naujokaitis (g. 1905)", minimas pedagogas Antanas Musteikis] parašė Alf. Šešplaukis // Lietuvių literatūros istorija / Pranas Naujokaitis. – Čikaga : JAV LB Kultūros Taryba, 1973-1976. – T. 4, p. 55-120. 

Skaitant Albiną Vaitkų: [ minimas Musteikis, Antanas (1914-2006)] / Kazimieras Pūras // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2004, Nr. 2, p. 23-26.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas