Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Gintautui Vaitoniui - 50

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Knygos

Akademikas Tadas Ivanauskas : gyvenimo ir kūrybinės veiklos akimirkos : [fotografijų albumas / sudarytojai Petras Zajančkauskas, Gintautas Vaitonis]. – Vilnius : Inforastras, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – [96] p. : iliustr., portr. ; 24 cm 

16th Baltic marine biologists symposium : June 21-26, 1999, Klaipėda / Klaipėda University. Coastal Research and Planning Institute. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1999 (Klaipėda : KU l-kla). – 113, [1] p. ; 29 cm 

Algimantas Jakimavičius : [entomologas] : literatūros rodyklė, 1967-1999 / Ekologijos institutas, Lietuvos ekologų draugija ; [sudarė T. Arnastauskienė, G. Vaitonis, J. Špūraitė]. – Vilnius : Lietuvos ekologų draugija, 1999 (Vilnius : Petro ofsetas). – 39, [1] p. : portr. ; 20 cm 

Baltijos jūros aplinkos būklė : monografija / [Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centras ; sudarė Algirdas Stankevičius]. – Kaunas : AB spaustuvė "Aušra", 2003 (Kaunas : Aušra). – 143, [1] p. : iliustr., žml. .- Žuvininkystė Lietuvoje = Fishery and aquaculture in Lithuania / Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Ecological sustainability of Lithuania (ecological sustainability of regional development in a historical perspective: Lithuanian case studies), ECOSLIT = Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu, ECOSLIT : duration 1992-1997 / Lithuanian Academy of Sciences, International Centre for Scientific Culture - World Laboratory 

European lagoons and their watersheds: function and biodiversity : 2nd International Conference on Coastal Lagoons, October 4-9, 2005, Klaipėda : programme, abstracts. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 (Klaipėda : KU l-kla). – 171, [1] p. ; 21 cm 

Juozas Virbickas : [hidroekologas, ichtiologas] : bibliografija, 1964-1999 / Ekologijos institutas, Lietuvos ekologų draugija ; [sudarė T. Arnastauskienė, A. Jakimavičius, G. Vaitonis, J. Špūraitė]. – Vilnius : Lietuvos ekologų draugija, 1999 (Vilnius : Petro ofsetas). – 54, [1] p. : portr. ; 20 cm 

Klaipėdos uostas : ekonomika ir ekologija / Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Tarptautinė asociacija "Baltic ECO", Ekologijos institutas ; [sudarė Laima Lilija Lazauskienė, Gintautas Vaitonis, Antanas Draugelis]. – Vilnius : "Baltic ECO" leidybos centras, 2000 (Vilnius : Petro ofsetas). – 150, [1] p. : iliustr. ; 24 cm 

Lietuvos raudonoji knyga / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ; [vyr. redaktorius Valerijus Rašomavičius]. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lututė, 2007 (Kaunas : Aušra). – 799, [1] p. : iliustr., žml. ; 30 Aut.: Gintautas Vaitonis, ir kt. . – Bibliogr.: p. 20. – Lietuviškų ir lotyniškų vardų r-klės: p. 790-799. 

Lithuanian Branch, Lithuanian National Committee of the UNESCO Programme "Man and Biosphere". – Vilnius : Tarptaut. moksl. kultūros centro - Pasaul. labor. Lietuvos sk., 1993-1998. – 6 d. : iliustr. 


Straipsniai 

Benthic communities of the Klaipėda port aquatory = Klaipėdos uosto akvatorijos bentoso bendrijos / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis. – Diagr., lent., schem. – Santr. liet. – Bibliogr.: 8 pavad. // Acta zoologica Lituanica. –Vol. 15, nr. 4, p. 305-311. 

Kai kurių Lietuvos ežerų dugno gyvūnija / Gintautas Vaitonis, Algis Bubinas. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Žuvininkystė Lietuvoje. – [T.] 10, p. 170-184. 

Kai kurių Lietuvos ežerų dugno gyvūnijos, kaip žuvų pašarų bazės, įvertinimas / Gintautas Vaitonis, Algis Bubinas. – Diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Žuvininkystė Lietuvoje. – [T.] 8, p. 164-173. 

Kai kurių Žeimenos baseino ežerų dugno gyvūnijos, kaip žuvų pašarinės bazės, įvertinimas / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Žuvininkystė Lietuvoje. –– [T.] 6, p. 117-127. 

Kuršių marių pašarinio zoobentoso bendrijų reikšmė žuvų mityboje / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis // Jūros ir krantų tyrimai - 2009. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – P. 20-22. 

Lietuvos vandenų dreisena (Dreissena polymorpha (Pallas)), jos ūkinė reikšmė bei perspektyvos / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis. – Iliustr., diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Žuvininkystė Lietuvoje. – [T.] 5, p. 113-124. 

The analysis of the structure, productivity, and distribution of zoobenthocenoses in the Lithuanian economic zone of the Baltic Sea and the importance of some benthos species to fish diet = Baltijos jūros ekonominės zonos zoobentocenozių struktūra, produktyvumas ir pasiskirstymas bei atskirų bentosinių rūšių reikšmė žuvų mitybai / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis. – Diagr., lent., schem. – Angl. – Santr. liet. – Bibliogr.: 6 pavad. // Acta zoologica Lituanica. –Vol. 13, nr. 2, p. 114-124. 

The structure and seasonal dynamics of zoobenthic communities in the northern and central parts of the Curonian Lagoon = Šiaurinės ir vidurinės Kuršių marių dalies zoobentoso bendrijų struktūra ir sezoninė dinamika / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis. – Diagr., schem. – Santr. liet. – Bibliogr.: 10 pavad. // Acta zoologica Lituanica. –Vol. 15, nr. 4, p. 297-304. 

Zoobenthic communities of the near-shore zone of the Baltic sea (Nida-Juodkrantė water area) = Zoobentoso bendrijos Baltijos jūros priekrantės zonoje ( Nidos-Juodkrantės akvatorija) / Algis Bubinas, Gintautas Vaitonis. – Žml., diagr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 14 pavad. // Ekologija. –Vol. 53, no. 1 (2007), p. 53-58.

   Atgal

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas