Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka mail Svetainės medis
Apie mus |Klauskite
Jonui Būgai - 100

 

Virtualios parodos 2015
Jonui Kaškaičiui - 130
Virtualios parodos 2014
Juozui Gruodžiui - 130
Jonui Nemaniui - 90
Anatolijui Kairiui - 100
Lionginui Abariui - 85
Česlovui Butkiui -120
Laimučiui B. Švalkui - 95
Gintautui Vaitoniui - 50
Edvardui Makeliui – 60
Leonui Žurauskui – 110
Vladai Stankūnienei - 65
Jehudai Penui -160
Salvijui Pranskūnui - 50
Rimantui Grikevičiui - 75
Broniui Žydoniui – 110
Konstancijai Šimaitienei - 95
Vytautui Striogai – 90
Aldonai Merkytei - 90
Antanui Mažiuliui - 100
Petrui Vaškui - 75
Broniui Kvedarui - 80
Algirdui Svidinskui - 60
Pranui Čepėnui - 115
Mamertui Lumbei - 130
Anelei Ališauskienei - 100
Stasiui Jameikiui - 100
Petrui Cibui - 80
Petrui Guntuliui - 90
Liudai Ruseckienei - 80
Mečislovui Reiniui - 130
Baliui Raugui - 100
Jonui Būgai - 100
Rimvaldui Brogai - 60
Antanui Musteikiui - 100
Juozui Andriūnui - 120
Jonui Algirdui Kvedarui - 80
Virtualios parodos 2013
Viliui Matuliui - 80
Algirdui Latėnui - 60
Vytautui Kapočiui - 70
Gediminui Jonui Šukiui - 90
Petrui Kuzmickui - 115
Patrui Gaulei – 90
Donatui Čepukui - 80
Vasilijui Baranovskiui - 80
Lionginui Radzevičiui - 75
Petrui Kukučiui - 105
Jonui Kardeliui – 120
Jonui Andriūnui - 90
Aleksandrui Matekūnui - 100
Normantei Ribokaitei - 45
Alvinai Pučinskaitei – 75
Vytautui Bertuliui - 80
Juozui Buzeliui - 125
Domininkui Bukontui – 140
Piotrui Vrangeliui - 135
Vytautui Indrašiui – 70
Pranui Gipiškiui - 120
Antanui R. Šakaliui - 75
Mikui Šileikiui – 120
Baliui Svilui -115
Aleksandrui Krasnovui – 65
Algirdui Vapšiui – 80
Antanui Nevodničenui - 125
Vytautui Triponiui – 75
Genovaitei Randienei - 90
Virtualios parodos 2012
Meilei Kudarauskaitei - 80
Danutei Venclovaitei - 80
Petrui Šatkui - 70
Antanui Kimsai - 100
Juozui Prunskiui - 105
Zofijai Vilytei - 85
Stepui Eitminavičiui – 60
Janei Grigėnienei - 70
Juozui Kuzmai - 100
Kastyčiui Tvardauskui - 90
Antanui Ilčiukui - 110
Stanislovui Sinkevičiui - 60
Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai
Akmenys
Architektūros paminklai
Bažnyčios, vienuolynai
Technikos paveldas
Kultūros paminklai
Žymių žmonių gimtinės
Istorijos paminklai
Kapinės
Zarasai vaizduose
1836 - 1918
1919 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1989
1990 - 2006
Metrikų knygos
Baltriškių bažnyčios metrikų knygos
Daugailių bažnyčios metrikų knygos
Degučių bažnyčios metrikų knygos
Dusetų bažnyčios metrikų knygos
Salako bažnyčios metrikų knygos
Smėlynės bažnyčios metrikų knygos
Suvieko bažnyčios metrikų knygos
Vardinis sąrašas, 1866 m.
Zarasų bažnyčios metrikų knygos
Rankraščiai
Antanas Pūslys
VU bibliotekos dokumentai apie Zarasus
Bažnytiniai dokumentai
Kraštas
Zarasų žmonės

 

 

Bibliografija

Straipsniai 

Apmąstymai gavėnioje / Jonas Būga // Gimtinė - 1996, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 1 

Apie jį 

Akyse ir širdyje - visa Lietuva : [apie kunigą Joną Būgą ir kitus ] / Liucija Būgaitė // Gimtinė. - 1999, liep. 1-31, p.6. 

Būgos brolėnas : [pokalbis / užrašė] Irena Petraitienė // Kauno diena - 1996, rugpj. 19, p. 18 

Dėdės ir dėdienė, tetos ir tetėnai: [Jonas Būga (1916-2004) ir kt. / Bernardas Aleknavičius] // Kelionė. Juos sutikau gyvenime / Bernardas Aleknavičius. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011. – P. 65. 

Didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" netektys XX a. viduryje (3): [apie kalbininkus, prisidėjusius prie žodyno sudarymo, Jonas Būga ir kt.] / Aldonas Pupkis. – Portr. – Tęs. Pradžia: Nr. 15. – 
Turinys: Mirusieji, represuotieji ir pasitraukusieji iš Lietuvos žodžių rinkėjai ir žodyno talkininkai // Mokslo Lietuva. – 2012, spal. 4, p. 2. 

Giminės dvasia : Noriu papasakoti: [apie Būgas iš Pažiegės kaimo] / Liucija Būgaitė - Baubonienė // Zarasų kraštas. - 1999, liepos 23, p.5. 

In memoriam : Barzdų parapijos klebono kunigo Jono Būgos mirties nekrologas. – Iliusr. // Valsčius. – 2004, lapkr. 12 p. 5. 

Iš Būgų gyvenimo Pažiegėje : [apie 1932 metų Būgų šeimos nuotrauką] / Liucija Būgaitė // Gimtinė. - 2000, liep. 1-31, p.7. 

Ištikimas tam, ką sako, galvoja, daro: [apie sudėtingą Vilkaviškio vyskupijos Barzdų parapijos altaristos kunigo J. Būgos (1916 - ) gyvenimo kelią] / Angelė Buškevičienė // XXI amžius. – 2004, bal. 2, p. 8-9., bal 9, p. 6-7. 

Ištikimas tiesai, knygai ir dvasininko luomui : [apie Vilkaviškio vyskupijos Barzdų parapijos kleboną kunigą J. Būgą, Šakių rajonas] / Angelė Buškevičienė // XXI amžius - 2001, liep. 13, priedas "Abipus Nemuno", p. 1, 3. 

"kas aš toks…" ; Jonui Būgai atminti : [eilėraščiai] / Jonas Balčius // Naujoji Romuva. – 2009, Nr. 2, p. 87. 

Kunigas Jonas Būga : [biografija] / Angelė Buškevičienė // Barzdų parapija / Angelė Buškevičienė. – Kaunas : Naujasis amžius, 2005. – P. 81-105. 

Kunigas Jonas Būga. Barzdai, 1992 m. : [fotografija : reprodukcija / Bernardas Aleknavičius] // Kelionė. Juos sutikau gyvenime / Bernardas Aleknavičius. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011. – P. 65. 

Kun. Jonas Būga : [biografija] / Vytautas Indrašius // Doros, šviesos ir tiesos apaštalai / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2003. – P. 13-15. 

Kun. jubil. Jonas Būga : [biografija] / Albinas Jarmala // Čia mūsų šaknys / Albinas Jarmala. – Kaunas : [A. Jarmala], 2004. – P. 259-264. 

Mirė ilgametis Barzdų klebonas : kun. jubil. Jonas Būga (1916-1940-2004) : [nekrologas]. – Portr. // XXI amžius. – 2004, lapkr. 26, p. 12. 

Mirė kun. jubil. Jonas Būga (1916-2004) // Bažnyčios žinios. – 2004, lapkr. 12 (Nr. 21), p. 14. 

Parapijoje ties Vandupe : [apie Barzdų Kristaus Karaliaus parapijos kleboną J. Būgą, Šakių rajonas] / Angelė Buškevičienė // XXI amžius - 2000, geg. 19, p. 4. 

"Plunksna rūdija, nors dvasioje šviesu", - sakė Barzdų parapijos klebonas Jonas Būga, žymaus kalbininko Kazimiero Būgos brolėnas : [apie prof. K. Būgą ir jo giminaitį kunigą J. Būgą] / Irena Petraitienė // Utenos apskritis - 2000, saus. 29, p. 2.

   Atgal

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kodas 190213860 
D. Bukonto 20, Zarasai, LT-32132 
Tel. / faksas (8 385) 52279 
info@zarasubiblioteka.lt
www.zarasubiblioteka.lt

© Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  interneto Svetainių kūrimas seo optimizavimas